GET /v1/event/
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, PUT, PATCH, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json ;utf-8
Vary: Accept

{
  "meta": {
    "count": 4054,
    "next": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/?page=2",
    "previous": null
  },
  "data": [
    {
      "id": "eptapahtumat:aftpf2sfpi",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:afpsj7zj7m/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmuyq/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmw5y/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmyai/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventRescheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://vanha.epkalenteri.fi/wp/event/minun-suomeni-suomalaiset-kunniamerkit/",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Ilmoittautuminen",
          "link": "http://www.opistopalvelut.fi/seinäjoki",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "info_url": null,
          "price": null,
          "description": {
            "fi": "Ilmoittautuminen on järjestelyden vuoksi toivottavaa, mutta ei pakollista."
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:eptapahtumat",
      "sub_events": [],
      "images": [],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2018-11-08T10:42:11.471681Z",
      "last_modified_time": "2021-12-08T03:37:08.040226Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2021-12-07T22:00:00Z",
      "end_time": "2021-12-07T22:00:00Z",
      "custom_data": null,
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": null,
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Seinäjoen kansalaisopisto yhdessä Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon kanssa"
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Luentosarjan viidennessä osassa perehdytään suomalaisten kunniamerkkien taustoihin käyden läpi mm. Vapaudenristin, Suomen Valkoisen ruusun sekä Suomen Leijonan ritarikunnat. Yksityiskohtaisemman tarkastelun ansaitsee Axel Gallen-Kallela kunniamerkkien suunnittelijana. Toinen temaattinen syväluotaus kohdistuu sotavuosien kenraalien saamiin kunniamerkkeihin.</p>\n<p>Antti Matikkala FT</p>\n"
      },
      "provider_contact_info": null,
      "info_url": {
        "fi": "http://www.opistopalvelut.fi/seinäjoki"
      },
      "short_description": {
        "fi": "Minun Suomeni -luentosarjan viides osa"
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": "Suojeluskunta ja Lotta Svärd -museo, Kauppakatu 17"
      },
      "name": {
        "fi": "TAPAHTUMA PERUTTU Minun Suomeni - Suomalaiset kunniamerkit"
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:aftpf2sfpi/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:af6xoibdnm",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:af6xn442q4/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:04l8dkifkw/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afst2wxbgy/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "Event Organizer Link",
          "link": "https://www.ely-keskus.fi/yrityspalvelutEP",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xn5enqu",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xofb7ni",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xognb6i",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xohetay",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xoibdnm",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:26038662-d093-49c6-bb46-3f9caf80264e",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 6790,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2021-12-01T17:00:58.355857Z",
          "last_modified_time": "2021-12-01T17:00:58.355884Z",
          "name": "MicrosoftTeams-image (7).png",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/41bptakwnrzrat_MicrosoftTeams-image%20(7).png",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:26038662-d093-49c6-bb46-3f9caf80264e",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/6790/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2021-12-01T17:52:14.716514Z",
      "last_modified_time": "2021-12-07T13:12:08.564919Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-03-23T06:15:00Z",
      "end_time": "2022-03-23T07:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Johanna Olsson",
        "contact_email": "johanna.olsson@ely-keskus.fi",
        "contact_phone": "0295027540",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "yrityspalvelukeskus.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi",
        "provider_phone": "0295027540",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\"fi\":\"https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit\",\"sv\":\"\",\"en\":\"\"}"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "#YrityspalvelutEP",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Finnvera omistajanvaihdosten rahoittajana. Yrityksen tai liiketoiminnan ostaminen on yksi hyvä tapa ryhtyä yrittäjäksi. Finnvera tarjoaa yritysjärjestelyihin lainoja takauksia kauppahinnan maksamiseen, investointeihin ja käyttöpääomaan. Lisätietoja: https://www.finnvera.fi/kasvu/omistajanvaihdos&nbsp;</p>\n<p></p>\n<p>Ilmoittaudu aamukaffeille: <a href=\"https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit\">https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit</a></p>\n<p></p>\n<p>Otahan kupponen kuumaa eteesi ja <a href=\"https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWM2NzkxOWUtN2E0Ni00NTY0LWFhMjktMjhkMjcwZjQzOWQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d95951a6-dfd3-4a74-9abb-f2b2cb89d671%22%2c%22Oid%22%3a%22bed2550a-b150-4628-9828-2d44dabbbe59%22%7d\">Hyppää mukaan tästä</a>.</p>\n<p>*******************************************************************</p>\n<p>#yrityspalvelutEP -aamukaffit</p>\n<p></p>\n<p>Yrityksille suunnatut tiiviit tietoiskut eri aiheista liittyen yritysten kasvuun, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen niin rahoitusten, palveluiden kuin työvoiman saatavuuden edistämisenkin näkökulmasta.</p>\n<p></p>\n<p>Virtuaalisia aamukaffi-tilaisuuksia järjestetään joka toisena keskiviikkona ja niissä nostetaan ajankohtaisia teemoja niin yrityspalvelukeskuksen toimijoilta (ELY-keskus, TE-palvelut, Business Finland) kuin muiltakin yrityspalvelutoimijoilta. Keväälle 2022 on tulossa esimerkiksi Finnveran, eteläpohjalaisten Leadereiden ja Sedun teemoja. Mistä aiheista sinä haluaisit kuulla? Jätä vinkki: <a href=\"https://bit.ly/YPaamukahvi-ideat\">https://bit.ly/YPaamukahvi-ideat</a></p>\n<p></p>\n<p>Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston, Business Finlandin, Finnveran, Uusyrityskeskus Neuvoa-Antavan, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien, Etelä-Pohjanmaan Kauppakamarin, eteläpohjalaisten Leadereiden, Sedun, Into Seinäjoen, Kauhavan Kehityskeskuksen, Etelä-Pohjanmaan Liiton ja muiden alueen yrityspalvelutoimijoiden kanssa.</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "info_url": null,
      "short_description": {
        "fi": "#YrityspalvelutEP -rahoituskaffit",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": "Verkkotapahtuma/Teams: https://bit.ly/yrityspalvelutEP_aamukaffit"
      },
      "name": {
        "fi": "Finnvera omistajanvaihdosten rahoittajana",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:af6xoibdnm/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:af6vdapplq",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:afpsj7ymtm/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmssu/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:qyupevyuro/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "YouTube",
          "link": "https://www.youtube.com/kurikkalive",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Facebook",
          "link": "https://www.facebook.com/kurikankirjastot",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Instagram",
          "link": "https://www.instagram.com/kurikankirjasto",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Instagram HashTag",
          "link": "https://www.instagram.com/explore/tags/kurikankirjasto/",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Event Organizer Link",
          "link": "https://www.kurikankirjastot.fi",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6vdapplq",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:d5972a9b-18a3-4d91-b071-10273198c598",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 6822,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2021-12-07T11:09:30.194385Z",
          "last_modified_time": "2021-12-07T11:09:30.194403Z",
          "name": "Lapsiperhelauantai joulu.png",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/111gvz9kww02wfg_Lapsiperhelauantai%20joulu.png",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:d5972a9b-18a3-4d91-b071-10273198c598",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/6822/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2021-11-24T10:33:29.713484Z",
      "last_modified_time": "2021-12-07T11:09:49.707964Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2021-12-11T08:00:00Z",
      "end_time": "2021-12-11T13:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Hanna Roslöf",
        "contact_email": "hanna.roslof@kurikka.fi",
