GET /v1/event/
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, PUT, PATCH, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json ;utf-8
Vary: Accept

{
  "meta": {
    "count": 8638,
    "next": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/?page=2",
    "previous": null
  },
  "data": [
    {
      "id": "eptapahtumat:agfobte4da",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:afpsj7z6eu/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmw5y/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:qyupevyuro/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afyu5s44eu/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:agfobte4da",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Facebook",
          "link": "https://www.facebook.com/events/564721652445969",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:4059cec2-2c52-48ea-9d3e-6d97846431be",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 13722,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2023-09-29T11:54:50.891390Z",
          "last_modified_time": "2023-09-29T11:54:50.891409Z",
          "name": "bus tour.png",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/5o2oc8ln4jr9w9_bus%20tour.png",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:4059cec2-2c52-48ea-9d3e-6d97846431be",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/13722/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2023-09-29T11:57:00.334058Z",
      "last_modified_time": "2023-09-29T11:57:01.948575Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2023-10-10T15:00:00Z",
      "end_time": "2023-10-10T16:15:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Kerttu Anttiroiko-Rauma",
        "contact_email": "kerttu.anttiroiko-rauma@alajarvi.fi",
        "contact_phone": "040 6101900",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "kirjasto@alajarvi.fi",
        "provider_phone": "040 6101900",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\"fi\":\"Pyydämme ilmoittautumaan kahvitarjoilun vuoksi 5.10. mennessä sähköpostiosoitteeseen kirjasto@alajarvi.fi\",\"sv\":\"\",\"en\":\"\"}"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Alajärven kaupunginkirjasto",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "short_description": {
        "fi": "Avoin kirjastoautotyöpaja Alajärven kirjastossa",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": null,
      "info_url": null,
      "name": {
        "fi": "Työpaja: Yhteinen kirjastoauto 2025 - Mitä uusi auto voisi tarjota asiakkaille?",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Tervetuloa työpajaan</p>\n<p>YHTEINEN KIRJASTOAUTO 2025:</p>\n<p>Mitä uusi auto voisi tarjota asiakkaille?</p>\n<p>Alajärven kirjastossa</p>\n<p>tiistaina 10.10. klo 18 alkaen.</p>\n<p>&lt;img src=\"https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t79/1/16/1f68c.png\" alt=\"🚌\" style=\"height: 16;width: 16\"/&gt;</p>\n<p>Pyydämme ilmoittautumaan kahvitarjoilun vuoksi 5.10. mennessä sähköpostiosoitteeseen kirjasto@alajarvi.fi</p>\n<p>&lt;img src=\"https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t79/1/16/1f68c.png\" alt=\"🚌\" style=\"height: 16;width: 16\"/&gt;</p>\n<p>Alajärven ja Lapuan kirjastot suunnittelevat</p>\n<p>yhteisen kirjastoauton hankintaa.</p>\n<p>Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto</p>\n<p>on myöntänyt hankerahaa selvitystyöhön.</p>\n<p>Viime kevään aikana toteutettiin kysely</p>\n<p>kirjastoautojen palveluista molemmissa kaupungeissa.</p>\n<p>Kutsumme sinut avoimeen kirjastoauto-</p>\n<p>työpajaan pohtimaan</p>\n<p>&lt;img src=\"https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t79/1/16/1f68c.png\" alt=\"🚌\" style=\"height: 16;width: 16\"/&gt;Kuinka voisimme tehdä uudesta kirjastoautosta</p>\n<p>entistä paremman palveluiltaan?</p>\n<p>&lt;img src=\"https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t79/1/16/1f68c.png\" alt=\"🚌\" style=\"height: 16;width: 16\"/&gt;Miten uusi auto voisi edistää lukutaitoa?</p>\n<p>&lt;img src=\"https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t79/1/16/1f68c.png\" alt=\"🚌\" style=\"height: 16;width: 16\"/&gt;Kuinka voisimme paremmin huomioida eri käyttäjäryhmät?</p>\n<p>Tervetuloa mukaan!</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agfobte4da/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:agfiiugd6q",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:afx3f475gy/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmm5ny/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmm6pu/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmm4me/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:agfiiugd6q",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:5d7e3387-fb63-4834-8a17-7c3a895d3b12",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 13468,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2023-09-11T12:51:27.030287Z",
          "last_modified_time": "2023-09-11T12:51:27.030308Z",
          "name": "Navettakissa Muu-Mau_Katariina Vestergård (6).jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/b4j7e8lmevuob9_Navettakissa%20Muu-Mau_Katariina%20Vesterg%C3%A5rd%20(6).jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:5d7e3387-fb63-4834-8a17-7c3a895d3b12",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/13468/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2023-09-11T12:56:40.228238Z",
      "last_modified_time": "2023-09-29T11:50:16.419804Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2023-10-21T08:00:00Z",
      "end_time": "2023-10-21T12:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Omar Zouiter",
        "contact_email": "omar.zouiter@seinajoki.fi",
        "contact_phone": "040 774 8563",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "kulttuuri@seinajoki.fi",
        "provider_phone": "",
        "other_attachments": "[{\"name\":\"Muu-Maun Syyspäivä 2023 - Ohjelma.png\",\"url\":\"https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/2p0wgj8ln4jl2ag_Muu-Maun Syyspäivä 2023 - Ohjelma.png\"},{\"name\":\"Muu-Maun Syyspäivä 2023 - Aikataulu.png\",\"url\":\"https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/5o2oc8ln4jl2cz_Muu-Maun Syyspäivä 2023 - Aikataulu.png\"}]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetta",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "short_description": {
        "fi": "Muu-Maun Syyspäivä lauantaina 21.10. klo 11-15. Maksuton.",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": null,
      "info_url": null,
      "name": {
        "fi": "Muu-Maun Syyspäivä",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Kalevan Navetan navettakissa Muu-Mau kutsuu jälleen lapset ja lapsiperheet viettämään taiteen, kulttuurin ja käsillä tekemisen täyteistä maksutonta syyspäivää lauantaina 21.10. klo 11-15. Tarinoiden ja kertomusten värittämässä päivässä on talon toimijoiden järjestämiä taide- ja kädentaitosisältöisiä työpajoja sekä muuta oheisohjelmaa, jotka sopivat koko perheelle. Työpajoja järjestetään sekä non-stop periaatteella että tietyin kellonajoin alkavina. Nälän yllättäessä Äärellä-ravintolassa on tarjolla maistuvaa evästä koko perheelle.</p>\n<p></p>\n<p>OHJELMA</p>\n<ul>\n<li>Käsityö- ja muotoilukoulu Näpin kässätyöpajassa ideoidaan ja valmistetaan yhdessä vanhemman kanssa oma mystinen käsihahmo.&nbsp;</li>\n<li>Hugo Salissa järjestettävissä lastenkulttuurikeskus Louhimon sirkustyöpajoissa pääsee temppuilemaan erilaisten värikkäiden sirkusvälineiden kanssa.&nbsp;</li>\n<li>Louhimon Musiikki elokuvassa -työpajassa tehdään musiikkia elokuvaan syntetisaattoreilla Itikassa. Seinäjoen taidehalli avaa ovensa ja tarjoaa vapaan pääsyn Hallin ja Vintin taidenäyttelyihin opastusten kera.</li>\n<li>Pikku Aasin Nukketeatteri tarjoaa kolmen esityksen verran katseen vangitsevaa nukketeatteriesitystä Soittotila Kammiossa. Esityksiin on ennakkoilmoittautuminen. <a href=\"https://link.webropol.com/s/pikkuaasi\"><strong>Ennakkoilmoittaudu tästä.</strong></a></li>\n<li>Poliisista, palomiehestä ja lääkäristä koostuva lastenmusiikkiyhtye Turvallisuus Trio esiintyy kahden esityksen verran Hugo Salissa.&nbsp;</li>\n<li>Myös tarinoita ja kertomuksia rakastava Muu-Maun Amerikan serkku Mindy-Mau saapuu notkeine liikkeineen nauttimaan tapahtumasta.</li>\n</ul>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agfiiugd6q/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:ages7k7fli",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:afpsj72xpy/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmssu/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmm4me/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "Event Organizer Link",
          "link": "https://www.seinajoentaidehalli.fi/aikuinen-lapsi-syysloma/",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:ages7k7fli",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": false,
