GET /v1/event/?address_locality_fi=Sein%C3%A4joki
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, PUT, PATCH, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json ;utf-8
Vary: Accept

{
  "meta": {
    "count": 2086,
    "next": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/?address_locality_fi=Sein%C3%A4joki&page=2",
    "previous": null
  },
  "data": [
    {
      "id": "eptapahtumat:aftpf2sfpi",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:afpsj7zj7m/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmuyq/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmw5y/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmyai/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventRescheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://vanha.epkalenteri.fi/wp/event/minun-suomeni-suomalaiset-kunniamerkit/",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Ilmoittautuminen",
          "link": "http://www.opistopalvelut.fi/seinäjoki",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "info_url": null,
          "price": null,
          "description": {
            "fi": "Ilmoittautuminen on järjestelyden vuoksi toivottavaa, mutta ei pakollista."
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:eptapahtumat",
      "sub_events": [],
      "images": [],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2018-11-08T10:42:11.471681Z",
      "last_modified_time": "2021-12-08T03:37:08.040226Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2021-12-07T22:00:00Z",
      "end_time": "2021-12-07T22:00:00Z",
      "custom_data": null,
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": null,
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Seinäjoen kansalaisopisto yhdessä Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon kanssa"
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Luentosarjan viidennessä osassa perehdytään suomalaisten kunniamerkkien taustoihin käyden läpi mm. Vapaudenristin, Suomen Valkoisen ruusun sekä Suomen Leijonan ritarikunnat. Yksityiskohtaisemman tarkastelun ansaitsee Axel Gallen-Kallela kunniamerkkien suunnittelijana. Toinen temaattinen syväluotaus kohdistuu sotavuosien kenraalien saamiin kunniamerkkeihin.</p>\n<p>Antti Matikkala FT</p>\n"
      },
      "provider_contact_info": null,
      "info_url": {
        "fi": "http://www.opistopalvelut.fi/seinäjoki"
      },
      "short_description": {
        "fi": "Minun Suomeni -luentosarjan viides osa"
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": "Suojeluskunta ja Lotta Svärd -museo, Kauppakatu 17"
      },
      "name": {
        "fi": "TAPAHTUMA PERUTTU Minun Suomeni - Suomalaiset kunniamerkit"
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:aftpf2sfpi/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:af6xoibdnm",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:af6xn442q4/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:04l8dkifkw/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afst2wxbgy/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "Event Organizer Link",
          "link": "https://www.ely-keskus.fi/yrityspalvelutEP",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xn5enqu",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xofb7ni",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xognb6i",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xohetay",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xoibdnm",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:26038662-d093-49c6-bb46-3f9caf80264e",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 6790,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2021-12-01T17:00:58.355857Z",
          "last_modified_time": "2021-12-01T17:00:58.355884Z",
          "name": "MicrosoftTeams-image (7).png",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/41bptakwnrzrat_MicrosoftTeams-image%20(7).png",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:26038662-d093-49c6-bb46-3f9caf80264e",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/6790/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2021-12-01T17:52:14.716514Z",
      "last_modified_time": "2021-12-07T13:12:08.564919Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-03-23T06:15:00Z",
      "end_time": "2022-03-23T07:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Johanna Olsson",
        "contact_email": "johanna.olsson@ely-keskus.fi",
        "contact_phone": "0295027540",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "yrityspalvelukeskus.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi",
        "provider_phone": "0295027540",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\"fi\":\"https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit\",\"sv\":\"\",\"en\":\"\"}"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "#YrityspalvelutEP",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Finnvera omistajanvaihdosten rahoittajana. Yrityksen tai liiketoiminnan ostaminen on yksi hyvä tapa ryhtyä yrittäjäksi. Finnvera tarjoaa yritysjärjestelyihin lainoja takauksia kauppahinnan maksamiseen, investointeihin ja käyttöpääomaan. Lisätietoja: https://www.finnvera.fi/kasvu/omistajanvaihdos&nbsp;</p>\n<p></p>\n<p>Ilmoittaudu aamukaffeille: <a href=\"https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit\">https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit</a></p>\n<p></p>\n<p>Otahan kupponen kuumaa eteesi ja <a href=\"https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWM2NzkxOWUtN2E0Ni00NTY0LWFhMjktMjhkMjcwZjQzOWQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d95951a6-dfd3-4a74-9abb-f2b2cb89d671%22%2c%22Oid%22%3a%22bed2550a-b150-4628-9828-2d44dabbbe59%22%7d\">Hyppää mukaan tästä</a>.</p>\n<p>*******************************************************************</p>\n<p>#yrityspalvelutEP -aamukaffit</p>\n<p></p>\n<p>Yrityksille suunnatut tiiviit tietoiskut eri aiheista liittyen yritysten kasvuun, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen niin rahoitusten, palveluiden kuin työvoiman saatavuuden edistämisenkin näkökulmasta.</p>\n<p></p>\n<p>Virtuaalisia aamukaffi-tilaisuuksia järjestetään joka toisena keskiviikkona ja niissä nostetaan ajankohtaisia teemoja niin yrityspalvelukeskuksen toimijoilta (ELY-keskus, TE-palvelut, Business Finland) kuin muiltakin yrityspalvelutoimijoilta. Keväälle 2022 on tulossa esimerkiksi Finnveran, eteläpohjalaisten Leadereiden ja Sedun teemoja. Mistä aiheista sinä haluaisit kuulla? Jätä vinkki: <a href=\"https://bit.ly/YPaamukahvi-ideat\">https://bit.ly/YPaamukahvi-ideat</a></p>\n<p></p>\n<p>Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston, Business Finlandin, Finnveran, Uusyrityskeskus Neuvoa-Antavan, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien, Etelä-Pohjanmaan Kauppakamarin, eteläpohjalaisten Leadereiden, Sedun, Into Seinäjoen, Kauhavan Kehityskeskuksen, Etelä-Pohjanmaan Liiton ja muiden alueen yrityspalvelutoimijoiden kanssa.</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "info_url": null,
      "short_description": {
        "fi": "#YrityspalvelutEP -rahoituskaffit",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": "Verkkotapahtuma/Teams: https://bit.ly/yrityspalvelutEP_aamukaffit"
      },
      "name": {
        "fi": "Finnvera omistajanvaihdosten rahoittajana",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:af6xoibdnm/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:af6yxokqzm",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:afre3qn4my/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmm4me/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmqeu/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmrly/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmssu/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6yxokqzm",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:e18d82da-d3e6-41b0-ba2c-47ce325deb88",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 6818,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2021-12-05T18:29:06.743868Z",
          "last_modified_time": "2021-12-05T18:29:06.743886Z",
          "name": "Mainokseen 2.jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/1s5a8kwtkwhjt_Mainokseen%202.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:e18d82da-d3e6-41b0-ba2c-47ce325deb88",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/6818/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2021-12-05T17:51:57.662175Z",
      "last_modified_time": "2021-12-05T18:29:18.323684Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2021-12-02T07:00:00Z",
      "end_time": "2022-01-03T13:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Tommi Vainionpää",
        "contact_email": "tommi.vainionpaa@gmail.com",
        "contact_phone": "0504867056",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "info@toimintojentalo.fi",
        "provider_phone": "044425 5777",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Seinäjoen Kaupunki Toimintojen talo",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Seinäjokisen Valokuvataitelija Tommi Vainionpään taidevalokuvia nähtävillä Seinäjoen Kasperin Toimintojen talolla koko joulukuun ajan. Tule tutustumaan! Toimintojen talo auki arkisin klo 9:00-15:00.</p>\n<p>Tommi kuvaa luontoa ja luonnon ilmiöitä usein erilaisista ja yllättävistäkin näkökulmista ja näkee hahmoja ja kauneutta sielläkin missä useat näkevät esimerkiksi vaan ruostetta. Tommi yhdistää monenlaisia ideoita valokuvissaan ja grafiikassaan luoden yllättäviä kokonaisuuksia.</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "info_url": null,