        "contact_phone": "044 717 9083",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "kirjasto@kurikka.fi",
        "provider_phone": "044 723 1015",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Kurikan kaupunginkirjasto",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Tapahtuma on valitettavasti peruttu vallitsevan koronatilanteen takia.</p>\n<p>Kirjastokinossa nähdään joka tapauksessa joulukalenteria koko päivän ja klo 13 joululeffa.</p>\n<p>Lastenosastolta löytyy myös jouluista värityskuvaa.</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "info_url": null,
      "short_description": {
        "fi": "Jouluista tunnelmointia koko perheelle!",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": "Seurapuistikko 2 "
      },
      "name": {
        "fi": "PERUTTU Kurikan kaupunginkirjaston LAPSIPERHELAUANTAI - JOULU 11.12. klo 10-15",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:af6vdapplq/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:af6zh5yvpu",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:afpsj7z7wq/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmm2fi/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmm4me/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmyai/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6zh5yvpu",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:c7d5d988-d4e8-4981-a470-f624394eebcb",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 6820,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2021-12-07T08:12:17.105000Z",
          "last_modified_time": "2021-12-07T08:12:17.105018Z",
          "name": "Minna Bengs-Shrestha ja Tanja Huuskonen_Sattumaako_Valokuva Katariina Vestergård(1).jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/14afj38kwvtqyub_Minna%20Bengs-Shrestha%20ja%20Tanja%20Huuskonen_Sattumaako_Valokuva%20Katariina%20Vesterg%C3%A5rd(1).jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:c7d5d988-d4e8-4981-a470-f624394eebcb",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/6820/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2021-12-07T08:16:23.436775Z",
      "last_modified_time": "2021-12-07T08:16:47.878280Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-01-05T15:00:00Z",
      "end_time": "2022-01-05T15:30:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Elina Alkio",
        "contact_email": "elina.alkio@alajarvi.fi",
        "contact_phone": "0442970489",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "info@nelimarkka-museo.fi",
        "provider_phone": "0405598327",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Nelimarkka-museo",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p><em>Sattumaako?</em> on esityselämys, joka tuottaa kuvia. Tavoitteena on luoda vuoropuhelua kuvataiteen ja sirkustoiminnan tekniikoiden välille ja yhdistää ne teoksessa näkyväksi, joka kerta uudenlaisen muodon saavaksi kokonaisuudeksi. Seinäjoen taiteilijaseuran juhlanäyttelyn maalaus <em>Sattumaako?</em> syntyi monitaiteiseen esitykseen tehdyn työn pohjalta, joten esitys liittyy kiinteästi näyttelyn sisältöön.</p>\n<p>Esityksessä kuvataiteilija Minna Bengs ja sirkusesiintyjä Tanja Huuskonen kohtaavat paperin päällä maalaten liikkeillään sattuman jäljet näkyviin.</p>\n<p>Tule, kävele, istahda tai ihmettele: Sattumaako?</p>\n<p>Esityksessä kuvataiteilija ja sirkusesiintyjä toimivat sirkusvälineiden ja maalien kanssa teltan sisällä maalaten liikkeillään teosta lattiaan kiinnitettyyn paperiin. Esityksen kulkua on mahdollista seurata teltan ulkopuolelta, telttaan sisään katsoen tai telttaa kiertäen.</p>\n<p>Esityksen aikana voi istua, seistä tai kävellä teltan ympärillä.</p>\n<p>Esitys sopii koko perheelle, kesto n. 30min.</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "info_url": null,
      "short_description": {
        "fi": "Nelimarkka-museossa 5.1.2022 klo 17. ",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": null,
      "name": {
        "fi": "Sattumaako? - kuvataidetta ja sirkusta yhdistävä esityselämys",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:af6zh5yvpu/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:af6zh3zj2a",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:afpsj7z7wq/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmm4me/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6zh3zj2a",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": false,
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "price": {
            "fi": "6/4 €/ Museokortti/ Alle 18-vuotiaat vapaa pääsy",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:c7d5d988-d4e8-4981-a470-f624394eebcb",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 6819,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2021-12-07T08:03:31.165994Z",
          "last_modified_time": "2021-12-07T08:03:31.166019Z",
          "name": "helli(tä)n 2021 skannattu kuva_pieni.jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/1wle7kwvtfom8_helli(ta%CC%88)n%202021%20skannattu%20kuva_pieni.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:c7d5d988-d4e8-4981-a470-f624394eebcb",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/6819/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2021-12-07T08:07:44.360070Z",
      "last_modified_time": "2021-12-07T08:07:45.316786Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-01-22T09:00:00Z",
      "end_time": "2022-04-24T02:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Elina Alkio",
        "contact_email": "elina.alkio@alajarvi.fi",
        "contact_phone": "0442970489",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "info@nelimarkka-museo.fi",
        "provider_phone": "0405598327",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Nelimarkka-museo",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p><em>hermosto--:::::::-------on tulessa.</em></p>\n<p><em>tragedia tulee tartu tartu</em></p>\n<p><em>haluun olla bad boy sillä tavalla kun ollaan good girl</em></p>\n<p><em>EN HALUU OLLA ENÄÄ MUKANA</em></p>\n<p><em>EN HALUU OLLA ENÄÄ MUKANA</em></p>\n<p><em>helli(tä)n</em></p>\n<p><em>Toden ja epätoden rajalla</em></p>\n<p><em>löytyy turva</em></p>\n<p><em>kun uskaltaa jäädä</em></p>\n<p><em>yks päivä sitten luin Liv Strömquistin sarjakuvasta</em></p>\n<p><em>“siellä missä on valtaa ei voi olla rakkautta”</em></p>\n<p><em>se on jäänyt vaivaamaan mua</em></p>\n<p></p>\n<p>Vuoden nuori eteläpohjalainen taiteilija 2021-kilpailun voittajan Noora Ojanperän <em>Olen olemassa myöhemmin</em> -näyttely kokoaa yhteen videon, tekstiä sekä skannerilla toteutettuja valokuvia. Teoksissaan Ojanperä käsittelee nykyajasta kumpuilevia tunnekuohuja ja rinnastaa haavekuvia ristiriitaisesti polveileviin sanoihin.</p>\n<p></p>\n<p>Näyttelyssä esillä olevat teokset ovat syntyneet päämäärättömän keräilyn tuloksena, jota Ojanperä toteuttaa kuvaamalla, kirjoittamalla ja äänittämällä havaintoja jokapäiväisestä elämästään. Keräilyä seuraa penkominen. Hän etsii jollain tasolla puhuttelevaa materiaalia ja sysäystä. Jatkotyöstäessään materiaalia Ojanperä suosii kaoottisia prosesseja, joiden aikana muodot, rytmit sekä rakenteet hajoavat luoden samalla tilaa <em>mille tahansa.</em></p>\n<p></p>\n<p>Noora Ojanperä on syntynyt vuonna 1993 Seinäjoella. Hän asuu ja työskentelee nykyisin Keravalla. Ojanperä on valmistunut Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiasta kuvataiteilijaksi vuonna 2020. Hän on Etelä-Pohjanmaan Galleriaverkoston järjestämän Vuoden nuori eteläpohjalainen taiteilija -kilpailun viides voittaja.</p>\n<p></p>\n<p>Kuva: Noora Ojanperä helli(tä)n (2021), skannattu valokuva</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "info_url": null,
      "short_description": {
        "fi": "Vuoden nuori eteläpohjalainen taiteilija 2021-kilpailun voittajan näyttely",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": null,
      "name": {
        "fi": "Noora Ojanperä Olen olemassa myöhemmin Nelimarkka-museossa 22.1. – 24.4.2022",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:af6zh3zj2a/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:af6yxokqzm",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:afre3qn4my/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmm4me/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmqeu/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmrly/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmssu/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6yxokqzm",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:e18d82da-d3e6-41b0-ba2c-47ce325deb88",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 6818,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2021-12-05T18:29:06.743868Z",
          "last_modified_time": "2021-12-05T18:29:06.743886Z",
          "name": "Mainokseen 2.jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/1s5a8kwtkwhjt_Mainokseen%202.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:e18d82da-d3e6-41b0-ba2c-47ce325deb88",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/6818/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2021-12-05T17:51:57.662175Z",
      "last_modified_time": "2021-12-05T18:29:18.323684Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2021-12-02T07:00:00Z",
      "end_time": "2022-01-03T13:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Tommi Vainionpää",