          "price": {
            "fi": "10 €/aikuinen-lapsi-pari",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "https://www.netticket.fi/aikuinen-lapsi-taidehetki-syysloma",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:5d7e3387-fb63-4834-8a17-7c3a895d3b12",
      "sub_events": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agfobqf4k4/"
        }
      ],
      "images": [
        {
          "id": 12913,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2023-07-07T08:18:46.747798Z",
          "last_modified_time": "2023-07-07T08:18:46.747818Z",
          "name": "AikuinenLapsi_KatariinaVestergård.jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/2qxr78ljsb1up6_AikuinenLapsi_KatariinaVesterg%C3%A5rd.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:5d7e3387-fb63-4834-8a17-7c3a895d3b12",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/12913/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2023-07-07T09:25:41.871059Z",
      "last_modified_time": "2023-09-29T11:44:03.293621Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2023-10-17T10:00:00Z",
      "end_time": "2023-10-17T11:15:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Minna Peltoniemi",
        "contact_email": "minna.k.peltoniemi@seinajoki.fi",
        "contact_phone": "0405377716",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "taidehalli@seinajoki.fi",
        "provider_phone": "",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\"fi\":\"Ennakkoilmoittautuminen NetTicket-verkkokaupassa\",\"sv\":\"\",\"en\":\"\"}"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Seinäjoen taidehalli",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "short_description": {
        "fi": "Vietä syyslomapäivä taiteen parissa.",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": "Kässä 1 -työpajatila"
      },
      "info_url": null,
      "name": {
        "fi": "Aikuinen & Lapsi -taidehetki 4–6 v",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Aikuinen &amp; Lapsi -taidehetki on lapsen ja hänelle läheisen aikuisen (vanhemman, isovanhemman tai vaikkapa kummin) yhteinen kuvataidetyöpaja. Työpajassa syvennetään kokemusta esillä olevista taidenäyttelyistä ja tehdään yhdessä taidetta. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Työpaja on suunnattu 4–6-vuotiaille lapsille. Huomioithan, että työpajan tehtävät ovat paritehtäviä. Jokaisella lapsella on hyvä olla mukana oma aikuinen.</p>\n<p></p>\n<p>Syyslomalla Aikuinen ja Lapsi -taidehetket järjestetään ti 17.10. ja to 19.10. klo 13–14.15 Kalevan Navetassa, Kässä 1 -työpajatilassa (1. krs). Voit halutessasi osallistua molempiin työpajoihin. Työpajoissa inspiroidutaan kahdesta esillä olevasta näyttelystä: <a href=\"https://www.seinajoentaidehalli.fi/resonance-2/\">kansainvälisestä Resonance-ryhmänäyttelystä</a> ja <a href=\"https://www.seinajoentaidehalli.fi/sigrid-holmwood-blue-wood-black-iron-2/\">Sigrid Holmwoodin Sinistä puuta, mustaa rautaa</a> -näyttelystä.</p>\n<p></p>\n<p>Yhden työpajan hinta on 10 € tai Museokortilla 8 €/aikuinen-lapsi-pari. Hinta sisältää ohjauksen, materiaalit ja aikuisen pääsylipun Taidehalliin. Tarjoushinta edellyttää Museokortin näyttämistä ohjaajalle työpajaan saapuessa. Yhteen työpajaan mahtuu 8 aikuinen ja lapsi -paria. Työpajoihin ilmoittaudutaan ennakkoon NetTicket-verkkokaupassa.</p>\n<p></p>\n<p>Osallistujille lähetetään infokirje ennen työpajaa.</p>\n<p></p>\n<p>Tervetuloa aikuisen ja lapsen yhteiseen taidehetkeen!</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:ages7k7fli/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:agfobqf4k4",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:afpsj72xpy/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmm4me/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmssu/"
        }
      ],
      "super_event": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:ages7k7fli/"
      },
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "Event Organizer Link",
          "link": "https://www.seinajoentaidehalli.fi/aikuinen-lapsi-syysloma/",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:ages7k7fli",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": false,
          "price": {
            "fi": "10 €/aikuinen-lapsi-pari",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "https://www.netticket.fi/aikuinen-lapsi-taidehetki-syysloma",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:5d7e3387-fb63-4834-8a17-7c3a895d3b12",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 12913,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2023-07-07T08:18:46.747798Z",
          "last_modified_time": "2023-07-07T08:18:46.747818Z",
          "name": "AikuinenLapsi_KatariinaVestergård.jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/2qxr78ljsb1up6_AikuinenLapsi_KatariinaVesterg%C3%A5rd.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:5d7e3387-fb63-4834-8a17-7c3a895d3b12",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/12913/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2023-09-29T11:44:02.218616Z",
      "last_modified_time": "2023-09-29T11:44:02.218642Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2023-10-19T10:00:00Z",
      "end_time": "2023-10-19T11:15:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Minna Peltoniemi",
        "contact_email": "minna.k.peltoniemi@seinajoki.fi",
        "contact_phone": "0405377716",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "taidehalli@seinajoki.fi",
        "provider_phone": "",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\"fi\":\"Ennakkoilmoittautuminen NetTicket-verkkokaupassa\",\"sv\":\"\",\"en\":\"\"}"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Seinäjoen taidehalli",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "short_description": {
        "fi": "Vietä syyslomapäivä taiteen parissa.",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": "Kässä 1 -työpajatila"
      },
      "info_url": null,
      "name": {
        "fi": "Aikuinen & Lapsi -taidehetki 4–6 v",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Aikuinen &amp; Lapsi -taidehetki on lapsen ja hänelle läheisen aikuisen (vanhemman, isovanhemman tai vaikkapa kummin) yhteinen kuvataidetyöpaja. Työpajassa syvennetään kokemusta esillä olevista taidenäyttelyistä ja tehdään yhdessä taidetta. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Työpaja on suunnattu 4–6-vuotiaille lapsille. Huomioithan, että työpajan tehtävät ovat paritehtäviä. Jokaisella lapsella on hyvä olla mukana oma aikuinen.</p>\n<p></p>\n<p>Syyslomalla Aikuinen ja Lapsi -taidehetket järjestetään ti 17.10. ja to 19.10. klo 13–14.15 Kalevan Navetassa, Kässä 1 -työpajatilassa (1. krs). Voit halutessasi osallistua molempiin työpajoihin. Työpajoissa inspiroidutaan kahdesta esillä olevasta näyttelystä: <a href=\"https://www.seinajoentaidehalli.fi/resonance-2/\">kansainvälisestä Resonance-ryhmänäyttelystä</a> ja <a href=\"https://www.seinajoentaidehalli.fi/sigrid-holmwood-blue-wood-black-iron-2/\">Sigrid Holmwoodin Sinistä puuta, mustaa rautaa</a> -näyttelystä.</p>\n<p></p>\n<p>Yhden työpajan hinta on 10 € tai Museokortilla 8 €/aikuinen-lapsi-pari. Hinta sisältää ohjauksen, materiaalit ja aikuisen pääsylipun Taidehalliin. Tarjoushinta edellyttää Museokortin näyttämistä ohjaajalle työpajaan saapuessa. Yhteen työpajaan mahtuu 8 aikuinen ja lapsi -paria. Työpajoihin ilmoittaudutaan ennakkoon NetTicket-verkkokaupassa.</p>\n<p></p>\n<p>Osallistujille lähetetään infokirje ennen työpajaa.</p>\n<p></p>\n<p>Tervetuloa aikuisen ja lapsen yhteiseen taidehetkeen!</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agfobqf4k4/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:agfoa7pdv4",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:agfoa7o6bu/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmw5y/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afyu5s44eu/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "Event Organizer Link",
          "link": "https://www.liiveri.net",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:agfoa7pdv4",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=UxuI2XO4pkegWjLI3oB9K7ymNqc5RS9BiHgCYkC8eVVUMjNMRzIxSlJCQjM1N0VWTUtMMFBXMzAxOC4u",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:b5426d87-8a3c-4809-bab9-8ea1b63d365a",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 13721,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2023-09-29T10:29:50.913516Z",
          "last_modified_time": "2023-09-29T10:29:50.913534Z",
          "name": "Lukeminen",