      "short_description": {
        "fi": "Valokuvataiteilija Tommi Vainionpään upeita taidevalokuvia nähtävillä joulukuun ajan!",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": null,
      "name": {
        "fi": "Taidevalokuvanäyttely Seinäjoen Kasperin Toimintojen talolla 1.12.2021-3.1.2022",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:af6yxokqzm/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:af6yap3pjq",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:af2764dtyy/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:9y260nmoag/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmm5ny/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6yap3pjq",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:a9bd277d-bba4-4bce-904c-a7abcf9b78e0",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 6813,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2021-12-03T12:26:55.602437Z",
          "last_modified_time": "2021-12-03T12:26:55.602456Z",
          "name": "lippu 2.jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/2l97o5e9kwqd31mx_lippu%202.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:a9bd277d-bba4-4bce-904c-a7abcf9b78e0",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/6813/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2021-12-03T12:23:00.756707Z",
      "last_modified_time": "2021-12-03T12:30:15.380891Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2021-12-06T06:55:00Z",
      "end_time": "2021-12-06T07:30:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Hannu Juuti",
        "contact_email": "hannu.juutti@fincap.fi",
        "contact_phone": "040 714 6683",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "Hannu Juutti: hannu.juutti@fincap.fi",
        "provider_phone": "",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Seinäjoki Lakeus ja Törnävän Rotaryklubit",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p><strong>Ohjelma:</strong></p>\n<ul>\n<li>Lippu-upseeri ja vartio asettuvat patsaalle</li>\n<li>Lippuvartio ja Suomen lippu saapuvat</li>\n<li>Tervetulotoivotus, Lakeus Seinäjoki Rotaryklubin presidentti Esko Vieri</li>\n<li>Seinäjoen Veteraanikuoro: Siniristilippumme</li>\n<li>Sepelten lasku</li>\n<li>Seinäjoen Veteraanikuoro: Oi, kallis Suomenmaa</li>\n<li>Yhteislaulu: Maamme</li>\n<li>Kiitossanat, Lakeus Seinäjoki Rotaryklubin presidentti Esko Vieri</li>\n<li>Lippuvartio poistuu</li>\n</ul>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "info_url": null,
      "short_description": {
        "fi": "Paikalla kunniavartio ja Puolustusvoimain edustajat. Esiintyjänä Seinäjoen Veteraanikuoro. ",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": null,
      "name": {
        "fi": "Seppeleenlasku Seinäjoen Mannerheimin patsaalla",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:af6yap3pjq/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:af6x674utu",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:afpsj7wi3m/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmqeu/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmrly/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmssu/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmtwq/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afst2wxbgy/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "Instagram",
          "link": "https://www.instagram.com/komiaflow/",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Event Organizer Link",
          "link": "https://nurmonjymy.sporttisaitti.com/",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6x674utu",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": false,
          "info_url": {
            "fi": "https://nurmonjymy.sporttisaitti.com/",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "price": {
            "fi": "Lisätiedot nettsivuilla",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:28a7efb6-beb7-401d-96e7-aeb762b7d626",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 6808,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2021-12-03T08:41:13.543301Z",
          "last_modified_time": "2021-12-03T08:41:13.543320Z",
          "name": "UVjuoksu.jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/3zz809kwq50sf6_UVjuoksu.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:28a7efb6-beb7-401d-96e7-aeb762b7d626",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/6808/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2021-12-03T08:53:27.345641Z",
      "last_modified_time": "2021-12-03T08:53:28.329939Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2021-12-31T14:30:00Z",
      "end_time": "2021-12-31T18:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Tiedustelut: Kimmo Varis, ilmoittautumiseen liittyen Mikko Patana",
        "contact_email": "komia@komiaflow.fi",
        "contact_phone": "Tiedustelut: Kimmo Varis 040-730 5802",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "komia@komiaflow.fi",
        "provider_phone": "Tiedustelut: Kimmo Varis 040-730 5802",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\"fi\":\"https://nurmonjymy.sporttisaitti.com/\",\"sv\":\"\",\"en\":\"\"}"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Nurmon jymyn kuntovaliokunta & KOMIA Flow",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p><strong>&lt;ins&gt;SARJAT&lt;/ins&gt;</strong></p>\n<p><strong>2,4 km</strong> T/P 9, 11 ja 13 v</p>\n<p><strong>4,6 km</strong> T/P 15 v, hölkkä M/N, yli 100 kg (punnitus), ilman ajanottoa ja parivaljakkosarja: voit ottaa lapsen (tai aikuisen) rattaisiin, pulkkaan, potkukelkkaan tai mihin vaan, periaatteena on että toinen on kyydissä ja toinen vetää tai työntää. Mieleenpainuvin parivaljakko palkitaan!</p>\n<p><strong>8,2</strong> km M/N yleinen, M/N 50, M/N 60, hölkkä M/N ja ilman ajanottoa</p>\n<p><strong>&lt;ins&gt;ILMOITTAUTUMINEN&lt;/ins&gt;</strong></p>\n<p>paikan päällä klo 16:30 – 17:30, Tanelinrannan nuoriso- ja urheilukeskus, Lampitie 10</p>\n&lt;h3&gt;<strong>&lt;ins&gt;ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN&lt;/ins&gt;</strong>&lt;/h3&gt;\n<p>Nettisivujen kautta</p>\n<p>30.12.2021 klo 23:59 mennessä:</p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p><strong>&lt;ins&gt;OSALLISTUMISMAKSUT PAIKAN PÄÄLLÄ&lt;/ins&gt;</strong></p>\n<p>lapset 9 - 13 v 7 €</p>\n<p>nuoret 15 v 10 €</p>\n<p>hölkkä- ja kilpasarjat 20 €</p>\n<p>yli 100 kg ja parivaljakkosarja 20 €</p>\n<p>ilman ajanottoa 10 €</p>\n<ul>\n<li>maksutavat käteinen, pankkikortti, Mobilepay, Apple Pay, Google Pay, SmartumPay &amp; Smartum Saldo, Smartum Liikunta- ja kulttuuriseteli, ePassi/Sporttipassi, TYKY-seteli, Edenred ja Klarna</li>\n</ul>\n<p><strong>&lt;ins&gt;OSALLISTUMISMAKSUT ENNAKKOON&lt;/ins&gt;</strong></p>\n<p>lapset 9 - 13 v 5 €</p>\n<p>nuoret 15 v 7 €</p>\n<p>hölkkä- ja kilpasarjat 17 €</p>\n<p>yli 100 kg ja parivaljakkosarja 17 €</p>\n<p>ilman ajanottoa 8 €</p>\n<p>Ennakkoon ilmoittautuessa maksu Nurmon Jymyn kuntovaliokunnan tilille <strong>FI85 4108 0010 3950 21</strong>. Ennakkoon maksaneiden numerolaput ovat valmiina kilpailupaikalla, ei jonotusta. Jos juoksu joudutaan koronatilanteen takia perumaan niin maksut palautetaan.</p>\n<p>Huom. voit maksaa ennakkoilmoittautumisesi myös paikan päällä, jossa maksutavat ovat käteinen, pankkikortti, Mobilepay, Apple Pay, Google Pay, SmartumPay &amp; Smartum Saldo, Smartum Liikunta- ja kulttuuriseteli, ePassi/Sporttipassi, TYKY-seteli, Edenred ja Klarna</p>\n<p><strong>&lt;ins&gt;PALKINNOT&lt;/ins&gt;</strong></p>\n<ul>\n<li>runsaasti arvontapalkintoja, kaikki lapset palkitaan, kilpasarjoissa tavarapalkinnot</li>\n<li>ohjaamme osan tuotosta hyväntekeväisyyteen</li>\n</ul>\n<p>Pukuhuone- ja suihkutilat käytössä, kahvio, ulkona grillimakkaraa, mahdollisuus saunaan ja avantouintiin!</p>\n<p>HUOM. KORONATILANTEEN VAATIESSA JUOKSU JÄRJESTETÄÄN KOKONAAN ULKONA, JOLLOIN PUKUHUONE- JA SUIHKUTILAT EIVÄT OLE KÄYTÖSSÄ. JOS JUOKSU JOUDUTAAN PERUMAAN KOKONAAN NIIN ENNAKKOMAKSUT PALAUTETAAN.</p>\n<p>Tiedustelut: Kimmo Varis 040-730 5802, ilmoittautumiseen liittyen Mikko Patana 050-361 5240</p>\n<p></p>\n<p><strong>&lt;ins&gt;JÄRJESTÄJÄT&lt;/ins&gt;</strong></p>\n<p>Nurmon Jymy kuntovaliokunta</p>\n<p>KOMIA Flow, <a href=\"https://www.komiaflow.fi/\">https://www.komiaflow.fi</a></p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "info_url": null,
      "short_description": {
        "fi": "Seinäjoen Uudenvuodenjuoksu",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": " Tanelinrannan nuoriso- ja urheilukeskus, Lampitie 10"
      },
      "name": {
        "fi": "Seinäjoen Uudenvuodenjuoksu",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:af6x674utu/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:af6xwxvcvm",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:af6xwwj4g4/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:04l8dkifkw/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afst2wxbgy/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xwxvcvm",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:2ee29ed1-af4c-4d87-aa1f-95d5a71f6ed9",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 6803,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2021-12-02T13:01:45.516384Z",
          "last_modified_time": "2021-12-02T13:01:45.516403Z",
          "name": "DSC_6266.jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/9m2x98kwoyvzkm_DSC_6266.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:2ee29ed1-af4c-4d87-aa1f-95d5a71f6ed9",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/6803/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2021-12-02T13:38:59.387332Z",