        "contact_email": "tommi.vainionpaa@gmail.com",
        "contact_phone": "0504867056",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "info@toimintojentalo.fi",
        "provider_phone": "044425 5777",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Seinäjoen Kaupunki Toimintojen talo",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Seinäjokisen Valokuvataitelija Tommi Vainionpään taidevalokuvia nähtävillä Seinäjoen Kasperin Toimintojen talolla koko joulukuun ajan. Tule tutustumaan! Toimintojen talo auki arkisin klo 9:00-15:00.</p>\n<p>Tommi kuvaa luontoa ja luonnon ilmiöitä usein erilaisista ja yllättävistäkin näkökulmista ja näkee hahmoja ja kauneutta sielläkin missä useat näkevät esimerkiksi vaan ruostetta. Tommi yhdistää monenlaisia ideoita valokuvissaan ja grafiikassaan luoden yllättäviä kokonaisuuksia.</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "info_url": null,
      "short_description": {
        "fi": "Valokuvataiteilija Tommi Vainionpään upeita taidevalokuvia nähtävillä joulukuun ajan!",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": null,
      "name": {
        "fi": "Taidevalokuvanäyttely Seinäjoen Kasperin Toimintojen talolla 1.12.2021-3.1.2022",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:af6yxokqzm/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:af6uppb6ia",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:afvjbxxitu/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmw5y/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6uppb6ia",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:8a3ac377-fbde-4a43-a0b8-09f57b1f158c",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 6692,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2021-11-23T06:15:33.859469Z",
          "last_modified_time": "2021-11-23T06:15:33.859489Z",
          "name": "itsenaisyyspaiva.jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/4wqr8kwbpey5v_itsenaisyyspaiva.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:8a3ac377-fbde-4a43-a0b8-09f57b1f158c",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/6692/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2021-11-22T13:00:58.837571Z",
      "last_modified_time": "2021-12-05T07:44:53.449254Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2021-12-06T08:00:00Z",
      "end_time": "2021-12-06T09:15:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Anssi Kuusela",
        "contact_email": "anssi.kuusela@lappajarvi.fi",
        "contact_phone": "0443699440",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "anssi.kuusela@lappajarvi.fi",
        "provider_phone": "0443699440",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Lappajärven kunta / Lappajärven seurakunta",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p><strong>&lt;ins&gt;ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLALLISUUDET 6.12.2021 KLO 10.00 - 11.15 @ LAPPAJÄRVEN KIRKKO &lt;/ins&gt;</strong></p>\n<p><strong>&lt;ins&gt;Ohjelma 10.00 - 11.15:&lt;/ins&gt;</strong></p>\n<ul>\n<li>Itsenäisyyspäivän Jumalanpalvelus</li>\n<li>Tervehdyssanat ja juhlapuhe – Lappajärven kunta perusopetuksen rehtori Antti Turpeinen</li>\n<li>Musiikkiesitys - Heino Kaski: Yö meren rannalla / Edit Jokitalo piano</li>\n<li>Muistamiset - Lappajärven Sotaveteraani yhdistys / Eino Korri</li>\n<li>Päätössanat Kirkkoherra Jenny Kärki</li>\n<li>Maammelaulu</li>\n<li>Seppelpariton lähettäminen</li>\n<li>Tilaisuudessa maskisuositus</li>\n</ul>\n<p></p>\n<p><strong>Huomio, koronatilanteestaa johtuen kokoontumisrajoitukset ovat tiukentuneet alueellamme:</strong></p>\n<p></p>\n<p>Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi 3.12. tartuntatautilain pykälän 58 nojalla uudet kokoontumisrajoitukset neljän sairaanhoitopiirin alueelle. Uudet määräykset tulevat voimaan itsenäisyyspäivänä 6.12.2021 ja ovat voimassa kuukauden.</p>\n<p></p>\n<p><strong>Kirkkoon voi ottaa sisään 1/3 koko asiakaskapasiteetistä, mikä Lappajärven kirkossa tarkoittaa 160 henkilöä - kirkkoon sisälle ei siis otetan enemäpää ihmisiä! Tulemme ohjaamaan ihmiset istumapaikoille huomioiden tilaan soveltuvat turvavälit. Tilaisuudessa on maskisuositus, älä tule paikalle mikäli sinulla on flunssanoireita.</strong></p>\n<p></p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "info_url": null,
      "short_description": {
        "fi": "Jumalanpalvelus / Esityksiä / Puhe / Muistamiset",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": null,
      "name": {
        "fi": "Itsenäisyyspäivän juhla",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:af6uppb6ia/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:af6yap3pjq",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:af2764dtyy/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:9y260nmoag/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmm5ny/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6yap3pjq",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:a9bd277d-bba4-4bce-904c-a7abcf9b78e0",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 6813,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2021-12-03T12:26:55.602437Z",
          "last_modified_time": "2021-12-03T12:26:55.602456Z",
          "name": "lippu 2.jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/2l97o5e9kwqd31mx_lippu%202.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:a9bd277d-bba4-4bce-904c-a7abcf9b78e0",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/6813/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2021-12-03T12:23:00.756707Z",
      "last_modified_time": "2021-12-03T12:30:15.380891Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2021-12-06T06:55:00Z",
      "end_time": "2021-12-06T07:30:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Hannu Juuti",
        "contact_email": "hannu.juutti@fincap.fi",
        "contact_phone": "040 714 6683",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "Hannu Juutti: hannu.juutti@fincap.fi",
        "provider_phone": "",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Seinäjoki Lakeus ja Törnävän Rotaryklubit",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p><strong>Ohjelma:</strong></p>\n<ul>\n<li>Lippu-upseeri ja vartio asettuvat patsaalle</li>\n<li>Lippuvartio ja Suomen lippu saapuvat</li>\n<li>Tervetulotoivotus, Lakeus Seinäjoki Rotaryklubin presidentti Esko Vieri</li>\n<li>Seinäjoen Veteraanikuoro: Siniristilippumme</li>\n<li>Sepelten lasku</li>\n<li>Seinäjoen Veteraanikuoro: Oi, kallis Suomenmaa</li>\n<li>Yhteislaulu: Maamme</li>\n<li>Kiitossanat, Lakeus Seinäjoki Rotaryklubin presidentti Esko Vieri</li>\n<li>Lippuvartio poistuu</li>\n</ul>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "info_url": null,
      "short_description": {
        "fi": "Paikalla kunniavartio ja Puolustusvoimain edustajat. Esiintyjänä Seinäjoen Veteraanikuoro. ",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": null,
      "name": {
        "fi": "Seppeleenlasku Seinäjoen Mannerheimin patsaalla",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:af6yap3pjq/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:af6x7tmile",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:afw5f77pzm/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afyrvvdbki/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "Facebook",
          "link": "https://www.facebook.com/Kurikan-Ty%C3%B6nhakijat-ry-Juhola-106833364285964",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6x7tmile",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:31945df9-c65b-4abd-b493-58e2949324f9",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 6810,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2021-12-03T10:11:44.074751Z",
          "last_modified_time": "2021-12-03T10:11:44.074777Z",
          "name": "e-p-tapahtuma.png",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/4i97h8kwq8959i_e-p-tapahtuma.png",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:31945df9-c65b-4abd-b493-58e2949324f9",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/6810/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2021-12-03T10:18:36.018100Z",
      "last_modified_time": "2021-12-03T10:18:36.796614Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2021-12-11T08:00:00Z",
      "end_time": "2021-12-11T12:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Minna Ojainväli",
        "contact_email": "kurikan.tyonhakijat@anvianet.fi",
        "contact_phone": "045 618 1874",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "kurikan.tyonhakijat@anvianet.fi",
        "provider_phone": "",
        "other_attachments": "[{\"name\":\"Joulumyyjäiset 2021 kth ry.pdf\",\"url\":\"https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/4i97h8kwq8ddf9_Joulumyyjäiset 2021 kth ry.pdf\"}]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Kurikan Työnhakijat ry",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Myynnissä joululaatikoita, leivonnaisia ja käsitöitä; arvonnassa pääpalkintona jouluinen tuotekori. Maksut käteisellä.</p>\n<p></p>\n<p>Tervetuloa!</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "info_url": null,
      "short_description": {
        "fi": "Joulumyyjäiset Kurikan Työnhakijoilla",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": "Uimahallin vieressä"