          "url": "https://epkalenteri-user-content.s3.eu-central-1.amazonaws.com/event-images/defaultimages/shutterstock_735521536.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:b5426d87-8a3c-4809-bab9-8ea1b63d365a",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/13721/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2023-09-29T10:31:01.317391Z",
      "last_modified_time": "2023-09-29T10:32:28.911603Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2023-10-11T14:30:00Z",
      "end_time": "2023-10-11T17:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Sanna Pihlaja",
        "contact_email": "sanna.pihlaja@liiveri.net",
        "contact_phone": "050 554 7442",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "toimisto@liiveri.net",
        "provider_phone": "",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\"fi\":\"Kahvituksen takia toivomme ilmoittautumista pe 6.10. mennessä.\",\"sv\":\"\",\"en\":\"\"}"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Kehittämisyhdistys Liiveri ry",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "short_description": {
        "fi": "Tervetuloa Liiverin Unelmasta todeksi -tilaisuuteen inspiroitumaan ja löytämään intoa ja mahdollisuuksia omien unelmien toteuttamiseen!",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": null,
      "info_url": null,
      "name": {
        "fi": "Unelmasta todeksi -tilaisuus",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Olet lämpimästi tervetullut Liiverin järjestämään Unelmasta todeksi -tilaisuuteen. Rahoitushaut ovat auki ja haluamme muistuttaa, mikä kaikki on mahdollista.</p>\n<p></p>\n<p>Tilaisuus järjestetään <strong>keskiviikkona 11.10.2023 Pojanluoman Seuralassa</strong> Ilmajoella (Seuralantie 39, 60760 Pojanluoma). <strong>Tilaisuus alkaa klo 18 ja kahvia on tarjolla klo 17.30 alkaen.</strong></p>\n<p></p>\n<p>&lt;h3&gt;<strong>Miten niitä unelmia oikein toteutetaan?</strong>&lt;/h3&gt;</p>\n<p>Suuren suosion saaneen Lapua 1976 -elokuvan tekijät, <strong>Pekka Pohjoispää</strong> (tuottaja) ja <strong>Tuukka Haapamäki</strong> (käsikirjoittaja ja leikkaaja) kertovat, miten yksi valtavan iso unelma muutettiin valmiiksi elokuvaksi. Elokuvan tekeminen vaati yhteistyötä, kumppaneita, kerrassaan uskomattoman määrän vapaaehtoisia ja myös paljon rahaa. Se vaati uskoa, tahtoa ja sitoutumista varsinkin hankalina aikoina. Sitkeys kuitenkin palkittiin ja paljon kiitosta keränneen elokuvan suuret katsojamäärät ovat yllättäneet jokaisen.</p>\n<p></p>\n<p>&lt;h3&gt;<strong>Minkälaisista asioista sinä haaveilet?</strong>&lt;/h3&gt;</p>\n<p>Samanlaista intoa ja sitoutumista on ollut jo sadoilla yhteisöillä ja yrittäjillä, jotka ovat toteuttaneet omia unelmiansa Liiverin rahoituksen avulla. Tilaisuudessa kuulet, millaisia unelmia Liiveri voi nyt olla rahoittamassa. Liiveri on Ilmajoen, Seinäjoen ja Jalasjärven alueiden Leader-ryhmä, joka rahoittaa erilaisia hankkeita niin yhteisöille kuin yrityksille.</p>\n<p>Tilaisuuden alussa voit kahvittelun lomassa tutustua Liiverin tekemään kehittämistyöhön.</p>\n<p></p>\n<p>&lt;h3&gt;<strong>Tilaisuus on avoin ihan jokaiselle asiasta kiinnostuneelle.</strong>&lt;/h3&gt;</p>\n<p>Olet sitten kokenut hankekonkari tai kuulet asiasta nyt ensimmäistä kertaa – tule mukaan kuuntelemaan ja myös keskustelemaan muiden kehittämisestä kiinnostuneiden kanssa. Kahvituksen takia toivomme ilmoittautumista pe 6.10. mennessä.</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agfoa7pdv4/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:agfoa5ud4a",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:aftau77hl4/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmtwq/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "Event Organizer Link",
          "link": "https://uusi.opistopalvelut.fi/lakeudenportti/fi/course/7280/",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:agfoa5ud4a",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": false,
          "price": {
            "fi": "60 eur",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:6e5d8a3f-5570-4ea7-81e0-2a7f08907fb7",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 13719,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2023-09-29T10:20:18.913829Z",
          "last_modified_time": "2023-09-29T10:20:18.913848Z",
          "name": "Liikunta",
          "url": "https://epkalenteri-user-content.s3.eu-central-1.amazonaws.com/event-images/defaultimages/shutterstock_393880156.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:6e5d8a3f-5570-4ea7-81e0-2a7f08907fb7",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/13719/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2023-09-29T10:22:58.108059Z",
      "last_modified_time": "2023-09-29T10:24:04.811724Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2023-10-05T15:30:00Z",
      "end_time": "2024-04-18T16:30:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Lakeudenportin kansalaisopisto",
        "contact_email": "marke.hirvilampi@ahtari.fi",
        "contact_phone": "0405696940",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "kansalaisopisto@alavus.fi",
        "provider_phone": "0405696940",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\"fi\":\"https://uusi.opistopalvelut.fi/lakeudenportti/fi/course/7280/\",\"sv\":\"\",\"en\":\"\"}"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Lakeudenportin kansalaisopisto",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "short_description": {
        "fi": "Kahvakuulatunti kaiken ikäisille ja kuntoisille ",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": null,
      "info_url": null,
      "name": {
        "fi": "Kahvakuulatunti kaiken ikäisille ja kuntoisille ",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Tunnilla tehdään lihaskuntoharjoittelua kahvakuulan kanssa. Jokainen ottaa tunnille mukaan oman kunnon mukaisen kahvakuulan sekä jumppamaton.</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agfoa5ud4a/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:agfoajofeu",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:aftfpfxdyi/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmm4me/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:agfoajofeu",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Event Organizer Link",
          "link": "https://www.kauhava.fi/galleriakaari",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:b486ece2-4a24-4d15-ba3b-12192291ca72",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 13717,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2023-09-29T08:52:42.820750Z",
          "last_modified_time": "2023-09-29T08:52:42.820772Z",
          "name": "Abstrakti III_kuva 2_Stina Koskinen.jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/37b81dg8ln4d91cs_Abstrakti%20III_kuva%202_Stina%20Koskinen.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:b486ece2-4a24-4d15-ba3b-12192291ca72",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/13717/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2023-09-29T08:54:46.346161Z",
      "last_modified_time": "2023-09-29T08:54:48.410308Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2023-10-02T14:00:00Z",
      "end_time": "2023-11-15T16:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "laura Kivimäki",
        "contact_email": "laura.kivimaki@kauhava.fi",
        "contact_phone": "040486 9018",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "laura.kivimaki@kauhava.fi",
        "provider_phone": "040 486 9018",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Kauhavan kulttuuripalvelut",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "short_description": {
        "fi": "Stina Koskisen näyttely Galleria Kaaressa",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": null,
      "info_url": null,
      "name": {
        "fi": "Kauas",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Galleria Kaaressa Kauhavalla 2.10.-15.11. Stina Koskisen veistosnäyttely:&nbsp;</p>\n<p></p>\n<p>\"Näyttelyn veistokset ovat sarjasta, jonka parissa olen työskennellyt muutaman vuoden ajan,</p>\n<p>ja edelleen. Veistokset on nimetty Abstrakti II-VIII, kronologisessa järjestyksessä.</p>\n<p>Näyttelyssä Kauas abstraktit, valkoiset kipsiveistokset ovat pääroolissa, osana tilallista</p>\n<p>kokonaisuutta, joka koostuu veistoksista jalustoillaan sekä seinillä olevista värialueista.</p>\n<p></p>\n<p>Pyrkimykseni on visuaalinen ilme, jossa taide ja tila ovat vuorovaikutuksessa. Väreillä haluan</p>\n<p>luoda ympäristön, oman tilan, jonka lähtökohtana ovat havaintoni luonnossa. Tätä</p>\n<p>toteuttaakseni näyttelytilaan olen lähtenyt väreistä ja muodoista sekä niiden suhteista</p>\n<p>toisiinsa.”</p>\n<p></p>\n<p>Näyttelyn kaikille avoimet avajaiset ma 2.10. klo 17-18.30.</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agfoajofeu/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:agfoabdqru",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:afpsj64kui/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmw5y/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:9y260nmoag/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:agfoabdqru",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Event Organizer Link",