      "last_modified_time": "2021-12-02T13:39:40.761197Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2021-12-08T11:00:00Z",
      "end_time": "2021-12-08T13:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Sirkku Uusimäki",
        "contact_email": "sirkku.uusimaki@seamk.fi",
        "contact_phone": "0408304253",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "sami.perala@seamk.fi",
        "provider_phone": "+358408300320",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Seinäjoen ammattikorkeakoulu",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Webinaarissa esitellään tuloksia ja toimenpidesuosituksia kesällä 2021 eteläpohjalaisille hyvinvointi-, sosiaali- ja terveyspalveluorganisaatioille toteutetusta kyselystä liittyen digitaalisiin palveluihin ja hyvinvointiteknologioihin. Tilaisuus järjestetään Teamsissa.</p>\n<p>Lisätietoja ja ilmoittautumislinkki <a href=\"https://www.seamk.fi/tapahtuma/korona-vauhditti-digiloikkaa-etela-pohjanmaalla-webinaari/\">tämän linkin kautta</a></p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "info_url": null,
      "short_description": {
        "fi": "Webinaarissa esitellään kesällä 2021 toteutetun kyselyn tuloksia. ",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": null,
      "name": {
        "fi": "Korona vauhditti digiloikkaa Etelä-Pohjanmaalla -webinaari",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:af6xwxvcvm/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:af6xohetay",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:af6xn442q4/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:04l8dkifkw/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afst2wxbgy/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "Event Organizer Link",
          "link": "https://www.ely-keskus.fi/yrityspalvelutEP",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xn5enqu",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xofb7ni",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xognb6i",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xohetay",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:26038662-d093-49c6-bb46-3f9caf80264e",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 6790,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2021-12-01T17:00:58.355857Z",
          "last_modified_time": "2021-12-01T17:00:58.355884Z",
          "name": "MicrosoftTeams-image (7).png",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/41bptakwnrzrat_MicrosoftTeams-image%20(7).png",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:26038662-d093-49c6-bb46-3f9caf80264e",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/6790/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2021-12-01T17:48:21.145605Z",
      "last_modified_time": "2021-12-02T10:18:03.082263Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-03-09T06:15:00Z",
      "end_time": "2022-03-09T07:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Johanna Olsson",
        "contact_email": "johanna.olsson@ely-keskus.fi",
        "contact_phone": "0295027540",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "yrityspalvelukeskus.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi",
        "provider_phone": "0295027540",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\"fi\":\"https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit\",\"sv\":\"\",\"en\":\"\"}"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "#YrityspalvelutEP",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Oppisopimuksesta on moneksi - myös turvaamaan osaavan työvoiman saatavuutta yrityksille.</p>\n<p></p>\n<p>Sedu esittelee oppisopimuksen mahdollisuudet niin nykyisen henkilöstön osaamisen kehittämiseen, uusien työntekijöiden rekryyn, kesäoppisopimuksiin, yrittäjän oppisopimuksiin kuin tutkinnon loppuun suorittamiseenkin.</p>\n<p></p>\n<p>Tule kuulolle!</p>\n<p></p>\n<p>Aamukaffi-tilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia kaikille kiinnostuneille. Ilmoittaudu aamukaffeille: <a href=\"https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit\">https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit</a></p>\n<p></p>\n<p>Otahan kupponen kuumaa eteesi ja <a href=\"https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWM2NzkxOWUtN2E0Ni00NTY0LWFhMjktMjhkMjcwZjQzOWQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d95951a6-dfd3-4a74-9abb-f2b2cb89d671%22%2c%22Oid%22%3a%22bed2550a-b150-4628-9828-2d44dabbbe59%22%7d\">Hyppää mukaan tästä</a>.</p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p>*******************************************************************</p>\n<p>#yrityspalvelutEP -aamukaffit</p>\n<p>Yrityksille suunnatut tiiviit tietoiskut eri aiheista liittyen yritysten kasvuun, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen niin rahoitusten, palveluiden kuin työvoiman saatavuuden edistämisenkin näkökulmasta.</p>\n<p></p>\n<p>Virtuaalisia aamukaffi-tilaisuuksia järjestetään joka toisena keskiviikkona ja niissä nostetaan ajankohtaisia teemoja niin yrityspalvelukeskuksen toimijoilta (ELY-keskus, TE-palvelut, Business Finland) kuin muiltakin yrityspalvelutoimijoilta. Keväälle 2022 on tulossa esimerkiksi Finnveran, eteläpohjalaisten Leadereiden ja Sedun teemoja. Mistä aiheista sinä haluaisit kuulla? Jätä vinkki: <a href=\"https://bit.ly/YPaamukahvi-ideat\">https://bit.ly/YPaamukahvi-ideat</a></p>\n<p></p>\n<p>Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston, Business Finlandin, Finnveran, Uusyrityskeskus Neuvoa-Antavan, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien, Etelä-Pohjanmaan Kauppakamarin, eteläpohjalaisten Leadereiden, Sedun, Into Seinäjoen, Kauhavan Kehityskeskuksen, Etelä-Pohjanmaan Liiton ja muiden alueen yrityspalvelutoimijoiden kanssa.</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "info_url": null,
      "short_description": {
        "fi": "#YrityspalvelutEP -rekrykaffit",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": "Verkkotapahtuma/Teams: https://bit.ly/yrityspalvelutEP_aamukaffit"
      },
      "name": {
        "fi": "Oppisopimuksen monet mahdollisuudet osaavan työvoiman turvaamiseksi",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:af6xohetay/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:af6xognb6i",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:af6xn442q4/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:04l8dkifkw/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afst2wxbgy/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "Event Organizer Link",
          "link": "https://www.ely-keskus.fi/yrityspalvelutEP",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xn5enqu",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xofb7ni",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xognb6i",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:26038662-d093-49c6-bb46-3f9caf80264e",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 6790,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2021-12-01T17:00:58.355857Z",
          "last_modified_time": "2021-12-01T17:00:58.355884Z",
          "name": "MicrosoftTeams-image (7).png",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/41bptakwnrzrat_MicrosoftTeams-image%20(7).png",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:26038662-d093-49c6-bb46-3f9caf80264e",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/6790/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2021-12-01T17:45:08.362174Z",
      "last_modified_time": "2021-12-02T10:17:28.312293Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-02-23T06:15:00Z",
      "end_time": "2022-02-23T07:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Johanna Olsson",
        "contact_email": "johanna.olsson@ely-keskus.fi",
        "contact_phone": "0295027540",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "yrityspalvelukeskus.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi",
        "provider_phone": "0295027540",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\"fi\":\"https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit\",\"sv\":\"\",\"en\":\"\"}"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "#YrityspalvelutEP",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Mistä ja miten kansainvälisiä osaajia löytyy eteläpohjalaisiin yrityksiin?</p>\n<p></p>\n<p>Osaavasta työvoimasta on pulaa jo useilla toimialoilla Etelä-Pohjanmaalla. EURES ja kansainvälisen työnvälityksen palvelut voivat tukea monin tavoin yritystä kansainvälisessä rekrytoinnissa. Osaajien haku, kansainväliset rekrymessut, kielikoulutus jne. Tule kuulolle, miten voimme auttaa!</p>\n<p></p>\n<p>Aamukaffi-tilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia kaikille kiinnostuneille. Ilmoittaudu aamukaffeille: <a href=\"https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit\">https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit</a></p>\n<p></p>\n<p>Otahan kupponen kuumaa eteesi ja <a href=\"https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWM2NzkxOWUtN2E0Ni00NTY0LWFhMjktMjhkMjcwZjQzOWQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d95951a6-dfd3-4a74-9abb-f2b2cb89d671%22%2c%22Oid%22%3a%22bed2550a-b150-4628-9828-2d44dabbbe59%22%7d\">Hyppää mukaan tästä</a>.</p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p>*******************************************************************</p>\n<p>#yrityspalvelutEP -aamukaffit</p>\n<p>Yrityksille suunnatut tiiviit tietoiskut eri aiheista liittyen yritysten kasvuun, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen niin rahoitusten, palveluiden kuin työvoiman saatavuuden edistämisenkin näkökulmasta.</p>\n<p></p>\n<p>Virtuaalisia aamukaffi-tilaisuuksia järjestetään joka toisena keskiviikkona ja niissä nostetaan ajankohtaisia teemoja niin yrityspalvelukeskuksen toimijoilta (ELY-keskus, TE-palvelut, Business Finland) kuin muiltakin yrityspalvelutoimijoilta. Keväälle 2022 on tulossa esimerkiksi Finnveran, eteläpohjalaisten Leadereiden ja Sedun teemoja. Mistä aiheista sinä haluaisit kuulla? Jätä vinkki: <a href=\"https://bit.ly/YPaamukahvi-ideat\">https://bit.ly/YPaamukahvi-ideat</a></p>\n<p></p>\n<p>Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston, Business Finlandin, Finnveran, Uusyrityskeskus Neuvoa-Antavan, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien, Etelä-Pohjanmaan Kauppakamarin, eteläpohjalaisten Leadereiden, Sedun, Into Seinäjoen, Kauhavan Kehityskeskuksen, Etelä-Pohjanmaan Liiton ja muiden alueen yrityspalvelutoimijoiden kanssa.</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "info_url": null,