      },
      "name": {
        "fi": "Kurikan Työnhakijat ry:n Joulumyyjäiset",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:af6x7tmile/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:af6x7je2tu",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:afpsj65qau/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmm3jy/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmw5y/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afyrvvdbki/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6x7je2tu",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:8a3ac377-fbde-4a43-a0b8-09f57b1f158c",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 6809,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2021-12-03T09:29:35.253339Z",
          "last_modified_time": "2021-12-03T09:29:35.253359Z",
          "name": "Näyttökuva 2021-12-03 112758.jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/2b6gxesakwq6qzfm_N%C3%A4ytt%C3%B6kuva%202021-12-03%20112758.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:8a3ac377-fbde-4a43-a0b8-09f57b1f158c",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/6809/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2021-12-03T09:33:53.712143Z",
      "last_modified_time": "2021-12-03T09:33:54.813010Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2021-12-21T15:30:00Z",
      "end_time": "2021-12-21T17:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Sami Alasara",
        "contact_email": "sami.alarasara@lappajarvi.fi",
        "contact_phone": "0443699611",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "sami.alarasara@lappajarvi.fi",
        "provider_phone": "0443699611",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Lappajärven kunta",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p><strong>Kraatterijärven Saunatonttu (lat. Sudatorium Alfus) kirjan julkistamistilaisuus 21.12.2021 klo 17.30-19.00 @ Hotelli Kivitippu</strong></p>\n<p></p>\n<p>Kirjan julkistamistilaisuudessa Lappajärven kunnanjohtaja Sami Alasara, filosofian Tohtori ja geologi Heikki Mäkipää sekä kuvittaja Kata Martikainen kertoo kuinka yhteinen matka johti Kraatterijärven Saunatonttu kirjan syntyyn. Tilaisuuden ensimmäisessä osassa kirjan tekijät raottavat ensikertaa Kraatterijärven Saunatonttu kirjan salaperäistä ja mystistä syntytarinaa sekä kirjan synnyttämisen tarkoitusperiä. Tilaisuuden toisessa osassa kirjan tekijät vastailevat yleisön kysymyksiin sekä singeeraa halukkaille maailman ensimmäiset Kraatterijärven Saunatonttu kirjat.</p>\n<p></p>\n<p><strong>Tilaisuudessa on ostettavissa Saunatonttukirjoja, Kraatterijärven saunatontun glögitarjoilu sekä perheen pienimille sopivia virvokkeita. Saunatonttu kirjoja on saatavissa jatkossa Lappajärven kunnan verkkokaupassa sekä Hotelli Kivitipun tuotekaupasta. </strong></p>\n<p></p>\n<p><strong>Tilaisuus on avoin kaikille - Tervetuloa!</strong></p>\n<p></p>\n<p>Lainauksia kirjasta:</p>\n<ul>\n<li><em>\"Valtavan meteoriitin iskeytymisestä 78 miljoonaa vuotta sitten alkunsa saanut tapahtumaketju on tieteellisesti todistettu sysäys saunan- ja saunatontun synnyn alkulähteille. Tervetuloa seikkailemaan Euroopan suurimman kraatterijärven rannoille, Lappajärvelle, jonka henkeäsalpaavan kaunis ja koskematon luonto tarjoaa saunatontuille ainutlaatuisen veden ja geologisen perimän, jota et voi löytää mistään muualta. Mutta alue ei ole vain saunatonttujen aito ja oikea koti, vaan koko tunnetun saunakulttuurin taivaankiveen lyöty synnyinsija, jossa kaikella on paikkansa.\" -Sami Alasara</em></li>\n<li><em>\"Lappajärven taikaa ja miljoonien vuosien aikaa kiulussa saunan ja lämmön. Se parasta on ihmisen ja yhteistyö tontun. Kiittää keho ja mieli sekä säilyy sopu ja yhteinen kieli\" -Sami Alasara </em></li>\n</ul>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p></p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "info_url": null,
      "short_description": {
        "fi": "Kirjan julkistamistilaisuus",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": null,
      "name": {
        "fi": "Kraatterijärven Saunatonttu (lat. Sudatorium Alfus) kirjan julkistamistilaisuus",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:af6x7je2tu/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:af6x674utu",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:afpsj7wi3m/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmqeu/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmrly/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmssu/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmtwq/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afst2wxbgy/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "Instagram",
          "link": "https://www.instagram.com/komiaflow/",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Event Organizer Link",
          "link": "https://nurmonjymy.sporttisaitti.com/",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6x674utu",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": false,
          "info_url": {
            "fi": "https://nurmonjymy.sporttisaitti.com/",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "price": {
            "fi": "Lisätiedot nettsivuilla",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:28a7efb6-beb7-401d-96e7-aeb762b7d626",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 6808,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2021-12-03T08:41:13.543301Z",
          "last_modified_time": "2021-12-03T08:41:13.543320Z",
          "name": "UVjuoksu.jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/3zz809kwq50sf6_UVjuoksu.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:28a7efb6-beb7-401d-96e7-aeb762b7d626",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/6808/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2021-12-03T08:53:27.345641Z",
      "last_modified_time": "2021-12-03T08:53:28.329939Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2021-12-31T14:30:00Z",
      "end_time": "2021-12-31T18:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Tiedustelut: Kimmo Varis, ilmoittautumiseen liittyen Mikko Patana",
        "contact_email": "komia@komiaflow.fi",
        "contact_phone": "Tiedustelut: Kimmo Varis 040-730 5802",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "komia@komiaflow.fi",
        "provider_phone": "Tiedustelut: Kimmo Varis 040-730 5802",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\"fi\":\"https://nurmonjymy.sporttisaitti.com/\",\"sv\":\"\",\"en\":\"\"}"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Nurmon jymyn kuntovaliokunta & KOMIA Flow",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p><strong>&lt;ins&gt;SARJAT&lt;/ins&gt;</strong></p>\n<p><strong>2,4 km</strong> T/P 9, 11 ja 13 v</p>\n<p><strong>4,6 km</strong> T/P 15 v, hölkkä M/N, yli 100 kg (punnitus), ilman ajanottoa ja parivaljakkosarja: voit ottaa lapsen (tai aikuisen) rattaisiin, pulkkaan, potkukelkkaan tai mihin vaan, periaatteena on että toinen on kyydissä ja toinen vetää tai työntää. Mieleenpainuvin parivaljakko palkitaan!</p>\n<p><strong>8,2</strong> km M/N yleinen, M/N 50, M/N 60, hölkkä M/N ja ilman ajanottoa</p>\n<p><strong>&lt;ins&gt;ILMOITTAUTUMINEN&lt;/ins&gt;</strong></p>\n<p>paikan päällä klo 16:30 – 17:30, Tanelinrannan nuoriso- ja urheilukeskus, Lampitie 10</p>\n&lt;h3&gt;<strong>&lt;ins&gt;ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN&lt;/ins&gt;</strong>&lt;/h3&gt;\n<p>Nettisivujen kautta</p>\n<p>30.12.2021 klo 23:59 mennessä:</p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p><strong>&lt;ins&gt;OSALLISTUMISMAKSUT PAIKAN PÄÄLLÄ&lt;/ins&gt;</strong></p>\n<p>lapset 9 - 13 v 7 €</p>\n<p>nuoret 15 v 10 €</p>\n<p>hölkkä- ja kilpasarjat 20 €</p>\n<p>yli 100 kg ja parivaljakkosarja 20 €</p>\n<p>ilman ajanottoa 10 €</p>\n<ul>\n<li>maksutavat käteinen, pankkikortti, Mobilepay, Apple Pay, Google Pay, SmartumPay &amp; Smartum Saldo, Smartum Liikunta- ja kulttuuriseteli, ePassi/Sporttipassi, TYKY-seteli, Edenred ja Klarna</li>\n</ul>\n<p><strong>&lt;ins&gt;OSALLISTUMISMAKSUT ENNAKKOON&lt;/ins&gt;</strong></p>\n<p>lapset 9 - 13 v 5 €</p>\n<p>nuoret 15 v 7 €</p>\n<p>hölkkä- ja kilpasarjat 17 €</p>\n<p>yli 100 kg ja parivaljakkosarja 17 €</p>\n<p>ilman ajanottoa 8 €</p>\n<p>Ennakkoon ilmoittautuessa maksu Nurmon Jymyn kuntovaliokunnan tilille <strong>FI85 4108 0010 3950 21</strong>. Ennakkoon maksaneiden numerolaput ovat valmiina kilpailupaikalla, ei jonotusta. Jos juoksu joudutaan koronatilanteen takia perumaan niin maksut palautetaan.</p>\n<p>Huom. voit maksaa ennakkoilmoittautumisesi myös paikan päällä, jossa maksutavat ovat käteinen, pankkikortti, Mobilepay, Apple Pay, Google Pay, SmartumPay &amp; Smartum Saldo, Smartum Liikunta- ja kulttuuriseteli, ePassi/Sporttipassi, TYKY-seteli, Edenred ja Klarna</p>\n<p><strong>&lt;ins&gt;PALKINNOT&lt;/ins&gt;</strong></p>\n<ul>\n<li>runsaasti arvontapalkintoja, kaikki lapset palkitaan, kilpasarjoissa tavarapalkinnot</li>\n<li>ohjaamme osan tuotosta hyväntekeväisyyteen</li>\n</ul>\n<p>Pukuhuone- ja suihkutilat käytössä, kahvio, ulkona grillimakkaraa, mahdollisuus saunaan ja avantouintiin!</p>\n<p>HUOM. KORONATILANTEEN VAATIESSA JUOKSU JÄRJESTETÄÄN KOKONAAN ULKONA, JOLLOIN PUKUHUONE- JA SUIHKUTILAT EIVÄT OLE KÄYTÖSSÄ. JOS JUOKSU JOUDUTAAN PERUMAAN KOKONAAN NIIN ENNAKKOMAKSUT PALAUTETAAN.</p>\n<p>Tiedustelut: Kimmo Varis 040-730 5802, ilmoittautumiseen liittyen Mikko Patana 050-361 5240</p>\n<p></p>\n<p><strong>&lt;ins&gt;JÄRJESTÄJÄT&lt;/ins&gt;</strong></p>\n<p>Nurmon Jymy kuntovaliokunta</p>\n<p>KOMIA Flow, <a href=\"https://www.komiaflow.fi/\">https://www.komiaflow.fi</a></p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "info_url": null,