          "link": "https://uusi.opistopalvelut.fi/lakeudenportti/fi/course/7286/",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:6e5d8a3f-5570-4ea7-81e0-2a7f08907fb7",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 13716,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2023-09-29T08:15:50.806988Z",
          "last_modified_time": "2023-09-29T08:15:50.807066Z",
          "name": "Lukeminen",
          "url": "https://epkalenteri-user-content.s3.eu-central-1.amazonaws.com/event-images/defaultimages/shutterstock_735521536.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:6e5d8a3f-5570-4ea7-81e0-2a7f08907fb7",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/13716/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2023-09-29T08:18:22.024812Z",
      "last_modified_time": "2023-09-29T08:18:23.311350Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2023-10-10T14:30:00Z",
      "end_time": "2023-10-10T16:30:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Lakeudenportin kansalaisopisto",
        "contact_email": "marke.hirvilampi@ahtari.fi",
        "contact_phone": "0405696940",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "kansalaisopisto@alavus.fi",
        "provider_phone": "0405696940",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\"fi\":\"https://uusi.opistopalvelut.fi/lakeudenportti/fi/course/7286/\",\"sv\":\"\",\"en\":\"\"}"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Lakeudenportin kansalaisopisto",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "short_description": {
        "fi": "Miten varaudutaan erilaisiin häiriötilanteisiin",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": null,
      "info_url": null,
      "name": {
        "fi": "Yleisluento: Varautumalla valmiutta - 72 tuntia varautumisinfo ",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Tule kuulemaan, miten varaudutaan erilaisiin häiriötilanteisiin ja mitä tarkoittaa kolmen päivän kotivara. Yhteistyössä Mesimartat ry. Kahvitus klo 17.30 alkaen, luento klo 18.00 alk.</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agfoabdqru/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:agfn774ej4",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:agfn7737bi/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmm2fi/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmrly/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmtwq/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:agfn774ej4",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Event Organizer Link",
          "link": "https://uusi.opistopalvelut.fi/lakeudenportti/fi/course/7400/",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": false,
          "price": {
            "fi": "15 eur",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:6e5d8a3f-5570-4ea7-81e0-2a7f08907fb7",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 13715,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2023-09-29T08:06:53.156432Z",
          "last_modified_time": "2023-09-29T08:06:53.156452Z",
          "name": "Taide",
          "url": "https://epkalenteri-user-content.s3.eu-central-1.amazonaws.com/event-images/defaultimages/Taide.jfif",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:6e5d8a3f-5570-4ea7-81e0-2a7f08907fb7",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/13715/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2023-09-29T08:12:59.407173Z",
      "last_modified_time": "2023-09-29T08:13:00.814742Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2023-10-07T11:00:00Z",
      "end_time": "2023-10-07T12:30:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Lakeudenportin kansalaisopisto",
        "contact_email": "marke.hirvilampi@ahtari.fi",
        "contact_phone": "0405696940",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "kansalaisopisto@alavus.fi",
        "provider_phone": "0405696940",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\"fi\":\"https://uusi.opistopalvelut.fi/lakeudenportti/fi/course/7400/\",\"sv\":\"\",\"en\":\"\"}"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Lakeudenportin kansalaisopisto",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "short_description": {
        "fi": "Tutustutaan katutansseihin",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": null,
      "info_url": null,
      "name": {
        "fi": "Pop-Up Dancemix ",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Tunti sopii ihan kaikille lähtötasosta riippumatta. Tunnilla tehdään alkulämmittely, erilaisia helppoja koreografioita ja lopuksi palauttavat venyttelyt. Dance Mix-tunnilla kehonhallinta ja liikkuvuus kehittyy kokonaisvaltaisesti ja tunnilla pidetään hauskaa. Tällä lauantain parin tunnin kurssilla saat parhaat palat eri tansseista. Tutustutaan Funkkiin ja ns. katutansseihin. Ripaus hip hoppia, streettiä sekä showdancesta mausteita</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agfn774ej4/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:agfnxxeny4",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:afp3utscbq/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmm5ny/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventRescheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:agfnxxeny4",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": false,
          "price": {
            "fi": "- Liput ennakkoon 32,50€, lapset 12,50€. Ovelta 35,00€/15,00€",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "https://www.ticketmaster.fi/artist/konstan-joulu-lippuja/1205214",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:044e4a3c-526e-435a-9c7a-61d33a1a3c63",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 13713,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2023-09-28T12:53:47.358362Z",
          "last_modified_time": "2023-09-28T12:53:47.358510Z",
          "name": "Pelkkä konsta.jpeg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/g5e8ln36f6tg_Pelkk%C3%A4%20konsta.jpeg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:044e4a3c-526e-435a-9c7a-61d33a1a3c63",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/13713/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2023-09-28T12:56:19.218523Z",
      "last_modified_time": "2023-09-28T12:59:03.085974Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2023-12-19T17:00:00Z",
      "end_time": "2023-12-19T18:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Taneli Hietala",
        "contact_email": "taneli@puistolive.fi",
        "contact_phone": "0449883346",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "miika@puistolive.fi",
        "provider_phone": "040 048 0792",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Puisto Live Oy",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "short_description": {
        "fi": "Suomalaisten suosikki Konsta Hietanen lähtee jälleen kovasti toivotulle joulukiertueelle. Kiertue kattaa viisitoista paikkakuntaa.",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": null,
      "info_url": null,
      "name": {
        "fi": "Konstan Joulu",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p><strong>Koko kansan Konsta joulukiertueelle - Konstan joulu nähdään kirkoissa ympäri Suomen</strong></p>\n<p>Suomalaisten suosikki Konsta Hietanen lähtee jälleen kovasti toivotulle joulukiertueelle. Viime vuonna huimia yleisömääriä kerännyt ja joulukansan ihastuttanut kiertue nähdään tänä vuonna marras-joulukuussa viidellätoista eri paikkakunnalla.</p>\n<p>Lämminhenkisissä konserteissa Konstaa säestävät lahtelaiset huippumuusikot: pianisti Matti Hussi ja sellisti Niklas Hagmark. Lisäksi Konsta soittaa itse kitaraa. Konserteissa välittyy Konstan aitous ja taidokkuus kohdata yleisönsä.</p>\n<p>Tänä vuonna joulukiertue toteutetaan huomattavasti isompana kuin viime vuonna: kiertue pysähtyy lähes jokaisessa Suomen suuressa kaupungissa. Kirkot ovat suuria, mutta tunnelma tulee jälleen olemaan intiimi. Kiertue alkaa Kajaanista 27.11. ja päättyy minnekäs muuallekaan kuin jokaisen lavalla olevan kotikaupunkiin, Lahden Ristinkirkkoon 22.12.</p>\n<p>“Tervetuloa Konstan jouluun, vietetään yhdessä pieni hetki joulua! Rauhoitutaan rakkaiden joululaulujen äärelle, unohtamatta kuitenkaan myös muutamaa rempseämpää hyvän mielen joululaulua. Pari omaakin kappalettani kuullaan ohjelmistossa, varmasti ainakin “Usko joulun taikaan”, jonka teeman alla kiersin viime vuonna ensimmäisen joulukiertueeni”, Konsta kertoo.</p>\n<p>Konstan tapa olla läsnä esiintyessään ja ottaa huomioon koko yleisö sekä huikea yhtye ja solistin laulutaito takaavat sen, että näistä konserteista tulee ikimuistoisia!</p>\n<p>Konsertin kesto on noin tunti. Kaikki konsertit klo 19.00, paitsi *Kuopio klo 18.00.</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agfnxxeny4/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:agfnwu5lbe",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:afwblrhia4/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:9y260nmoag/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmtwq/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afyu5s44eu/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:agfnwu5lbe",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Facebook",