      "short_description": {
        "fi": "#YrityspalvelutEP -rekrykaffit",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": "Verkkotapahtuma/Teams: https://bit.ly/yrityspalvelutEP_aamukaffit"
      },
      "name": {
        "fi": "Mistä ja miten kansainvälisiä osaajia eteläpohjalaisiin yrityksiin?",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:af6xognb6i/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:af6xofb7ni",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:af6xn442q4/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:04l8dkifkw/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afst2wxbgy/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "Event Organizer Link",
          "link": "https://www.ely-keskus.fi/yrityspalvelutEP",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xn5enqu",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xofb7ni",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:26038662-d093-49c6-bb46-3f9caf80264e",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 6790,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2021-12-01T17:00:58.355857Z",
          "last_modified_time": "2021-12-01T17:00:58.355884Z",
          "name": "MicrosoftTeams-image (7).png",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/41bptakwnrzrat_MicrosoftTeams-image%20(7).png",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:26038662-d093-49c6-bb46-3f9caf80264e",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/6790/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2021-12-01T17:39:15.450486Z",
      "last_modified_time": "2021-12-02T10:16:51.632917Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-02-09T06:15:00Z",
      "end_time": "2022-02-09T07:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Johanna Olsson",
        "contact_email": "johanna.olsson@ely-keskus.fi",
        "contact_phone": "0295027540",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "yrityspalvelukeskus.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi",
        "provider_phone": "0295027540",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\"fi\":\"https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit\",\"sv\":\"\",\"en\":\"\"}"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "#YrityspalvelutEP",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Uusi EU-ohjelmakausi on käynnistynyt!</p>\n<p>Tule kuulolle, miten <strong>yrityksen kehittämisavustuksella </strong>voidaan uudella ohjelmakaudella tukea pk-yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä edistäviä kehittämis- ja investointihankkeita.</p>\n<p></p>\n<p>Tilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia kaikille kiinnostuneille. Ilmoittaudu aamukaffeille: <a href=\"https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit\">https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit</a></p>\n<p></p>\n<p>Otahan kupponen kuumaa eteesi ja <a href=\"https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWM2NzkxOWUtN2E0Ni00NTY0LWFhMjktMjhkMjcwZjQzOWQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d95951a6-dfd3-4a74-9abb-f2b2cb89d671%22%2c%22Oid%22%3a%22bed2550a-b150-4628-9828-2d44dabbbe59%22%7d\">Hyppää mukaan tästä</a>.</p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p>*******************************************************************</p>\n<p>#yrityspalvelutEP -aamukaffit</p>\n<p>Yrityksille suunnatut tiiviit tietoiskut eri aiheista liittyen yritysten kasvuun, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen niin rahoitusten, palveluiden kuin työvoiman saatavuuden edistämisenkin näkökulmasta.</p>\n<p></p>\n<p>Virtuaalisia aamukaffi-tilaisuuksia järjestetään joka toisena keskiviikkona ja niissä nostetaan ajankohtaisia teemoja niin yrityspalvelukeskuksen toimijoilta (ELY-keskus, TE-palvelut, Business Finland) kuin muiltakin yrityspalvelutoimijoilta. Keväälle 2022 on tulossa esimerkiksi Finnveran, eteläpohjalaisten Leadereiden ja Sedun teemoja. Mistä aiheista sinä haluaisit kuulla? Jätä vinkki: <a href=\"https://bit.ly/YPaamukahvi-ideat\">https://bit.ly/YPaamukahvi-ideat</a></p>\n<p></p>\n<p>Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston, Business Finlandin, Finnveran, Uusyrityskeskus Neuvoa-Antavan, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien, Etelä-Pohjanmaan Kauppakamarin, eteläpohjalaisten Leadereiden, Sedun, Into Seinäjoen, Kauhavan Kehityskeskuksen, Etelä-Pohjanmaan Liiton ja muiden alueen yrityspalvelutoimijoiden kanssa.</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "info_url": null,
      "short_description": {
        "fi": "#YrityspalvelutEP -rahoituskaffit",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": "Verkkotapahtuma/Teams: https://bit.ly/yrityspalvelutEP_aamukaffit"
      },
      "name": {
        "fi": "Uusi EU-ohjelmakausi on käynnistynyt!",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:af6xofb7ni/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:af6xodpb54",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:af6xmsjhye/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:04l8dkifkw/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afst2wxbgy/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "Event Organizer Link",
          "link": "https://www.ely-keskus.fi/yrityspalvelutEP",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xmubmjq",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xodpb54",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:26038662-d093-49c6-bb46-3f9caf80264e",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 6770,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2021-12-01T14:41:13.497687Z",
          "last_modified_time": "2021-12-01T14:41:13.497704Z",
          "name": "MicrosoftTeams-image (7).png",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/1fnc7kwnn01qc_MicrosoftTeams-image%20(7).png",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:26038662-d093-49c6-bb46-3f9caf80264e",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/6770/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2021-12-01T17:32:18.308483Z",
      "last_modified_time": "2021-12-02T10:16:18.189598Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-01-26T06:15:00Z",
      "end_time": "2022-01-26T07:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Olsson Johanna",
        "contact_email": "johanna.olsson@ely-keskus.fi",
        "contact_phone": "0295027540",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "yrityspalvelukeskus.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi",
        "provider_phone": "0295027540",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\"fi\":\"https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit\",\"sv\":\"\",\"en\":\"\"}"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "#YrityspalvelutEP",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>EU:n elpymisrahoituksen haku on käynnissä nyt! Tukea on haettavissa maaseudulla sijaitseville mikro- ja pienyrityksille biokaasurakentamiseen, uusiutuvaan energiaan ja teknologiaan sekä yrityksen osatajalle asiantuntijapalveluiden hankintaan.&nbsp;</p>\n<p></p>\n<p>Lisätietoja rahoitushausta: <a href=\"https://www.sttinfo.fi/tiedote/maaseudun-yritysten-elpymisvarat-energia--ja-resurssitehokkuuteen-seka-omistajanvaihdoksiin-haettavissa?publisherId=69817874&amp;releaseId=69921961&amp;fbclid=IwAR2HLGn6cRRi2-SZtdA0l5FAB8ycVRml-zc8jBAYj75b65SjJGbU3yJ0hUk\">https://www.sttinfo.fi/tiedote/maaseudun-yritysten-elpymisvarat-energia--ja-resurssitehokkuuteen-seka-omistajanvaihdoksiin-haettavissa?publisherId=69817874&amp;releaseId=69921961&amp;fbclid=IwAR2HLGn6cRRi2-SZtdA0l5FAB8ycVRml-zc8jBAYj75b65SjJGbU3yJ0hUk</a> Kolmas hakujakso päättyy 15.3.2022.</p>\n<p></p>\n<p>Tule kuulolle, minkälaisia mahdollisuuksia nämä tarjoavat!</p>\n<p></p>\n<p>Tilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia kaikille kiinnostuneille. Ilmoittaudu aamukaffeille: <a href=\"https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit\">https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit</a></p>\n<p></p>\n<p>Otahan kupponen kuumaa eteesi ja <a href=\"https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWM2NzkxOWUtN2E0Ni00NTY0LWFhMjktMjhkMjcwZjQzOWQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d95951a6-dfd3-4a74-9abb-f2b2cb89d671%22%2c%22Oid%22%3a%22bed2550a-b150-4628-9828-2d44dabbbe59%22%7d\">Hyppää mukaan tästä</a>.