      "short_description": {
        "fi": "Seinäjoen Uudenvuodenjuoksu",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": " Tanelinrannan nuoriso- ja urheilukeskus, Lampitie 10"
      },
      "name": {
        "fi": "Seinäjoen Uudenvuodenjuoksu",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:af6x674utu/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:af6xwyoht4",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:afpsj72bju/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmm4me/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xwyoht4",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:49b72224-59af-4612-992e-3f8f84e9e281",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 6807,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2021-12-02T13:39:38.352708Z",
          "last_modified_time": "2021-12-02T13:39:38.352736Z",
          "name": "Talvinen Edible FIneart_juliste_Final.jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/3yj5wakwp08plk_Talvinen%20Edible%20FIneart_juliste_Final.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:49b72224-59af-4612-992e-3f8f84e9e281",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/6807/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2021-12-02T13:42:25.458260Z",
      "last_modified_time": "2021-12-02T13:42:26.405429Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2021-12-14T15:00:00Z",
      "end_time": "2021-12-19T13:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Mirka Sulander",
        "contact_email": "mirka.sulander@lapua.fi",
        "contact_phone": "0407756697",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "mirka.sulander@lapua.fi",
        "provider_phone": "",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Lapuan kulttuuripalvelut",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Taiteilija: Tanja Heikkilä</p>\n<p>Valosuunnittelu: Sebastian Sid</p>\n<p>Yhteistyössä: Lapuan kaupunki, Lapuan kulttuuripalvelut, Lapuan viherlaitos (Maria Kylmäluoma), Taike</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "info_url": null,
      "short_description": {
        "fi": "Syötävää taidetta Vanhan Paukun aukiolla. Avajaisissa 14.12. klo 17 tarjolla glögiä ja pipareita. Vapaa pääsy, tervetuloa!",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": "Vanhan Paukun aukio"
      },
      "name": {
        "fi": "Talvinen Edible Fineart -teos",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:af6xwyoht4/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:af6xwxvcvm",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:af6xwwj4g4/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:04l8dkifkw/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afst2wxbgy/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xwxvcvm",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:2ee29ed1-af4c-4d87-aa1f-95d5a71f6ed9",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 6803,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2021-12-02T13:01:45.516384Z",
          "last_modified_time": "2021-12-02T13:01:45.516403Z",
          "name": "DSC_6266.jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/9m2x98kwoyvzkm_DSC_6266.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:2ee29ed1-af4c-4d87-aa1f-95d5a71f6ed9",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/6803/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2021-12-02T13:38:59.387332Z",
      "last_modified_time": "2021-12-02T13:39:40.761197Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2021-12-08T11:00:00Z",
      "end_time": "2021-12-08T13:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Sirkku Uusimäki",
        "contact_email": "sirkku.uusimaki@seamk.fi",
        "contact_phone": "0408304253",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "sami.perala@seamk.fi",
        "provider_phone": "+358408300320",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Seinäjoen ammattikorkeakoulu",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Webinaarissa esitellään tuloksia ja toimenpidesuosituksia kesällä 2021 eteläpohjalaisille hyvinvointi-, sosiaali- ja terveyspalveluorganisaatioille toteutetusta kyselystä liittyen digitaalisiin palveluihin ja hyvinvointiteknologioihin. Tilaisuus järjestetään Teamsissa.</p>\n<p>Lisätietoja ja ilmoittautumislinkki <a href=\"https://www.seamk.fi/tapahtuma/korona-vauhditti-digiloikkaa-etela-pohjanmaalla-webinaari/\">tämän linkin kautta</a></p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "info_url": null,
      "short_description": {
        "fi": "Webinaarissa esitellään kesällä 2021 toteutetun kyselyn tuloksia. ",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": null,
      "name": {
        "fi": "Korona vauhditti digiloikkaa Etelä-Pohjanmaalla -webinaari",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:af6xwxvcvm/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:af6xwifwji",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:afvjbxxitu/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmm5ny/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afqpsb537q/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xwifwji",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:8a3ac377-fbde-4a43-a0b8-09f57b1f158c",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 6802,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2021-12-02T12:27:07.583712Z",
          "last_modified_time": "2021-12-02T12:27:07.583729Z",
          "name": "Näyttökuva 2021-12-02 142550.jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/1za77kwoxng4a_N%C3%A4ytt%C3%B6kuva%202021-12-02%20142550.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:8a3ac377-fbde-4a43-a0b8-09f57b1f158c",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/6802/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2021-12-02T12:31:21.187398Z",
      "last_modified_time": "2021-12-02T12:31:22.220109Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2021-12-09T17:00:00Z",
      "end_time": "2021-12-09T18:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Erna Westerlund",
        "contact_email": "etunimi.sukunimi@kauhava.fi",
        "contact_phone": "0403587906",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "etunimi.sukunimi@kauhava.fi",
        "provider_phone": "0403587906",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Härämänmaan musiikkiopisto",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p><strong><em>&lt;ins&gt;Härmänmaan musiikkiopiston joulukonsertti 9.12.2021 klo 19.00 @ Lappajärven Kirkko&lt;/ins&gt;</em></strong></p>\n<p></p>\n<p>Härmänmaan musiikkiopiston joulukonsertti järjestetään Lappajärven kirkossa 9.12.2021 klo 19.00. Joulumusiikkia ovat esittämässä eri muskariryhmät, Musisoi-ryhmä, viulun-, huilun- ja pianonsoittajia sekä Lappajärvi-orkesteri.&nbsp;</p>\n<p></p>\n<p>Tervetuloa virittäytymään joulun tunnelmaan!</p>\n<p></p>\n<p>(Huomioiden sen hetkiset koronarajoitukset.)</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "info_url": null,
      "short_description": {
        "fi": "Musiikkiopiston osallistujat musisoivat!",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": null,
      "name": {
        "fi": "Härmänmaan musiikkiopiston joulukonsertti",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:af6xwifwji/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:af6xohetay",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:af6xn442q4/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:04l8dkifkw/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afst2wxbgy/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "Event Organizer Link",
          "link": "https://www.ely-keskus.fi/yrityspalvelutEP",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xn5enqu",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xofb7ni",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xognb6i",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xohetay",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:26038662-d093-49c6-bb46-3f9caf80264e",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 6790,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2021-12-01T17:00:58.355857Z",
          "last_modified_time": "2021-12-01T17:00:58.355884Z",
          "name": "MicrosoftTeams-image (7).png",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/41bptakwnrzrat_MicrosoftTeams-image%20(7).png",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:26038662-d093-49c6-bb46-3f9caf80264e",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/6790/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2021-12-01T17:48:21.145605Z",
      "last_modified_time": "2021-12-02T10:18:03.082263Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-03-09T06:15:00Z",