          "link": "https://www.facebook.com/SPRKurikka",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Instagram",
          "link": "https://www.instagram.com/sprkurikka/#",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "price": {
            "fi": "Maksuton",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "ei lipunmyyntiä",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:2e176b94-6ecc-4cda-99de-dd9166b24cfd",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 13709,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2023-09-28T10:09:09.126779Z",
          "last_modified_time": "2023-09-28T10:09:09.126803Z",
          "name": "liikenneturva 2.jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/1k1fu58ln30jgv1_liikenneturva%202.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:2e176b94-6ecc-4cda-99de-dd9166b24cfd",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/13709/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2023-09-28T10:26:48.227130Z",
      "last_modified_time": "2023-09-28T10:26:49.827650Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2023-10-12T15:00:00Z",
      "end_time": "2023-10-12T17:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Aino Haavisto",
        "contact_email": "ainohaavisto45@gmail.com",
        "contact_phone": "0451600445",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "kurikkaosasto@gmail.com",
        "provider_phone": "0451600445",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\"fi\":\"ei ennakkoilmoittautumista\",\"sv\":\"\",\"en\":\"\"}"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Suomen Punainen Risti Kurikan osasto",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "short_description": {
        "fi": "Heijastintapahtuma koko perheille",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": "Kurikan urheilupuisto Tanelintie 6, 61300 Kurikka"
      },
      "info_url": null,
      "name": {
        "fi": "NÄKYVÄNÄ LIIKENTEESSÄ",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Näkyvänä liikenteessä on osa heijastinkampanjaa, Tapahtumassa on mukana Kurikan kaupungin liikuntatoimi, Liikenneturva, Kurikan palonuoret, SPR Länsi-Suomen piiri. Tapahtumassa on ohjattua liikuntaa, liikenneturvan tietoisku, ensiapuryhmän ja palonuorten rastitehtävät. Heijastin puu, heijastimien vaihtopiste, lapsille heijastimien etsintää, SPEKIn kotovara. Ilmainen makkara- ja mehutarjoilu. Kioski maksullinen tarjolla tuoretta pullaa kahvia, karkkia.</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agfnwu5lbe/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:agfnwuou2u",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:afpsj7ymtm/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:qyupevyuro/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:agfnwuou2u",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Event Organizer Link",
          "link": "https://www.kurikankirjastot.fi/tapahtuma/aikuisten-kirjavinkkaus-runoja-kaikesta-kaikille-kurikan-paakirjastossa-ke-29-11-klo-18/",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:d5972a9b-18a3-4d91-b071-10273198c598",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 13711,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2023-09-28T10:23:35.307287Z",
          "last_modified_time": "2023-09-28T10:23:35.307315Z",
          "name": "KIRJAVINKKAUS 29.11.2023.png",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/1r26wqv8ln3121y2_KIRJAVINKKAUS%2029.11.2023.png",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:d5972a9b-18a3-4d91-b071-10273198c598",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/13711/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2023-09-28T10:24:47.905337Z",
      "last_modified_time": "2023-09-28T10:24:49.206590Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2023-11-29T16:00:00Z",
      "end_time": "2023-11-29T17:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Katariina Pirilä",
        "contact_email": "katariina.pirila@kurikka.fi",
        "contact_phone": "044-7586836",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "kirjasto@kurikka.fi",
        "provider_phone": "",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Kurikan kaupunginkirjasto",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "short_description": {
        "fi": "Aikuisten kirjavinkkaus: Runoja kaikesta kaikille Kurikan pääkirjastossa ke 29.11. klo 18",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": null,
      "info_url": null,
      "name": {
        "fi": "Aikuisten kirjavinkkaus Kurikan pääkirjastossa ke 29.11. klo 18",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Iskikö valinnanvaikeus etkä tiedä, mitä lukea seuraavaksi? Kurikan pääkirjastossa järjestetään aikuisille suunnattu kirjavinkkaus, jossa vinkataan kirjoja eri teemojen mukaisesti. Marraskuussa aiheena ovat runokirjat – kirjojen ja kirjailijoiden lisäksi samalla vinkataan erilaisista runouden muodoista.</p>\n<p></p>\n<p>Aikuisten kirjavinkkaus järjestetään keskiviikkona 29.11. kello 18 Kurikan pääkirjastossa. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa!</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agfnwuou2u/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:agfnwp32km",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:afpsj72xpy/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmm5ny/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmm2fi/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:agfnwp32km",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:5d7e3387-fb63-4834-8a17-7c3a895d3b12",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 13708,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2023-09-28T10:01:04.800766Z",
          "last_modified_time": "2023-09-28T10:01:04.800786Z",
          "name": "Curious Kammio_fb_tapahtuman kuva1.png",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/4jrpc8ln3093t3_Curious%20Kammio_fb_tapahtuman%20kuva1.png",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:5d7e3387-fb63-4834-8a17-7c3a895d3b12",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/13708/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2023-09-28T10:04:45.323176Z",
      "last_modified_time": "2023-09-28T10:23:30.502297Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2023-11-03T16:00:00Z",
      "end_time": "2023-11-03T18:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Inkeri Autio",
        "contact_email": "inkeri.autio@seamk.fi",
        "contact_phone": "050 4955574",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "kulttuuri@seinajoki.fi",
        "provider_phone": "",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Seinäjoen kaupungin kulttuuripalvelut",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "short_description": {
        "fi": "Tervetuloa kokemaan Lakeuden aikaisin tanssilattia ja uteliain kulttuuri-ilta Curious Kammio -tapahtumaan marraskuussa.",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": "Kalevan Navetan soittotila Kammio"
      },
      "info_url": null,
      "name": {
        "fi": "Curious Kammio",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Curious Kammio on sober curious -ilmiöstä inspiroitunut alkoholiton kulttuuritapahtuma aikuisille.&nbsp;</p>\n<p></p>\n<p>Ensimmäistä kertaa toteutettava tapahtuma järjestetään Kalevan Navetan soittotila Kammiossa perjantaina 3.11.2023 klo 18–20.</p>\n<p></p>\n<p>Illan ohjelma koostuu kulttuurisisällöstä ja vapaamuotoisesta tanssimisesta DJ:n soittaessa parhainta tanssimusiikkia.</p>\n<p>Tapahtuman tarkempi aikataulu ja esiintyjät julkaistaan lähiaikoina.</p>\n<p></p>\n<p>Tapahtumaan on vapaa pääsy.</p>\n<p></p>\n<p>Tapahtuman järjestää Seinäjoen kulttuuripalvelut, ja tuotannon toteuttamisesta vastaa Seinäjoen ammattikorkeakoulun kulttuurituottajaopiskelija. Curious Kammio on osa Kalevan Navetan Afterwork Art -iltaa 3.11.2023.</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agfnwp32km/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:agfnwttivu",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:afrbszj4vq/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmm3jy/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:qyupevyuro/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:agfnwttivu",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Facebook",