</p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p>*******************************************************************</p>\n<p>#yrityspalvelutEP -aamukaffit</p>\n<p>Yrityksille suunnatut tiiviit tietoiskut eri aiheista liittyen yritysten kasvuun, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen niin rahoitusten, palveluiden kuin työvoiman saatavuuden edistämisenkin näkökulmasta.</p>\n<p></p>\n<p>Virtuaalisia aamukaffi-tilaisuuksia on tarkoitus jatkaa säännöllisesti. Joka toisena keskiviikkona järjestettävissä tilaisuuksissa nostetaan ajankohtaisia teemoja niin yrityspalvelukeskuksen toimijoilta (ELY-keskus, TE-palvelut, Business Finland) kuin muiltakin yrityspalvelutoimijoilta. Keväälle 2022 on tulossa esimerkiksi Finnveran, eteläpohjalaisten Leadereiden ja Sedun teemoja. Mistä aiheista sinä haluaisit kuulla? Jätä vinkki: <a href=\"https://bit.ly/YPaamukahvi-ideat\">https://bit.ly/YPaamukahvi-ideat</a></p>\n<p></p>\n<p>Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston, Business Finlandin, Finnveran, Uusyrityskeskus Neuvoa-Antavan, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien, Etelä-Pohjanmaan Kauppakamarin, eteläpohjalaisten Leadereiden, Sedun, Into Seinäjoen, Kauhavan Kehityskeskuksen, Etelä-Pohjanmaan Liiton ja muiden alueen yrityspalvelutoimijoiden kanssa.</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "info_url": null,
      "short_description": {
        "fi": "#yrityspalvelutEP -rahoituskaffit:",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": "Verkkotapahtuma/Teams: https://bit.ly/yrityspalvelutEP_aamukaffit"
      },
      "name": {
        "fi": "Maaseudun yritysten investointien vauhdittaminen uusiutuvaan energiaan",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:af6xodpb54/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:af6xn5enqu",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:af6xn442q4/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:04l8dkifkw/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afst2wxbgy/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "Event Organizer Link",
          "link": "https://www.ely-keskus.fi/yrityspalvelutEP",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xn5enqu",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:26038662-d093-49c6-bb46-3f9caf80264e",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 6790,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2021-12-01T17:00:58.355857Z",
          "last_modified_time": "2021-12-01T17:00:58.355884Z",
          "name": "MicrosoftTeams-image (7).png",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/41bptakwnrzrat_MicrosoftTeams-image%20(7).png",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:26038662-d093-49c6-bb46-3f9caf80264e",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/6790/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2021-12-01T17:04:38.293857Z",
      "last_modified_time": "2021-12-02T10:15:35.949586Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-01-12T06:15:00Z",
      "end_time": "2022-01-12T07:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Johanna Olsson",
        "contact_email": "johanna.olsson@ely-keskus.fi",
        "contact_phone": "0295027540",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "yrityspalvelukeskus.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi",
        "provider_phone": "0295027540",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\"fi\":\"https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit\",\"sv\":\"\",\"en\":\"\"}"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "#YrityspalvelutEP",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Onko yrityksellänne haussa kesätyöntekijöitä ja/tai pidempiaikaisia osaajia?</p>\n<p></p>\n<p>MeiränRekry -rekrytointitapahtuma kokoaa jälleen yhteen eri alojen työnantajat sekä työnhakijat 26.1.2022 Seinäjoki Areenalla sekä hybridinä verkossa Tavata-alustalla. Yritysten ilmoittautuminen näytteilleasettajaksi on vielä käynnissä! Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet: https://toimistot.te-palvelut.fi/kaikki-tapahtumat/-/ely-calendar/DWQ5DHFbCAMS/event/44172584</p>\n<p>Tule kuulolle, miten rekrytointi sujuu messuilla!</p>\n<p></p>\n<p>Tilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia kaikille kiinnostuneille. Ilmoittaudu aamukaffeille:&nbsp;</p>\n<p><a href=\"https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit\">https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit</a></p>\n<p></p>\n<p>Otahan kupponen kuumaa eteesi ja <a href=\"https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWM2NzkxOWUtN2E0Ni00NTY0LWFhMjktMjhkMjcwZjQzOWQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d95951a6-dfd3-4a74-9abb-f2b2cb89d671%22%2c%22Oid%22%3a%22bed2550a-b150-4628-9828-2d44dabbbe59%22%7d\">Hyppää mukaan tästä</a>.</p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p>*******************************************************************</p>\n<p>#yrityspalvelutEP -aamukaffit</p>\n<p>Yrityksille suunnatut tiiviit tietoiskut eri aiheista liittyen yritysten kasvuun, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen niin rahoitusten, palveluiden kuin työvoiman saatavuuden edistämisenkin näkökulmasta käynnistyvät joulukuussa.</p>\n<p></p>\n<p>Virtuaalisia aamukaffi-tilaisuuksia on tarkoitus jatkaa säännöllisesti. Joka toisena keskiviikkona järjestettävissä tilaisuuksissa nostetaan ajankohtaisia teemoja niin yrityspalvelukeskuksen toimijoilta (ELY-keskus, TE-palvelut, Business Finland) kuin muiltakin yrityspalvelutoimijoilta. Keväälle 2022 on tulossa esimerkiksi Finnveran, eteläpohjalaisten Leadereiden ja Sedun teemoja. Mistä aiheista sinä haluaisit kuulla? Jätä vinkki: <a href=\"https://bit.ly/YPaamukahvi-ideat\">https://bit.ly/YPaamukahvi-ideat</a></p>\n<p></p>\n<p>Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston, Business Finlandin, Finnveran, Uusyrityskeskus Neuvoa-Antavan, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien, Etelä-Pohjanmaan Kauppakamarin, eteläpohjalaisten Leadereiden, Sedun, Into Seinäjoen, Kauhavan Kehityskeskuksen, Etelä-Pohjanmaan Liiton ja muiden alueen yrityspalvelutoimijoiden kanssa.</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "info_url": null,
      "short_description": {
        "fi": "#YrityspalvelutEP -rekrykaffit",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": "Verkkotapahtuma/Teams: https://bit.ly/yrityspalvelutEP_aamukaffit"
      },
      "name": {
        "fi": "Rekrymessuilla näkyvyyttä rekrytointiin!",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:af6xn5enqu/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:af6xmubmjq",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:af6xmsjhye/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:04l8dkifkw/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afst2wxbgy/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "Event Organizer Link",
          "link": "https://www.ely-keskus.fi/yrityspalvelutEP",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xmubmjq",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:26038662-d093-49c6-bb46-3f9caf80264e",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 6770,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2021-12-01T14:41:13.497687Z",
          "last_modified_time": "2021-12-01T14:41:13.497704Z",
          "name": "MicrosoftTeams-image (7).png",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/1fnc7kwnn01qc_MicrosoftTeams-image%20(7).png",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:26038662-d093-49c6-bb46-3f9caf80264e",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/6770/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2021-12-01T14:05:05.502886Z",
      "last_modified_time": "2021-12-02T10:14:58.261354Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2021-12-15T06:15:00Z",
      "end_time": "2021-12-15T07:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Olsson Johanna",
        "contact_email": "johanna.olsson@ely-keskus.fi",
        "contact_phone": "0295027540",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "yrityspalvelukeskus.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi",