      "end_time": "2022-03-09T07:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Johanna Olsson",
        "contact_email": "johanna.olsson@ely-keskus.fi",
        "contact_phone": "0295027540",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "yrityspalvelukeskus.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi",
        "provider_phone": "0295027540",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\"fi\":\"https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit\",\"sv\":\"\",\"en\":\"\"}"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "#YrityspalvelutEP",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Oppisopimuksesta on moneksi - myös turvaamaan osaavan työvoiman saatavuutta yrityksille.</p>\n<p></p>\n<p>Sedu esittelee oppisopimuksen mahdollisuudet niin nykyisen henkilöstön osaamisen kehittämiseen, uusien työntekijöiden rekryyn, kesäoppisopimuksiin, yrittäjän oppisopimuksiin kuin tutkinnon loppuun suorittamiseenkin.</p>\n<p></p>\n<p>Tule kuulolle!</p>\n<p></p>\n<p>Aamukaffi-tilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia kaikille kiinnostuneille. Ilmoittaudu aamukaffeille: <a href=\"https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit\">https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit</a></p>\n<p></p>\n<p>Otahan kupponen kuumaa eteesi ja <a href=\"https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWM2NzkxOWUtN2E0Ni00NTY0LWFhMjktMjhkMjcwZjQzOWQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d95951a6-dfd3-4a74-9abb-f2b2cb89d671%22%2c%22Oid%22%3a%22bed2550a-b150-4628-9828-2d44dabbbe59%22%7d\">Hyppää mukaan tästä</a>.</p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p>*******************************************************************</p>\n<p>#yrityspalvelutEP -aamukaffit</p>\n<p>Yrityksille suunnatut tiiviit tietoiskut eri aiheista liittyen yritysten kasvuun, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen niin rahoitusten, palveluiden kuin työvoiman saatavuuden edistämisenkin näkökulmasta.</p>\n<p></p>\n<p>Virtuaalisia aamukaffi-tilaisuuksia järjestetään joka toisena keskiviikkona ja niissä nostetaan ajankohtaisia teemoja niin yrityspalvelukeskuksen toimijoilta (ELY-keskus, TE-palvelut, Business Finland) kuin muiltakin yrityspalvelutoimijoilta. Keväälle 2022 on tulossa esimerkiksi Finnveran, eteläpohjalaisten Leadereiden ja Sedun teemoja. Mistä aiheista sinä haluaisit kuulla? Jätä vinkki: <a href=\"https://bit.ly/YPaamukahvi-ideat\">https://bit.ly/YPaamukahvi-ideat</a></p>\n<p></p>\n<p>Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston, Business Finlandin, Finnveran, Uusyrityskeskus Neuvoa-Antavan, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien, Etelä-Pohjanmaan Kauppakamarin, eteläpohjalaisten Leadereiden, Sedun, Into Seinäjoen, Kauhavan Kehityskeskuksen, Etelä-Pohjanmaan Liiton ja muiden alueen yrityspalvelutoimijoiden kanssa.</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "info_url": null,
      "short_description": {
        "fi": "#YrityspalvelutEP -rekrykaffit",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": "Verkkotapahtuma/Teams: https://bit.ly/yrityspalvelutEP_aamukaffit"
      },
      "name": {
        "fi": "Oppisopimuksen monet mahdollisuudet osaavan työvoiman turvaamiseksi",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:af6xohetay/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:af6xognb6i",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:af6xn442q4/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:04l8dkifkw/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afst2wxbgy/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "Event Organizer Link",
          "link": "https://www.ely-keskus.fi/yrityspalvelutEP",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xn5enqu",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xofb7ni",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xognb6i",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:26038662-d093-49c6-bb46-3f9caf80264e",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 6790,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2021-12-01T17:00:58.355857Z",
          "last_modified_time": "2021-12-01T17:00:58.355884Z",
          "name": "MicrosoftTeams-image (7).png",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/41bptakwnrzrat_MicrosoftTeams-image%20(7).png",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:26038662-d093-49c6-bb46-3f9caf80264e",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/6790/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2021-12-01T17:45:08.362174Z",
      "last_modified_time": "2021-12-02T10:17:28.312293Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-02-23T06:15:00Z",
      "end_time": "2022-02-23T07:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Johanna Olsson",
        "contact_email": "johanna.olsson@ely-keskus.fi",
        "contact_phone": "0295027540",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "yrityspalvelukeskus.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi",
        "provider_phone": "0295027540",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\"fi\":\"https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit\",\"sv\":\"\",\"en\":\"\"}"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "#YrityspalvelutEP",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Mistä ja miten kansainvälisiä osaajia löytyy eteläpohjalaisiin yrityksiin?</p>\n<p></p>\n<p>Osaavasta työvoimasta on pulaa jo useilla toimialoilla Etelä-Pohjanmaalla. EURES ja kansainvälisen työnvälityksen palvelut voivat tukea monin tavoin yritystä kansainvälisessä rekrytoinnissa. Osaajien haku, kansainväliset rekrymessut, kielikoulutus jne. Tule kuulolle, miten voimme auttaa!</p>\n<p></p>\n<p>Aamukaffi-tilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia kaikille kiinnostuneille. Ilmoittaudu aamukaffeille: <a href=\"https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit\">https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit</a></p>\n<p></p>\n<p>Otahan kupponen kuumaa eteesi ja <a href=\"https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWM2NzkxOWUtN2E0Ni00NTY0LWFhMjktMjhkMjcwZjQzOWQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d95951a6-dfd3-4a74-9abb-f2b2cb89d671%22%2c%22Oid%22%3a%22bed2550a-b150-4628-9828-2d44dabbbe59%22%7d\">Hyppää mukaan tästä</a>.</p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p>*******************************************************************</p>\n<p>#yrityspalvelutEP -aamukaffit</p>\n<p>Yrityksille suunnatut tiiviit tietoiskut eri aiheista liittyen yritysten kasvuun, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen niin rahoitusten, palveluiden kuin työvoiman saatavuuden edistämisenkin näkökulmasta.</p>\n<p></p>\n<p>Virtuaalisia aamukaffi-tilaisuuksia järjestetään joka toisena keskiviikkona ja niissä nostetaan ajankohtaisia teemoja niin yrityspalvelukeskuksen toimijoilta (ELY-keskus, TE-palvelut, Business Finland) kuin muiltakin yrityspalvelutoimijoilta. Keväälle 2022 on tulossa esimerkiksi Finnveran, eteläpohjalaisten Leadereiden ja Sedun teemoja. Mistä aiheista sinä haluaisit kuulla? Jätä vinkki: <a href=\"https://bit.ly/YPaamukahvi-ideat\">https://bit.ly/YPaamukahvi-ideat</a></p>\n<p></p>\n<p>Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston, Business Finlandin, Finnveran, Uusyrityskeskus Neuvoa-Antavan, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien, Etelä-Pohjanmaan Kauppakamarin, eteläpohjalaisten Leadereiden, Sedun, Into Seinäjoen, Kauhavan Kehityskeskuksen, Etelä-Pohjanmaan Liiton ja muiden alueen yrityspalvelutoimijoiden kanssa.</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "info_url": null,
      "short_description": {
        "fi": "#YrityspalvelutEP -rekrykaffit",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": "Verkkotapahtuma/Teams: https://bit.ly/yrityspalvelutEP_aamukaffit"
      },
      "name": {
        "fi": "Mistä ja miten kansainvälisiä osaajia eteläpohjalaisiin yrityksiin?",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:af6xognb6i/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:af6xofb7ni",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:af6xn442q4/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:04l8dkifkw/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afst2wxbgy/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "Event Organizer Link",
          "link": "https://www.ely-keskus.fi/yrityspalvelutEP",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xn5enqu",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xofb7ni",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:26038662-d093-49c6-bb46-3f9caf80264e",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 6790,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2021-12-01T17:00:58.355857Z",
          "last_modified_time": "2021-12-01T17:00:58.355884Z",
          "name": "MicrosoftTeams-image (7).png",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/41bptakwnrzrat_MicrosoftTeams-image%20(7).png",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:26038662-d093-49c6-bb46-3f9caf80264e",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/6790/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2021-12-01T17:39:15.450486Z",