          "link": "https://www.facebook.com/ahtarinkaupunginkirjasto",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Instagram HashTag",
          "link": "https://www.instagram.com/explore/tags/ahtarinkaupunginkirjasto/",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Event Organizer Link",
          "link": "https://www.ahtari.fi/index.php/vapaa-aika-ja-liikunta/kirjasto/tapahtuma-kirjastossa",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:9d151963-24bd-4e2c-a5cd-87f6d18f50c0",
      "sub_events": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agfnwtttey/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agfnwttt7e/"
        }
      ],
      "images": [
        {
          "id": 13710,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2023-09-28T10:15:31.739932Z",
          "last_modified_time": "2023-09-28T10:15:31.739957Z",
          "name": "Ähtärin kaupunginkirjaston (4).jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/dt4m8ln30rp7s_%C3%84ht%C3%A4rin%20kaupunginkirjaston%20(4).jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:9d151963-24bd-4e2c-a5cd-87f6d18f50c0",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/13710/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2023-09-28T10:21:03.615075Z",
      "last_modified_time": "2023-09-28T10:21:07.635990Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2023-10-12T14:00:00Z",
      "end_time": "2023-10-12T15:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Nina Mustalammi",
        "contact_email": "nina.mustalammi@ahtari.fi",
        "contact_phone": "0406737456",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "kirjastohk@ahtari.fi",
        "provider_phone": "0406737456",
        "other_attachments": "[{\"name\":\"Novellikoukku syksy23.jpg\",\"url\":\"https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/dt4m8ln30sfza_Novellikoukku syksy23.jpg\"}]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Ähtärin kaupunginkirjasto",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "short_description": {
        "fi": "Tervetuloa kuuntelemaan ääneen luettuja novelleja!",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": "Ähtärin kirjasto sijaitsee Pirkanlinnassa."
      },
      "info_url": null,
      "name": {
        "fi": "Novellikoukku",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Tervetuloa kirjastosalin ikkunanurkkaukseen novellien maailmaan! Kuuntelun ajan voi tehdä samalla käsitöitä, esimerkiksi neuloa tai virkata.</p>\n<p></p>\n<p>12.10: Helmi Kekkosen novelleja</p>\n<p>16.11. Sinikka Nopolan novelleja</p>\n<p>14.12. jouluisia tarinoita</p>\n<p></p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agfnwttivu/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:agfnwttt7e",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:afrbszj4vq/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmm3jy/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:qyupevyuro/"
        }
      ],
      "super_event": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agfnwttivu/"
      },
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:agfnwttivu",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Facebook",
          "link": "https://www.facebook.com/ahtarinkaupunginkirjasto",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Instagram HashTag",
          "link": "https://www.instagram.com/explore/tags/ahtarinkaupunginkirjasto/",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Event Organizer Link",
          "link": "https://www.ahtari.fi/index.php/vapaa-aika-ja-liikunta/kirjasto/tapahtuma-kirjastossa",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:9d151963-24bd-4e2c-a5cd-87f6d18f50c0",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 13710,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2023-09-28T10:15:31.739932Z",
          "last_modified_time": "2023-09-28T10:15:31.739957Z",
          "name": "Ähtärin kaupunginkirjaston (4).jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/dt4m8ln30rp7s_%C3%84ht%C3%A4rin%20kaupunginkirjaston%20(4).jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:9d151963-24bd-4e2c-a5cd-87f6d18f50c0",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/13710/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2023-09-28T10:21:06.445635Z",
      "last_modified_time": "2023-09-28T10:21:06.445659Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2023-12-14T15:00:00Z",
      "end_time": "2023-12-14T16:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Nina Mustalammi",
        "contact_email": "nina.mustalammi@ahtari.fi",
        "contact_phone": "0406737456",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "kirjastohk@ahtari.fi",
        "provider_phone": "0406737456",
        "other_attachments": "[{\"name\":\"Novellikoukku syksy23.jpg\",\"url\":\"https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/dt4m8ln30sfza_Novellikoukku syksy23.jpg\"}]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Ähtärin kaupunginkirjasto",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "short_description": {
        "fi": "Tervetuloa kuuntelemaan ääneen luettuja novelleja!",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": "Ähtärin kirjasto sijaitsee Pirkanlinnassa."
      },
      "info_url": null,
      "name": {
        "fi": "Novellikoukku",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Tervetuloa kirjastosalin ikkunanurkkaukseen novellien maailmaan! Kuuntelun ajan voi tehdä samalla käsitöitä, esimerkiksi neuloa tai virkata.</p>\n<p></p>\n<p>12.10: Helmi Kekkosen novelleja</p>\n<p>16.11. Sinikka Nopolan novelleja</p>\n<p>14.12. jouluisia tarinoita</p>\n<p></p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agfnwttt7e/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:agfnwtttey",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:afrbszj4vq/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmm3jy/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:qyupevyuro/"
        }
      ],
      "super_event": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agfnwttivu/"
      },
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:agfnwttivu",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Facebook",
          "link": "https://www.facebook.com/ahtarinkaupunginkirjasto",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Instagram HashTag",
          "link": "https://www.instagram.com/explore/tags/ahtarinkaupunginkirjasto/",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Event Organizer Link",
          "link": "https://www.ahtari.fi/index.php/vapaa-aika-ja-liikunta/kirjasto/tapahtuma-kirjastossa",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:9d151963-24bd-4e2c-a5cd-87f6d18f50c0",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 13710,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2023-09-28T10:15:31.739932Z",
          "last_modified_time": "2023-09-28T10:15:31.739957Z",
          "name": "Ähtärin kaupunginkirjaston (4).jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/dt4m8ln30rp7s_%C3%84ht%C3%A4rin%20kaupunginkirjaston%20(4).jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:9d151963-24bd-4e2c-a5cd-87f6d18f50c0",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/13710/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2023-09-28T10:21:06.241413Z",
      "last_modified_time": "2023-09-28T10:21:06.241441Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2023-11-16T15:00:00Z",
      "end_time": "2023-11-16T16:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Nina Mustalammi",
        "contact_email": "nina.mustalammi@ahtari.fi",
        "contact_phone": "0406737456",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "kirjastohk@ahtari.fi",
        "provider_phone": "0406737456",
        "other_attachments": "[{\"name\":\"Novellikoukku syksy23.jpg\",\"url\":\"https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/dt4m8ln30sfza_Novellikoukku syksy23.jpg\"}]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Ähtärin kaupunginkirjasto",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "short_description": {
        "fi": "Tervetuloa kuuntelemaan ääneen luettuja novelleja!",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": "Ähtärin kirjasto sijaitsee Pirkanlinnassa."