        "provider_phone": "0295027540",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\"fi\":\"https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit\",\"sv\":\"\",\"en\":\"\"}"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "#YrityspalvelutEP",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Onko yrityksellänne suunnitteilla tulevaisuuden innovaatiot kansainvälisille markkinoille?</p>\n<p></p>\n<p>Business Finlandin RRF-rahoitushaut ((Recovery and Relielience Facility) ovat käynnissä: <a href=\"https://www.businessfinland.fi/kampanjasivut/suomen-kestavan-kasvun-ohjelma\">https://www.businessfinland.fi/kampanjasivut/suomen-kestavan-kasvun-ohjelma</a>.</p>\n<p></p>\n<p>RRF-rahoituksen tarkoituksena on elvyttää Euroopan taloutta, ja hauissa painotetaan kestävän kehityksen näkökulmaa, joten on tärkeää, että vastuullisuus on huomioitu hankkeessa. Haussa on mm. Vähähiilinen rakennettu ympäristö sekä Kasvuyritysten vihreä siirtymä.</p>\n<p></p>\n<p>Tule kuulolle, minkälaisia mahdollisuuksia nämä tarjoavat!</p>\n<p></p>\n<p>Tilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia kaikille kiinnostuneille. Ilmoittaudu aamukaffeille: <a href=\"https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit\">https://link.webropol.com/s/yrityspalvelutep-aamukaffit</a></p>\n<p></p>\n<p>Otahan kupponen kuumaa eteesi ja <a href=\"https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWM2NzkxOWUtN2E0Ni00NTY0LWFhMjktMjhkMjcwZjQzOWQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d95951a6-dfd3-4a74-9abb-f2b2cb89d671%22%2c%22Oid%22%3a%22bed2550a-b150-4628-9828-2d44dabbbe59%22%7d\">Hyppää mukaan tästä</a>.</p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p>*******************************************************************</p>\n<p>#yrityspalvelutEP -aamukaffit</p>\n<p>Yrityksille suunnatut tiiviit tietoiskut eri aiheista liittyen yritysten kasvuun, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen niin rahoitusten, palveluiden kuin työvoiman saatavuuden edistämisenkin näkökulmasta käynnistyvät joulukuussa.</p>\n<p></p>\n<p>Virtuaalisia aamukaffi-tilaisuuksia on tarkoitus jatkaa säännöllisesti joulutauon jälkeen. Joka toisena keskiviikkona järjestettävissä tilaisuuksissa nostetaan ajankohtaisia teemoja niin yrityspalvelukeskuksen toimijoilta (ELY-keskus, TE-palvelut, Business Finland) kuin muiltakin yrityspalvelutoimijoilta. Keväälle 2022 on tulossa esimerkiksi Finnveran, eteläpohjalaisten Leadereiden ja Sedun teemoja. Mistä aiheista sinä haluaisit kuulla? Jätä vinkki: <a href=\"https://bit.ly/YPaamukahvi-ideat\">https://bit.ly/YPaamukahvi-ideat</a></p>\n<p></p>\n<p>Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston, Business Finlandin, Finnveran, Uusyrityskeskus Neuvoa-Antavan, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien, Etelä-Pohjanmaan Kauppakamarin, eteläpohjalaisten Leadereiden, Sedun, Into Seinäjoen, Kauhavan Kehityskeskuksen, Etelä-Pohjanmaan Liiton ja muiden alueen yrityspalvelutoimijoiden kanssa.</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "info_url": null,
      "short_description": {
        "fi": "#yrityspalvelutEP -rahoituskaffit:",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": "Verkkotapahtuma/Teams: https://bit.ly/yrityspalvelutEP_aamukaffit"
      },
      "name": {
        "fi": "Tulevaisuuden innovaatiot kansainvälisille markkinoille suunnitteilla?",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:af6xmubmjq/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:af6xu7axe4",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:af6xu6gxvu/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afst2wxbgy/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afyrvvdbki/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "Event Organizer Link",
          "link": "https://www.seamk.fi/yrityksille/seamk-yrityspaiva/",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xu7axe4",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:2ee29ed1-af4c-4d87-aa1f-95d5a71f6ed9",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 6801,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2021-12-02T09:23:32.115649Z",
          "last_modified_time": "2021-12-02T09:23:32.115672Z",
          "name": "DSC_6266.jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/q5l98kwor3cmg_DSC_6266.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:2ee29ed1-af4c-4d87-aa1f-95d5a71f6ed9",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/6801/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2021-12-02T09:31:32.537623Z",
      "last_modified_time": "2021-12-02T09:31:33.303008Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-02-02T07:00:00Z",
      "end_time": "2022-02-02T13:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Sirkku Uusimäki",
        "contact_email": "sirkku.uusimaki@seamk.fi",
        "contact_phone": "0408304253",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "sirkku.uusimaki@seamk.fi",
        "provider_phone": "0408304253",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\"fi\":\"Ilmoittaumistiedot ja -linkki löytyvät tapahtuman nettisivulta.\",\"sv\":\"\",\"en\":\"\"}"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Seinäjoen ammattikorkeakoulu",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>SeAMK Yrityspäivän aikana yritys tai organisaatio voi esitellä toimintaansa, hakea tekijöitä mm. organisaationsa kehittämistarpeisiin tai kertoa rekrytointiin liittyvistä käytänteistä.  SeAMK Yrityspäivä on yrityksille ja muille organisaatioille maksuton.</p>\n<p>SeAMK Yrityspäivä järjestetään keskiviikkona 2.2.2022 joko messutyyppisenä lähitapahtumana Frami Kampuksella tai koronatilanteesta riippuen virtuaalisena.&nbsp;</p>\n<p></p>\n<p>Lisätiedot ja ilmoittautumislinkki <a href=\"https://www.seamk.fi/yrityksille/seamk-yrityspaiva/\">Yrityspäivän sivulla</a>.</p>\n<p></p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "info_url": null,
      "short_description": {
        "fi": "SeAMK Yrityspäivässä yritykset ja muut organisaatiot pääsevät tutustumaan tulevaisuuden työntekijöihin.",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": null,
      "name": {
        "fi": "SeAMK Yrityspäivä",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:af6xu7axe4/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:af6xuyjwr4",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:afpsj7wi3m/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmw5y/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afst2wxbgy/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "Event Organizer Link",
          "link": "https://sitra-fi.zoom.us/j/96928915459?pwd=Q3greU91dHVGbDBUbnduZlZvV01SQT09#success",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xuyjwr4",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:c6988358-6881-450a-a4f7-35fa0808d4b1",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 6800,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2021-12-02T08:53:19.186820Z",
          "last_modified_time": "2021-12-02T08:53:19.186840Z",
          "name": "Seminaari",
          "url": "https://epkalenteri-user-content.s3.eu-central-1.amazonaws.com/event-images/defaultimages/Seminaari.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:c6988358-6881-450a-a4f7-35fa0808d4b1",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/6800/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2021-12-02T09:02:11.107469Z",
      "last_modified_time": "2021-12-02T09:02:12.069525Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2021-12-09T06:31:00Z",
      "end_time": "2021-12-09T08:15:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Marja-Terttu Kurunsaari",
        "contact_email": "marja-terttu.kurunsaari@sedu.fi",
        "contact_phone": "0408680814",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "marja-terttu.kurunsaari@sedu.fi",
        "provider_phone": "",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Sedu & SeAmk",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p><strong>Tilaisuudessa pureudutaan Etelä-Pohjanmaan Osaamisbarometri 2021 -kyselyn tuloksiin sekä Sitra Labin alueellisen osaamisekosysteemin kehittämiseen. Sitra Labin alueelliseksi kehittämiskohteeksi Etelä-Pohjanmaalla on nostettu pk-yritysten digivalmiudet.</strong></p>\n<p>OHJELMA</p>\n<p>Puheenjohtajana toimii <strong>Marja-Terttu Kurunsaari</strong>, innovaatiopäällikkö, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu</p>\n<p>8.30 tervetuloa: <strong>Jaakko Hallila</strong>, rehtori, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja <strong>Tomi Kohtanen</strong>, toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari</p>\n<p>8.40 osaamisbarometrin tutkimustulokset: <strong>Hannu Tuuri</strong>, markkinatutkija, lehtori ja asiantuntija <strong>Marja Katajavirta</strong>, TKI, Seinäjoen ammattikorkeakoulu</p>\n<p>9.05 kommenttipuheenvuorot: Toimialapäällikkö <strong>Heli Back</strong> Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa johtaja, Partner <strong>Ari Pölkky</strong>, HTF Group Oy</p>\n<p>9.30 tilannekuva Etelä-Pohjanmaan aluefoorumeista ja osaajien liikkuvuus: <strong>Tapio Huttula</strong>, vanhempi neuvonantaja, Osaamisen aika, Sitra</p>\n<p>9.40 kokeilut muutosten käynnistäjinä: <strong>Helena Mustikainen</strong>, projektijohtaja, Osaamisen aika, Sitra</p>\n<p>9.45 E-P:n oman SitraLabin esittely: <strong>SitraLab-tiimi</strong></p>\n<p>10.10 yhteenveto ja SitraLabin hyödyntäminen jatkossa: <strong>Helena Mustikainen</strong></p>\n<p>10.15 päätössanat: <strong>Pasi Artikainen</strong>, rehtori, kuntayhtymän johtaja, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "info_url": null,
      "short_description": {
        "fi": "Etelä-Pohjanmaan Osaamisbarometri 2021 -kyselyn tulokset sekä pk-yritysten digivalmiudet",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": "Zoom-verkkokokous"
      },
      "name": {
        "fi": "Etelä-Pohjanmaan tulevaisuusfoorumi 9.12.21 klo 8.30-10.15, zoom-verkkokokous",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:af6xuyjwr4/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:af6xoth5xq",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:afpsj7wi3m/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:9y260nmoag/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmqeu/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmrly/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmssu/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "Facebook",
          "link": "https://www.facebook.com/events/324781732502674/?ref=newsfeed",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Instagram",
          "link": "https://www.instagram.com/p/CW8xQ7_tR6x/",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Instagram HashTag",