      "last_modified_time": "2021-12-02T10:16:51.632917Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-02-09T06:15:00Z",
      "end_time": "2022-02-09T07:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Johanna Olsson",
        "contact_email": "johanna.olsson@ely-keskus.fi",
        "contact_phone": "0295027540",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "yrityspalvelukeskus.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi",
        "provider_phone": "0295027540",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\"fi\":\"https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit\",\"sv\":\"\",\"en\":\"\"}"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "#YrityspalvelutEP",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Uusi EU-ohjelmakausi on käynnistynyt!</p>\n<p>Tule kuulolle, miten <strong>yrityksen kehittämisavustuksella </strong>voidaan uudella ohjelmakaudella tukea pk-yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä edistäviä kehittämis- ja investointihankkeita.</p>\n<p></p>\n<p>Tilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia kaikille kiinnostuneille. Ilmoittaudu aamukaffeille: <a href=\"https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit\">https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit</a></p>\n<p></p>\n<p>Otahan kupponen kuumaa eteesi ja <a href=\"https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWM2NzkxOWUtN2E0Ni00NTY0LWFhMjktMjhkMjcwZjQzOWQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d95951a6-dfd3-4a74-9abb-f2b2cb89d671%22%2c%22Oid%22%3a%22bed2550a-b150-4628-9828-2d44dabbbe59%22%7d\">Hyppää mukaan tästä</a>.</p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p>*******************************************************************</p>\n<p>#yrityspalvelutEP -aamukaffit</p>\n<p>Yrityksille suunnatut tiiviit tietoiskut eri aiheista liittyen yritysten kasvuun, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen niin rahoitusten, palveluiden kuin työvoiman saatavuuden edistämisenkin näkökulmasta.</p>\n<p></p>\n<p>Virtuaalisia aamukaffi-tilaisuuksia järjestetään joka toisena keskiviikkona ja niissä nostetaan ajankohtaisia teemoja niin yrityspalvelukeskuksen toimijoilta (ELY-keskus, TE-palvelut, Business Finland) kuin muiltakin yrityspalvelutoimijoilta. Keväälle 2022 on tulossa esimerkiksi Finnveran, eteläpohjalaisten Leadereiden ja Sedun teemoja. Mistä aiheista sinä haluaisit kuulla? Jätä vinkki: <a href=\"https://bit.ly/YPaamukahvi-ideat\">https://bit.ly/YPaamukahvi-ideat</a></p>\n<p></p>\n<p>Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston, Business Finlandin, Finnveran, Uusyrityskeskus Neuvoa-Antavan, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien, Etelä-Pohjanmaan Kauppakamarin, eteläpohjalaisten Leadereiden, Sedun, Into Seinäjoen, Kauhavan Kehityskeskuksen, Etelä-Pohjanmaan Liiton ja muiden alueen yrityspalvelutoimijoiden kanssa.</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "info_url": null,
      "short_description": {
        "fi": "#YrityspalvelutEP -rahoituskaffit",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": "Verkkotapahtuma/Teams: https://bit.ly/yrityspalvelutEP_aamukaffit"
      },
      "name": {
        "fi": "Uusi EU-ohjelmakausi on käynnistynyt!",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:af6xofb7ni/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:af6xodpb54",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:af6xmsjhye/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:04l8dkifkw/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afst2wxbgy/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "Event Organizer Link",
          "link": "https://www.ely-keskus.fi/yrityspalvelutEP",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xmubmjq",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xodpb54",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:26038662-d093-49c6-bb46-3f9caf80264e",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 6770,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2021-12-01T14:41:13.497687Z",
          "last_modified_time": "2021-12-01T14:41:13.497704Z",
          "name": "MicrosoftTeams-image (7).png",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/1fnc7kwnn01qc_MicrosoftTeams-image%20(7).png",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:26038662-d093-49c6-bb46-3f9caf80264e",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/6770/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2021-12-01T17:32:18.308483Z",
      "last_modified_time": "2021-12-02T10:16:18.189598Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-01-26T06:15:00Z",
      "end_time": "2022-01-26T07:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Olsson Johanna",
        "contact_email": "johanna.olsson@ely-keskus.fi",
        "contact_phone": "0295027540",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "yrityspalvelukeskus.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi",
        "provider_phone": "0295027540",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\"fi\":\"https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit\",\"sv\":\"\",\"en\":\"\"}"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "#YrityspalvelutEP",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>EU:n elpymisrahoituksen haku on käynnissä nyt! Tukea on haettavissa maaseudulla sijaitseville mikro- ja pienyrityksille biokaasurakentamiseen, uusiutuvaan energiaan ja teknologiaan sekä yrityksen osatajalle asiantuntijapalveluiden hankintaan.&nbsp;</p>\n<p></p>\n<p>Lisätietoja rahoitushausta: <a href=\"https://www.sttinfo.fi/tiedote/maaseudun-yritysten-elpymisvarat-energia--ja-resurssitehokkuuteen-seka-omistajanvaihdoksiin-haettavissa?publisherId=69817874&amp;releaseId=69921961&amp;fbclid=IwAR2HLGn6cRRi2-SZtdA0l5FAB8ycVRml-zc8jBAYj75b65SjJGbU3yJ0hUk\">https://www.sttinfo.fi/tiedote/maaseudun-yritysten-elpymisvarat-energia--ja-resurssitehokkuuteen-seka-omistajanvaihdoksiin-haettavissa?publisherId=69817874&amp;releaseId=69921961&amp;fbclid=IwAR2HLGn6cRRi2-SZtdA0l5FAB8ycVRml-zc8jBAYj75b65SjJGbU3yJ0hUk</a> Kolmas hakujakso päättyy 15.3.2022.</p>\n<p></p>\n<p>Tule kuulolle, minkälaisia mahdollisuuksia nämä tarjoavat!</p>\n<p></p>\n<p>Tilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia kaikille kiinnostuneille. Ilmoittaudu aamukaffeille: <a href=\"https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit\">https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit</a></p>\n<p></p>\n<p>Otahan kupponen kuumaa eteesi ja <a href=\"https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWM2NzkxOWUtN2E0Ni00NTY0LWFhMjktMjhkMjcwZjQzOWQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d95951a6-dfd3-4a74-9abb-f2b2cb89d671%22%2c%22Oid%22%3a%22bed2550a-b150-4628-9828-2d44dabbbe59%22%7d\">Hyppää mukaan tästä</a>.</p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p>*******************************************************************</p>\n<p>#yrityspalvelutEP -aamukaffit</p>\n<p>Yrityksille suunnatut tiiviit tietoiskut eri aiheista liittyen yritysten kasvuun, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen niin rahoitusten, palveluiden kuin työvoiman saatavuuden edistämisenkin näkökulmasta.</p>\n<p></p>\n<p>Virtuaalisia aamukaffi-tilaisuuksia on tarkoitus jatkaa säännöllisesti. Joka toisena keskiviikkona järjestettävissä tilaisuuksissa nostetaan ajankohtaisia teemoja niin yrityspalvelukeskuksen toimijoilta (ELY-keskus, TE-palvelut, Business Finland) kuin muiltakin yrityspalvelutoimijoilta. Keväälle 2022 on tulossa esimerkiksi Finnveran, eteläpohjalaisten Leadereiden ja Sedun teemoja. Mistä aiheista sinä haluaisit kuulla? Jätä vinkki: <a href=\"https://bit.ly/YPaamukahvi-ideat\">https://bit.ly/YPaamukahvi-ideat</a></p>\n<p></p>\n<p>Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston, Business Finlandin, Finnveran, Uusyrityskeskus Neuvoa-Antavan, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien, Etelä-Pohjanmaan Kauppakamarin, eteläpohjalaisten Leadereiden, Sedun, Into Seinäjoen, Kauhavan Kehityskeskuksen, Etelä-Pohjanmaan Liiton ja muiden alueen yrityspalvelutoimijoiden kanssa.</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "info_url": null,
      "short_description": {
        "fi": "#yrityspalvelutEP -rahoituskaffit:",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": "Verkkotapahtuma/Teams: https://bit.ly/yrityspalvelutEP_aamukaffit"
      },
      "name": {
        "fi": "Maaseudun yritysten investointien vauhdittaminen uusiutuvaan energiaan",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:af6xodpb54/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:af6xn5enqu",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:af6xn442q4/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:04l8dkifkw/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afst2wxbgy/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "Event Organizer Link",
          "link": "https://www.ely-keskus.fi/yrityspalvelutEP",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xn5enqu",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:26038662-d093-49c6-bb46-3f9caf80264e",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 6790,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2021-12-01T17:00:58.355857Z",