      },
      "info_url": null,
      "name": {
        "fi": "Novellikoukku",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Tervetuloa kirjastosalin ikkunanurkkaukseen novellien maailmaan! Kuuntelun ajan voi tehdä samalla käsitöitä, esimerkiksi neuloa tai virkata.</p>\n<p></p>\n<p>12.10: Helmi Kekkosen novelleja</p>\n<p>16.11. Sinikka Nopolan novelleja</p>\n<p>14.12. jouluisia tarinoita</p>\n<p></p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agfnwtttey/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:age2w5br54",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:af7y6rty5i/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmm5ny/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventRescheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "Event Organizer Link",
          "link": "https://www.facebook.com/aeklubi",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Instagram HashTag",
          "link": "https://www.instagram.com/explore/tags/aeklubi/",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Instagram",
          "link": "https://www.instagram.com/aeklubi",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Facebook",
          "link": "https://www.facebook.com/events/1446872286100961",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:age2w5br54",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": false,
          "price": {
            "fi": "Liput 30€ ennakkoon Tiketistä, lippuja myös ovelta. Meillä käyvät Smartum ja ePassi.",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "https://www.tiketti.fi/a-live-erika-vikman-a-klubi…/92328",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:3515bf36-bae8-47d1-8843-75b1d0829c64",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 13041,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2023-07-31T10:17:00.774096Z",
          "last_modified_time": "2023-07-31T10:17:00.774125Z",
          "name": "ev.jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/7o0eta8lkqpucfh_ev.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:3515bf36-bae8-47d1-8843-75b1d0829c64",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/13041/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2023-07-31T10:17:46.244362Z",
      "last_modified_time": "2023-09-28T09:40:20.990174Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2023-12-15T21:00:00Z",
      "end_time": "2023-12-16T02:30:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Marko Koivunen",
        "contact_email": "ahtarievents@gmail.com",
        "contact_phone": "0405478633",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "ahtarievents@gmail.com",
        "provider_phone": "0405478633",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Ähtäri Events Oy",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "short_description": {
        "fi": "Elävää musiikkia Ä-klubilla Ähtärissä",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": null,
      "info_url": null,
      "name": {
        "fi": "Ä-live: Erika Vikman",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>&lt;h2&gt;Erika Vikman Ä-klubilla Ähtärissä perjantaina 15.12.2023!&lt;/h2&gt;</p>\n<p>Nyt ei pikkujouluista puutu menoa!</p>\n<p>Suomenkielistä diskopoppia esittävä, Erika Vikman nousi koko kansan suosioon Cicciolina -kappaleellaan sekä menestyksellään Uuden Musiikin Kilpailussa. Vikmanin nauttii raja-aitojen kaatamisesta niin musiikissaan kuin muillakin elämänalueillaan. Kappaleet tehdään pilke silmäkulmassa, mutta syvyyttäkin löytyy ja kappaleiden teksteissä käsitellään vakaviakin teemoja. Musiikissa kuuluu sekä menneiden vuosikymmenten että muun muassa Kikan vaikutus. Erika Vikman nimeä kantava debyyttialbumi julkaistiin syksyllä 2021.</p>\n<p>Liput 30€ ennakkoon Tiketistä: <a href=\"https://www.tiketti.fi/a-live-erika-vikman-a-klubi-ahtari-lippuja/92328?fbclid=IwAR2FmJhqwAbDmA7k68_pFKNTwmoDrRKFXzUQXSWjQ1LYycR81cIkLp68KXA\">https://www.tiketti.fi/a-live-erika-vikman-a-klubi…/92328</a><br>Lippuja myös ovelta. Meillä käyvät ePassi ja Smartum.</p>\n<p>Ovet auki klo 21<br>Showtime klo 23</p>\n<p>K-18</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:age2w5br54/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:age2w4ln5a",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:af7y6rty5i/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmm5ny/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventRescheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "Event Organizer Link",
          "link": "https://www.facebook.com/aeklubi",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Instagram HashTag",
          "link": "https://www.instagram.com/explore/tags/aeklubi/",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Instagram",
          "link": "https://www.instagram.com/aeklubi",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Facebook",
          "link": "https://www.facebook.com/events/233618612772576/",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:age2w4ln5a",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": false,
          "price": {
            "fi": "Liput 18€ ennakkoon Tiketistä, lippuja myös ovelta. Meillä käyvät Smartum ja ePassi.",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "https://www.tiketti.fi/bee-a-klubi-ahtari-lippuja/92318",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:3515bf36-bae8-47d1-8843-75b1d0829c64",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 13040,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2023-07-31T10:13:49.072937Z",
          "last_modified_time": "2023-07-31T10:13:49.072967Z",
          "name": "bee.png",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/7o0eta8lkqpq8jd_bee.png",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:3515bf36-bae8-47d1-8843-75b1d0829c64",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/13040/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2023-07-31T10:14:44.992788Z",
      "last_modified_time": "2023-09-28T09:39:29.886084Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2023-12-08T21:00:00Z",
      "end_time": "2023-12-09T02:30:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Marko Koivunen",
        "contact_email": "ahtarievents@gmail.com",
        "contact_phone": "0405478633",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "ahtarievents@gmail.com",
        "provider_phone": "0405478633",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Ähtäri Events Oy",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "short_description": {
        "fi": "Elävää musiikkia Ä-klubilla Ähtärissä",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": null,
      "info_url": null,
      "name": {
        "fi": "Ä-live: Bee",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>&lt;h2&gt;Bee Ä-klubilla Ähtärissä perjantaina 8.12.2023!&lt;/h2&gt;</p>\n<p>Supertulokas Bee suuntaa loppuvuodesta levyjulkkarikiertueelle!</p>\n<p>Tummasävyistä poppia ja soulia musiikissaan yhdistelevä Bee julkaisee odotetun debyyttialbuminsa syksyllä. Omaperäisellä soundillaan ihastuttava laulaja suuntaa albumin myötä myötä mittavalle julkkarikiertueelle, jonka liput tulevat myyntiin keskiviikkona 21.6. klo 10.</p>\n<p>YleX Läpimurto 2023 -voittajaksi nostettu artisti vuodattaa kappaleille vaikeita ja kiperiä elämäntapahtumien tuntemuksia. Bee on julkaissut tähän mennessä neljä singleä myöhemmin tänä vuonna ilmestyvältä debyyttialbumilta; Viimeisiä sanoja, Ympyrää, Omenapuita, Tequilakahvi sekä Mustaa. Syyskuussa julkaistu ja kultarajan rikkonut Tequilakahvi pysyi Spotifyn top50 -listalla yhteensä 77 päivää nousten Suomen toiseksi striimatuimmaksi kappaleeksi.</p>\n<p>Tequilakahvin ympärille muodostui TikTok -sovelluksessa trendi tärkeästä ja jopa vaietusta aiheesta, jossa pureudutaan nuorten juhlimiseen ja alkoholin käytön paineisiin sekä niiden vaikutuksista mielenterveyteen. Myös radiokanavat Ylex ja Radio Suomi listasivat biisin soittolistoilleen. Myös tulevilla julkaisuilla artisti haluaa madaltaa ihmisten kynnystä kertoa vaikeista puheenaiheista ääneen.</p>\n<p>Liput 18€ ennakkoon Tiketistä: <a href=\"https://www.tiketti.fi/bee-a-klubi-ahtari-lippuja/92318?fbclid=IwAR0MK_cyrHS37kH27q8oVQWUH9lcQJknAuN3qm4c8b0iJpwBAjJ5dt5_Nz0\">https://www.tiketti.fi/bee-a-klubi-ahtari-lippuja/92318</a><br>Lippuja myös ovelta. Meillä käyvät ePassi ja Smartum.</p>\n<p>Ovet auki klo 22<br>Showtime klo 23</p>\n<p>K-18</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:age2w4ln5a/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:age2w3daee",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:af7y6rty5i/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmm5ny/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventRescheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "Event Organizer Link",