          "link": "https://www.instagram.com/explore/tags/gluteenitonsein%C3%A4joki/",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xoth5xq",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:cf1b89a0-a47a-4920-880e-de901e97f6c1",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 6796,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2021-12-01T18:34:26.675973Z",
          "last_modified_time": "2021-12-01T18:34:26.675995Z",
          "name": "winter coffee.jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/64vn8kwnvbv0t_winter%20coffee.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:cf1b89a0-a47a-4920-880e-de901e97f6c1",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/6796/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2021-12-01T18:41:14.259602Z",
      "last_modified_time": "2021-12-01T18:44:52.854231Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2021-12-14T14:00:00Z",
      "end_time": "2021-12-14T16:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Sari Hautamäki",
        "contact_email": "keliakia.sjk@gmail.com",
        "contact_phone": "0505579525",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "keliakia.sjk@gmail.com",
        "provider_phone": "0505579525",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Seinäjoen Seudun Keliakiayhdistys",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Seinäjoen seudun keliakiayhdistys tarjoaa jäsenilleen joulukahvit Pirjon Pakarissa 14.12.2021 klo 16-18.</p>\n<p>Leipurinkatu 1 (ent. Välskärinkatu 14), 60320 Seinäjoki</p>\n<p>Edun saat jäsenkorttiasi näyttämällä.</p>\n<p>Ihanaa joulun odotusta ♥</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "info_url": null,
      "short_description": {
        "fi": "Seinäjoen seudun keliakiayhdistys kahvittaa jäseniään Pirjon Pakarissa",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": "Pirjon Pakari, Leipurinkatu 1 (ent. Välskärinkatu 14), 60320 Seinäjoki"
      },
      "name": {
        "fi": "Keliakiayhdistyksen jäsenille joulukahvittelut",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:af6xoth5xq/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:af6xb5evbu",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:afpsj7s2qy/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmm4me/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:qyupevyuro/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xb5evbu",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:53776bf8-bbbc-48d8-838d-dd499a6b2025",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 6792,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2021-12-01T17:18:31.360185Z",
          "last_modified_time": "2021-12-01T17:18:31.360204Z",
          "name": "20211201_164228 (002).jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/3nhbw8kwnsmbay_20211201_164228%20(002).jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:53776bf8-bbbc-48d8-838d-dd499a6b2025",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/6792/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2021-11-30T13:06:56.925380Z",
      "last_modified_time": "2021-12-01T17:18:37.193167Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2021-12-04T07:00:00Z",
      "end_time": "2022-01-16T13:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Hanna Kotila",
        "contact_email": "hanna.kotila@seinajoki.fi",
        "contact_phone": "0444181010",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "kirjasto@seinajoki.fi",
        "provider_phone": "",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Archinfo ja Seinäjoen kaupunginkirjasto",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Suomi tunnetaan kirjastojen maana. JKMM Arkkitehtien suunnittelema, vuonna 2012 valmistunut Seinäjoen Apila-kirjasto on hieno esimerkki kirjastoarkkitehtuurista, joka täydentää olemassa olevaa arvokasta rakennettua perintöä nykyaikaisella kulttuurirakennuksella.</p>\n<p>Näyttelyn on tuottanut Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo alun perin Suomen paviljonkiin vuoden 2018 Venetsian arkkitehtuuribiennaalissa, jonka teemana oli ‘Freespace’.</p>\n<p>Avajaiset pidetään perjantaina 3.12. kello 17. Avajaisten yhteydessä näyttelyarkkitehti Tuomas Siitonen kertoo Venetsian arkkitehtuuribiennaaliin toteutetun näyttelyn suunnitteluprosessista.</p>\n<p>Seinäjoen kaupunginkirjaston kanssa järjestettävä näyttely on esillä Apila-kirjastossa 4.12.2021–16.1.2022 kirjaston aukioloaikoina.</p>\n<p><a href=\"https://www.epkalenteri.fi/edit-event/archinfo.fi/2021/10/mind-building-seinajoella-4-12-16-1/\">Tapahtuma Archinfon sivulla</a></p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "info_url": null,
      "short_description": {
        "fi": "Mind-Building esittelee kirjastoarkkitehtuurimme kehittymistä. Apila-kirjasto on yksi näyttelyssä esiintyvistä rakennuksista.",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": null,
      "name": {
        "fi": "Mind-Building – näyttely kirjastoarkkitehtuurista Seinäjoen pääkirjastossa",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:af6xb5evbu/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:af6xlevymi",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:afpsj72xpy/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmm4me/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "YouTube",
          "link": "https://www.youtube.com/channel/UC707qhy_xjFTAGZWuaDCWIA",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Facebook",
          "link": "https://www.facebook.com/seinajoentaidehalli",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Instagram",
          "link": "https://www.instagram.com/seinajoentaidehalli/",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Instagram HashTag",
          "link": "https://www.instagram.com/explore/tags/%23KalevanNavetta/",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xlevymi",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "info_url": {
            "fi": "https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/84df4256-972a-409d-a258-493c8194b80e?displayId=Fin2414176",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:c68bb35a-1ef4-44d0-8947-96741802051e",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 6768,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2021-12-01T10:35:04.963878Z",
          "last_modified_time": "2021-12-01T10:35:04.963901Z",
          "name": "PLOP Kaisa Rautaheimo (6).jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/1kgd29kwne7f91_PLOP%20Kaisa%20Rautaheimo%20(6).jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:c68bb35a-1ef4-44d0-8947-96741802051e",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/6768/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2021-12-01T10:38:09.524657Z",
      "last_modified_time": "2021-12-01T10:38:10.535577Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2021-12-16T16:00:00Z",
      "end_time": "2021-12-16T16:35:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Minna Peltoniemi",
        "contact_email": "minna.k.peltoniemi@seinajoki.fi",
        "contact_phone": "+358 44 754 1779",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "taidehalli@seinajoki.fi",
        "provider_phone": "",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Seinäjoen taidehalli",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>PLOP-trion improvisaatiokonsertti näyttelytila Vintillä torstaina 16.12. klo 18. Konsertti esitetään improvisaationa, johon PLOP-trio ottaa ideoita näyttelyn taideteoksista ja kulloiseltakin kuulijakunnalta. Trio konkretisoi, mitä tarkoittaa hetkessä syntynyt musiikki. PLOP kokoonpanossa soittavat puhaltimissa Mikko Innanen, bassossa Ville Herrala ja rummuissa Joonas Riippa. Muusikoiden soittimet murisevat, huudahtelevat ja hihkuvat luoden iloista tunnelmaa kuulijoilleen.</p>\n<p>Konsertti kestää n. 30-40 minuuttia. Konsertti on maksuton ja siihen on ennakkoilmoittautuminen: <a href=\"https://link.webropol.com/s/plop\">https://link.webropol.com/s/plop</a></p>\n<p>Improvisaation tekeminen ja kokeminen on hauskaa!</p>\n<p>Kuva: Kaisa Rautaheimo</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "info_url": null,
      "short_description": {
        "fi": "PLOP-trio esiintyy Ihmeen kaunista! -näyttelyssä.",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": null,
      "name": {
        "fi": "PLOP-konsertti",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:af6xlevymi/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:af6qki2hya",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:afvcb5ciyq/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmm5ny/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afyrvvdbki/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "Facebook",
          "link": "https://www.facebook.com/events/258110513035511",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Event Organizer Link",
          "link": "https://www.facebook.com/Kauppakeskusta",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:84e86388-44fe-428b-9f9b-c8e1315f7750",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 6701,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2021-11-24T10:30:53.205590Z",
          "last_modified_time": "2021-11-24T10:30:53.205608Z",
          "name": "Kauppakeskustan Joulunavaus 2021 - Tapahtumakalenterin banneri (1).png",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/psakwddz5n5_Kauppakeskustan%20Joulunavaus%202021%20-%20Tapahtumakalenterin%20banneri%20(1).png",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:84e86388-44fe-428b-9f9b-c8e1315f7750",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/6701/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2021-11-09T14:38:58.000773Z",