          "last_modified_time": "2021-12-01T17:00:58.355884Z",
          "name": "MicrosoftTeams-image (7).png",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/41bptakwnrzrat_MicrosoftTeams-image%20(7).png",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:26038662-d093-49c6-bb46-3f9caf80264e",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/6790/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2021-12-01T17:04:38.293857Z",
      "last_modified_time": "2021-12-02T10:15:35.949586Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-01-12T06:15:00Z",
      "end_time": "2022-01-12T07:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Johanna Olsson",
        "contact_email": "johanna.olsson@ely-keskus.fi",
        "contact_phone": "0295027540",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "yrityspalvelukeskus.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi",
        "provider_phone": "0295027540",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\"fi\":\"https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit\",\"sv\":\"\",\"en\":\"\"}"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "#YrityspalvelutEP",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Onko yrityksellänne haussa kesätyöntekijöitä ja/tai pidempiaikaisia osaajia?</p>\n<p></p>\n<p>MeiränRekry -rekrytointitapahtuma kokoaa jälleen yhteen eri alojen työnantajat sekä työnhakijat 26.1.2022 Seinäjoki Areenalla sekä hybridinä verkossa Tavata-alustalla. Yritysten ilmoittautuminen näytteilleasettajaksi on vielä käynnissä! Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet: https://toimistot.te-palvelut.fi/kaikki-tapahtumat/-/ely-calendar/DWQ5DHFbCAMS/event/44172584</p>\n<p>Tule kuulolle, miten rekrytointi sujuu messuilla!</p>\n<p></p>\n<p>Tilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia kaikille kiinnostuneille. Ilmoittaudu aamukaffeille:&nbsp;</p>\n<p><a href=\"https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit\">https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit</a></p>\n<p></p>\n<p>Otahan kupponen kuumaa eteesi ja <a href=\"https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWM2NzkxOWUtN2E0Ni00NTY0LWFhMjktMjhkMjcwZjQzOWQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d95951a6-dfd3-4a74-9abb-f2b2cb89d671%22%2c%22Oid%22%3a%22bed2550a-b150-4628-9828-2d44dabbbe59%22%7d\">Hyppää mukaan tästä</a>.</p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p>*******************************************************************</p>\n<p>#yrityspalvelutEP -aamukaffit</p>\n<p>Yrityksille suunnatut tiiviit tietoiskut eri aiheista liittyen yritysten kasvuun, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen niin rahoitusten, palveluiden kuin työvoiman saatavuuden edistämisenkin näkökulmasta käynnistyvät joulukuussa.</p>\n<p></p>\n<p>Virtuaalisia aamukaffi-tilaisuuksia on tarkoitus jatkaa säännöllisesti. Joka toisena keskiviikkona järjestettävissä tilaisuuksissa nostetaan ajankohtaisia teemoja niin yrityspalvelukeskuksen toimijoilta (ELY-keskus, TE-palvelut, Business Finland) kuin muiltakin yrityspalvelutoimijoilta. Keväälle 2022 on tulossa esimerkiksi Finnveran, eteläpohjalaisten Leadereiden ja Sedun teemoja. Mistä aiheista sinä haluaisit kuulla? Jätä vinkki: <a href=\"https://bit.ly/YPaamukahvi-ideat\">https://bit.ly/YPaamukahvi-ideat</a></p>\n<p></p>\n<p>Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston, Business Finlandin, Finnveran, Uusyrityskeskus Neuvoa-Antavan, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien, Etelä-Pohjanmaan Kauppakamarin, eteläpohjalaisten Leadereiden, Sedun, Into Seinäjoen, Kauhavan Kehityskeskuksen, Etelä-Pohjanmaan Liiton ja muiden alueen yrityspalvelutoimijoiden kanssa.</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "info_url": null,
      "short_description": {
        "fi": "#YrityspalvelutEP -rekrykaffit",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": "Verkkotapahtuma/Teams: https://bit.ly/yrityspalvelutEP_aamukaffit"
      },
      "name": {
        "fi": "Rekrymessuilla näkyvyyttä rekrytointiin!",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:af6xn5enqu/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:af6xmubmjq",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:af6xmsjhye/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:04l8dkifkw/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afst2wxbgy/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "Event Organizer Link",
          "link": "https://www.ely-keskus.fi/yrityspalvelutEP",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xmubmjq",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:26038662-d093-49c6-bb46-3f9caf80264e",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 6770,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2021-12-01T14:41:13.497687Z",
          "last_modified_time": "2021-12-01T14:41:13.497704Z",
          "name": "MicrosoftTeams-image (7).png",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/1fnc7kwnn01qc_MicrosoftTeams-image%20(7).png",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:26038662-d093-49c6-bb46-3f9caf80264e",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/6770/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2021-12-01T14:05:05.502886Z",
      "last_modified_time": "2021-12-02T10:14:58.261354Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2021-12-15T06:15:00Z",
      "end_time": "2021-12-15T07:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Olsson Johanna",
        "contact_email": "johanna.olsson@ely-keskus.fi",
        "contact_phone": "0295027540",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "yrityspalvelukeskus.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi",
        "provider_phone": "0295027540",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\"fi\":\"https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit\",\"sv\":\"\",\"en\":\"\"}"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "#YrityspalvelutEP",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Onko yrityksellänne suunnitteilla tulevaisuuden innovaatiot kansainvälisille markkinoille?</p>\n<p></p>\n<p>Business Finlandin RRF-rahoitushaut ((Recovery and Relielience Facility) ovat käynnissä: <a href=\"https://www.businessfinland.fi/kampanjasivut/suomen-kestavan-kasvun-ohjelma\">https://www.businessfinland.fi/kampanjasivut/suomen-kestavan-kasvun-ohjelma</a>.</p>\n<p></p>\n<p>RRF-rahoituksen tarkoituksena on elvyttää Euroopan taloutta, ja hauissa painotetaan kestävän kehityksen näkökulmaa, joten on tärkeää, että vastuullisuus on huomioitu hankkeessa. Haussa on mm. Vähähiilinen rakennettu ympäristö sekä Kasvuyritysten vihreä siirtymä.</p>\n<p></p>\n<p>Tule kuulolle, minkälaisia mahdollisuuksia nämä tarjoavat!</p>\n<p></p>\n<p>Tilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia kaikille kiinnostuneille. Ilmoittaudu aamukaffeille: <a href=\"https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit\">https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit</a></p>\n<p></p>\n<p>Otahan kupponen kuumaa eteesi ja <a href=\"https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWM2NzkxOWUtN2E0Ni00NTY0LWFhMjktMjhkMjcwZjQzOWQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d95951a6-dfd3-4a74-9abb-f2b2cb89d671%22%2c%22Oid%22%3a%22bed2550a-b150-4628-9828-2d44dabbbe59%22%7d\">Hyppää mukaan tästä</a>.</p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p>*******************************************************************</p>\n<p>#yrityspalvelutEP -aamukaffit</p>\n<p>Yrityksille suunnatut tiiviit tietoiskut eri aiheista liittyen yritysten kasvuun, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen niin rahoitusten, palveluiden kuin työvoiman saatavuuden edistämisenkin näkökulmasta käynnistyvät joulukuussa.</p>\n<p></p>\n<p>Virtuaalisia aamukaffi-tilaisuuksia on tarkoitus jatkaa säännöllisesti joulutauon jälkeen. Joka toisena keskiviikkona järjestettävissä tilaisuuksissa nostetaan ajankohtaisia teemoja niin yrityspalvelukeskuksen toimijoilta (ELY-keskus, TE-palvelut, Business Finland) kuin muiltakin yrityspalvelutoimijoilta. Keväälle 2022 on tulossa esimerkiksi Finnveran, eteläpohjalaisten Leadereiden ja Sedun teemoja. Mistä aiheista sinä haluaisit kuulla? Jätä vinkki: <a href=\"https://bit.ly/YPaamukahvi-ideat\">https://bit.ly/YPaamukahvi-ideat</a></p>\n<p></p>\n<p>Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston, Business Finlandin, Finnveran, Uusyrityskeskus Neuvoa-Antavan, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien, Etelä-Pohjanmaan Kauppakamarin, eteläpohjalaisten Leadereiden, Sedun, Into Seinäjoen, Kauhavan Kehityskeskuksen, Etelä-Pohjanmaan Liiton ja muiden alueen yrityspalvelutoimijoiden kanssa.</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "info_url": null,
      "short_description": {
        "fi": "#yrityspalvelutEP -rahoituskaffit:",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": "Verkkotapahtuma/Teams: https://bit.ly/yrityspalvelutEP_aamukaffit"
      },
      "name": {
        "fi": "Tulevaisuuden innovaatiot kansainvälisille markkinoille suunnitteilla?",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:af6xmubmjq/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    }
  ]
}