          "link": "https://www.facebook.com/aeklubi",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Instagram HashTag",
          "link": "https://www.instagram.com/explore/tags/aeklubi/",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Instagram",
          "link": "https://www.instagram.com/aeklubi",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Facebook",
          "link": "https://www.facebook.com/events/6231101156987160/",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:age2w3daee",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": false,
          "price": {
            "fi": "Liput 23€ ennakkoon Tiketistä, lippuja myös ovelta. Meillä käyvät Smartum ja ePassi.",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "https://www.tiketti.fi/evelina-a-klubi-ahtari-lippuja/92317",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:3515bf36-bae8-47d1-8843-75b1d0829c64",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 13039,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2023-07-31T10:08:39.200310Z",
          "last_modified_time": "2023-07-31T10:08:39.200328Z",
          "name": "E.jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/7o0eta8lkqpjlm8_E.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:3515bf36-bae8-47d1-8843-75b1d0829c64",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/13039/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2023-07-31T10:09:13.785770Z",
      "last_modified_time": "2023-09-28T09:38:27.797671Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2023-12-01T21:00:00Z",
      "end_time": "2023-12-02T02:30:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Marko Koivunen",
        "contact_email": "ahtarievents@gmail.com",
        "contact_phone": "0405478633",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "ahtarievents@gmail.com",
        "provider_phone": "0405478633",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Ähtäri Events Oy",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "short_description": {
        "fi": "Elävää musiikkia Ä-klubilla Ähtärissä",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": null,
      "info_url": null,
      "name": {
        "fi": "Ä-live: Evelina",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>&lt;h2&gt;Evelina Ä-klubilla Ähtärissä perjantaina 1.12.2023!&lt;/h2&gt;</p>\n<p>Evelina on yksi aikakautensa kuunnelluimpia ja seuratuimpia kotimaisia tähtiä. Hänen albuminsa 24K (2016), SOS (2019)ja III (2020) ovat keränneet yhteensä huimat yli 240 miljoonaa striimiä ja jokainen on debytoinut albumilistan kärkikolmikossa. Vuonna 2018 vuoden naissolistina palkitulla artistilla on yhteensä kymmenen Emma-ehdokkuutta. Evelina saa myös paljon kiitosta ottamalla kantaa tärkeisiin ja ajankohtaisiin aiheisiin some-kanavillaan, joilla on yhteensä yli 230 000 seuraajaa. Artistin alustoilla on usein puhetta esimerkiksi kehorauhasta, ulkonäköpaineista, tasa-arvosta ja naisten oikeuksista.</p>\n<p>Kotimaisen musiikin supertähdeltä kuullaan muun muassa räppiä sekä rohkeita ja anteeksipyytelemättömiä sanoituksia yhdistettynä koukuttaviin hiphop-tuotantoihin.</p>\n<p>Liput 23€ ennakkoon Tiketistä: <a href=\"https://www.tiketti.fi/evelina-a-klubi-ahtari-lippuja/92317?fbclid=IwAR39praN2Gt35HHJ5CwIT5ap50lwnTcUWp0VZVqjcz5yrCNHzCShYXf9hLw\">https://www.tiketti.fi/evelina-a-klubi-ahtari-lippuja/92317</a><br>Lippuja myös ovelta. Meillä käyvät ePassi ja Smartum.</p>\n<p>Ovet auki klo 22<br>Showtime klo 23</p>\n<p>K-18</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:age2w3daee/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:age2w7ibqm",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:afpsj7z3aa/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmm6pu/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventRescheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "Event Organizer Link",
          "link": "https://www.facebook.com/AhtariEvents",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Instagram HashTag",
          "link": "https://www.instagram.com/explore/tags/ahtarievents/",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Instagram",
          "link": "https://www.instagram.com/ahtarievents/",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Facebook",
          "link": "https://www.facebook.com/events/662573472415420/",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:age2w7ibqm",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": false,
          "price": {
            "fi": "Liput 22€ ennakkoon Tikettiin, lippuja myös ovelta. Meillä käyvät Smartum ja ePassi.",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "https://www.tiketti.fi/pienta-laittoa-ahtari-halli-ahtari-lippuja/93573",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:3515bf36-bae8-47d1-8843-75b1d0829c64",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 13042,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2023-07-31T10:24:53.373099Z",
          "last_modified_time": "2023-07-31T10:24:53.373118Z",
          "name": "pl.jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/11nl8lkqq4g9w_pl.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:3515bf36-bae8-47d1-8843-75b1d0829c64",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/13042/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2023-07-31T10:27:23.681858Z",
      "last_modified_time": "2023-09-28T09:37:30.831541Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2023-11-24T18:00:00Z",
      "end_time": "2023-11-24T20:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Marko Koivunen",
        "contact_email": "ahtarievents@gmail.com",
        "contact_phone": "0405478633",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "ahtarievents@gmail.com",
        "provider_phone": "0405478633",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Ähtäri Events Oy",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "short_description": {
        "fi": "Vierailevaa viihdettä Ähtäri-hallissa",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": null,
      "info_url": null,
      "name": {
        "fi": "Pientä laittoa -teatteriesitys",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>&lt;h2&gt;Railakas Pientä laittoa -komedia parisuhderemontista nyt Ähtäri-hallissa!&lt;/h2&gt;</p>\n<p>Masa ja Lissu ovat olleet naimisissa 25 vuotta. Vieläkö on toivoa vai onko kaikki jo menetetty? Lissu päättää tarttua härkää, siis Masaa sarvesta… Siis sarvista.</p>\n<p>Katsomossa tämän pitkän parisuhteen ongelmat ja niiden purkaminen naurattaa. Luultavasti ilmassa on myös pientä huokailua ja hikoilua varsinkin, jos kumppani sattuu istumaan vieressä. Tervetuloa rohkeasti testaamaan!</p>\n<p>Pientä laittoa on lukuisista elokuva- ja tv-rooleistaan tunnettujen <strong>Juha Veijosen</strong> ja <strong>Maarit Peltomaan</strong> tähdittämä hulvaton esitys pitkän parisuhteen kommervenkeistä.</p>\n<p>Esityksessä on väliaika ja Ähtäri-hallissa on anniskeluoikeudet. Nauruhermojen kutkuttelun jälkeen pääsee jatkoille rentoutumaan Ä-klubille, aivan tien toiselle puolelle!</p>\n<p>Liput 22€ ennakkoon Tiketistä: https://www.tiketti.fi/pienta-laittoa-ahtari-halli-ahtari-lippuja/93573</p>\n<p>Lippuja myös ovelta. Meillä käyvät ePassi ja Smartum.</p>\n<p>Ovet auki klo 19<br>Esitys alkaa klo 20</p>\n<p>Järjestää Ähtäri Events Oy, yhteistyössä mukana Ähtärin kaupunki</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:age2w7ibqm/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    }
  ]
}