      "last_modified_time": "2021-12-01T09:26:58.042463Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2021-12-04T11:00:00Z",
      "end_time": "2021-12-04T16:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Hanna Manninen",
        "contact_email": "hanna.i.manninen@seamk.fi",
        "contact_phone": "0405453240",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "hanna.i.manninen@seamk.fi",
        "provider_phone": "",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Kauppakeskusta Seinäjoki",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Nyt on aika kaivaa tonttulakit kaapista pölyttymästä, sillä perinteinen joulunavaustapahtuma on täällä taas!</p>\n<p>Seinäjoen Kauppakeskustan Joulunavaus järjestetään lauantaina 4. joulukuuta Keskustorilla klo 13.00-18.00!</p>\n<p>⭐ Lauantaina Joulunavaustarjouksia Keskustan yrityksissä!</p>\n<p>🚌 Härmän Liikenne Oy tarjoaa tapahtumapäivänä ilmaisen paikallisliikenteen (linjat 1-8, 10, 11, 11K, 13 ja 13K)!</p>\n<p>AIKATAULU</p>\n<p>klo 10.00-18.00 Joulumarkkinat</p>\n<p>klo 13.00-16.00 Poniratsastusta &amp; Kaverikoirat</p>\n<p>klo 13.00-18.00 Joulupukki &amp; Poro</p>\n<p>Joulunavaus</p>\n<p>klo 16.00 Kaupungin joulutervehdys / Jaakko Kiiskilä</p>\n<p>klo 16.10 Laulukuoro Solina</p>\n<p>klo 16.35 Seurakunnan joulutervedys</p>\n<p>klo 16:50 Esittävän taiteen koulu Glow tanssiesitys</p>\n<p>klo 17:00 Valovanne-esitys / Moving Decos</p>\n<p>klo 17:15 Esittävän taiteen koulu Glow tanssiesitys</p>\n<p>klo 17:25 Trubaduuri</p>\n<p>klo 17:50 Tulitanssi / Moving Decos</p>\n<p>klo 18:00 Tapahtuma päättyy</p>\n<p>Järjestäjä pidättää oikeuden aikataulumuutoksiin.</p>\n<p>Lämpimästi tervetuloa! 🎅🎄</p>\n<p>Tulethan tapahtumaan vain terveenä, pidetään toisistamme huolta. ❤️</p>\n<p>Joulumarkkinoista ja myyntipaikoista vastuussa:</p>\n<p>Veikko Wallenius, p. 050 066 2162</p>\n<p>veikko@veikkowallenius.fi</p>\n<p>Tapahtuman mahdollistaa Into Seinäjoki Oy.</p>\n<p>Tapahtumassa mukana Härmän Liikenne Oy, Komian Liikenne &amp; Kennelliiton Kaverikoira (https://www.kennelliitto.fi/koirat/kaverikoirat).</p>\n<p>SeAMK opiskelijatuotanto</p>\n<p>@kauppakeskusta #joulunavausseinajoki #joulunavaus #joulunavaus2021</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "info_url": null,
      "short_description": {
        "fi": "Joulunavaus",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": "Kauppakeskustan alue, lava- ja oheisohjelma Keskustorilla"
      },
      "name": {
        "fi": "Seinäjoen Kauppakeskustan Joulunavaus 2021",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:af6qki2hya/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:af6xdiu2m4",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:afpsj722zq/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmm5ny/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "Facebook",
          "link": "https://heartbrain.fi",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xdiu2m4",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": false,
          "info_url": {
            "fi": "https://www.lippu.fi/artist/petrus-schroderus/petrus-schroderus-taas-kaikki-kauniit-muistot-2986703/",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "price": {
            "fi": "36€",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:e92514ae-3bae-4bcb-8879-eea5b98a0ad3",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 6766,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2021-11-30T16:12:17.323801Z",
          "last_modified_time": "2021-11-30T16:12:17.323823Z",
          "name": "Orkesteri",
          "url": "https://epkalenteri-user-content.s3.eu-central-1.amazonaws.com/event-images/defaultimages/Orkesteri.jfif",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:e92514ae-3bae-4bcb-8879-eea5b98a0ad3",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/6766/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2021-11-30T16:17:01.560479Z",
      "last_modified_time": "2021-11-30T16:17:02.914213Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2021-12-02T17:00:00Z",
      "end_time": "2021-12-02T18:20:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Jan Hultin",
        "contact_email": "jan.hultin@heartbrain.fi",
        "contact_phone": "0400483578",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "jan.hultin@heartbarin.fi",
        "provider_phone": "0400483578",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "HeartBrain Oy",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p><strong>Petrus Schroderuksen Taas kaikki kauniit muistot</strong> -joulukonserttikiertue Lakeuden Risti 2.12. 2021 klo 19</p>\n<p><strong>Petrus Schroderus</strong>, tenori – <strong>Markus Vaara,</strong> piano – <strong>Oulunsalo Ensemble, Aarno Cronvall,</strong> juontaja</p>\n<p>Kauniit joulumuistot valtaavat mielen kun <em>En etsi valtaa loistoa</em> ja <em>Oi Joulyö</em>, täyttävät kirkkosalin Petrus Schrodeuksen upeana, konstailemattomana tulkintana.</p>\n<p>Pianisti Markus Vaara ja Oulunsalo Ensemblen jousikvartetti luovat sävelten harmonian, joka kuljettaa kuulijan joulun tunnelmiin.</p>\n<p>Petruksen joulukonsertin ohjelma on kokoelma perinteisiä, kauneimpia ja rakastetuimpia joululauluja. Monet kappaleista on sävelletty siten, että ne heräävät suurimpaan loistoonsa juuri Petruksen vahvan ja luonnollisen tenoriäänen tulkintoina.</p>\n<p>Joulukiertueen konsertit juontaa iki-ihana gentleman <strong>Aarno Cronvall.</strong></p>\n<p>Kiertueaikataulu:</p>\n<p><strong>Taas kaikki kauniit muistot/Kiertuepaikat ja ajankohdat</strong></p>\n<p>Pe 26.11. klo 19 Oulu/Oulun Tuomiokirkko, Kirkkokatu 3</p>\n<p>Ke 2.12. klo 19 Seinäjoki/ Lakeuden Risti, Koulukatu 24</p>\n<p>La 11.12. 19 Kajaani/Kajaanin kirkko, Kirkkokatu 19</p>\n<p>Ke 15.12. klo 19 Iisalmi/ Kustaa Adolfin kirkko, Kirkkotie 20</p>\n<p>Su 19.12. Kokkola/Kokkolan kirkko, Läntinen kirkkokatu 12</p>\n<p>Konsertit tuottaa HeartBrain Oy <a href=\"http://www.heartbrain.fi/\">www.heartbrain.fi</a></p>\n<p>Liput: <a href=\"http://www.lippu.fi/\">www.Lippu.fi</a></p>\n<p>Lisätiedot:</p>\n<p>Jan Hultin</p>\n<p>HeartBrain Oy</p>\n<p>+358 400483578</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "info_url": null,
      "short_description": {
        "fi": "Petrus Schroderuksen joulukonsertti",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": null,
      "name": {
        "fi": "Petrus Schroderus: Taas kaikki kauniit muistot",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:af6xdiu2m4/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:af6xdglrwu",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:afxejz4ypm/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmm5ny/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmm6pu/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmssu/"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:qyupevyuro/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:af6xdglrwu",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:472cf7ba-f0d1-4e33-9608-55df178dfae3",
      "sub_events": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:af6xdgucqa/"
        }
      ],
      "images": [
        {
          "id": 6765,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2021-11-30T15:41:45.951542Z",
          "last_modified_time": "2021-11-30T15:41:45.951564Z",
          "name": "MMM2.png",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/b039fg9kwm9q1zm_MMM2.png",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:472cf7ba-f0d1-4e33-9608-55df178dfae3",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/6765/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2021-11-30T16:07:01.359593Z",
      "last_modified_time": "2021-11-30T16:08:11.666327Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2021-12-16T07:30:00Z",
      "end_time": "2021-12-16T08:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Liisa Asiala",
        "contact_email": "liisa.asiala@seinajoki.fi",
        "contact_phone": "050 4079818",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "ylistaro.monipalvelukirjasto@seinajoki.fi",
        "provider_phone": "0503795228",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "provider": {
        "fi": "Ylistaron monipalvelukirjasto",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Ylistaron monipalvelukirjaston syksyn viimeinen satutuokio huipentuu lastenteatterilla. Teatteri Kruuvaus esittää tarinan <strong><em>Mieletön Mystinen Metsäseikkailu!</em></strong> Se on tarina ystävyydestä ja siitä, miten ilon ja naurun avulla voidaan selvittää vaikeudet.</p>\n<p>Esityksen kesto on noin 30 min ja sisältää teatteria ja musiikkia. Musiikin tuottamiseen käytetään erilaisia soittimia, joita lapsilla on myös mahdollisuus päästä esityksen jälkeen kokeilemaan. Esitys sopii kaikenikäisille. Esityksiä on kaksi peräkkäin, ja niihin on vapaa pääsy.</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "info_url": null,
      "short_description": {
        "fi": "Satutuokio Ylistaron monipalvelukirjastossa: Teatteri Kruuvaus esittää - Mieletön Mystinen Metsäseikkailu!",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": "Kaukolanraitti 5, Ylistaro"
      },
      "name": {
        "fi": "Satutuokio: Mieletön Mystinen Metsäseikkailu",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:af6xdglrwu/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    }
  ]
}