GET /v1/event/?address_locality_fi=Sein%C3%A4joki%2CYlih%C3%A4rm%C3%A4&format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, PUT, PATCH, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json ;utf-8
Vary: Accept

{
  "meta": {
    "count": 2972,
    "next": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/?address_locality_fi=Sein%C3%A4joki%2CYlih%C3%A4rm%C3%A4&format=api&page=2",
    "previous": null
  },
  "data": [
    {
      "id": "eptapahtumat:agbjd2ylhm",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:afx3f475gy/?format=api"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmzcq/?format=api"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:agbjd2ylhm",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Instagram",
          "link": "https://www.instagram.com/seinajoentaidehalli/?hl=fi",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Event Organizer Link",
          "link": "https://www.seinajoentaidehalli.fi/aarg-elokuvailta/",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:5d7e3387-fb63-4834-8a17-7c3a895d3b12",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 9142,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2022-08-12T11:57:49.351815Z",
          "last_modified_time": "2022-08-12T11:57:49.351835Z",
          "name": "AARG_movies.jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/f4hzadk9l6qf0ar5_AARG_movies.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:5d7e3387-fb63-4834-8a17-7c3a895d3b12",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/9142/?format=api",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2022-08-12T11:57:56.436700Z",
      "last_modified_time": "2022-08-12T11:57:57.361709Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-08-25T14:30:00Z",
      "end_time": "2022-08-25T17:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Pii Anttila",
        "contact_email": "pii.anttila@gmail.com",
        "contact_phone": "0444255823",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "taidehalli@seinajoki.fi",
        "provider_phone": "",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "location_extra_info": {
        "fi": "Nyykoolinkatu 25",
        "en": "Nyykoolinkatu 25"
      },
      "description": {
        "fi": "<p>AARG elokuvaillassa nähdään kaksi videota, joista toinen on Asunción Molinos Gordon <em>Purpose, Scope and Penalties</em> vuodelta 2016 ja toinen on dokumentti <em>Habib Ayebin</em> <em>Couscous: Seeds of Dignity vuodelta 2017. </em>Videot ovat osa AARG -seminaarin taiteellista ohjelmaosuutta, jonka kuratoinnista on vastannut Taideyliopistossa taiteen esittämiskäytäntöjä opiskeleva <a href=\"https://idaenegren.com/\"><strong>Ida Enegren</strong></a><strong>.</strong> <em>Ruoantuotannon monitasoiset ekologiset ja sosiaaliset risteykset kiinnostavat minua, </em>toteaa Enegren<em>.</em> Enegren kuratoi teoksia, jotka sivuavat ruoantuotantoa sekä materiaalisesti että temaattisesti.</p>\n<p></p>\n<p>Elokuvailtaan on vapaa pääsy. Äärellä-baari on avoinna Hugo-salissa Kalevan Navetassa klo 17.30-18.30.</p>\n<p></p>\n<p>Ohjelma 25.8.2022</p>\n<p>17:30 Baari auki (1h)<br>17:45 Ida Enegren: tervetulo ja johdanto ohjelmaosuuteen<br>18:00 Video: Asunción Molinos Gordo: Purpose, scope and penalties<br>18:20 Dokumentti: Habib Ayeb: Couscous: Seeds of Dignity<br>Kommenttipuheenvuoro<br>20.00 Iltaohjelma loppuu</p>\n<p></p>\n&lt;h3&gt;<em>Purpose, Scope and Penalties</em>&lt;/h3&gt;\n<p><strong>Asunción Molinos Gordo</strong><br>2016, Video, 18 min<br>Videoteoksessa Purpose, scope and penalties (suom. Tarkoitus, laajuus ja rangaistus) kolme maanviljelijää ja yksi tutkija kokoontuvat paikallisessa kahvilassa Uchisarissa, Turkissa, juomaan teetä ja keskustelemaan maatalouteen vaikuttavista seikoista ja erityisesti arvioimaan vuonna 2006 säädetyn, kiistanalaisen siemenlain seurauksia. Siemenlaki nro 5553 vietiin läpi ennätysvauhdilla ilman että kansalaisilla, maanviljelijöillä tai tutkijoilla oli mahdollisuutta kommentoida sitä. Laki säätelee kylvösiementen tuotantoa ja myyntiä, ja sen tarkoituksena on siemensektorin uudelleenstrukturointi tuottavuuden ja tuoton lisäämiseksi. Taiteilija Asuncion Molinos Gordo haluaa valottaa maanviljelijöiden kohtaamia byrokraattisia ja poliittisia esteitä.</p>\n<p></p>\n&lt;h3&gt;<em>Couscous: Seeds of Dignity</em>&lt;/h3&gt;\n<p><strong>Habib Ayeb</strong><br>2017, Dokumentti, 57 min<br>Kuskus sen eri valmistusohjeineen on kaikkien Maghreb-alueen asukkaiden pääasiallinen ravinto. Alueeseen kuuluva Tunisia oli viljan suhteen melkein täysin omavarainen 1900 -luvun alkuun saakka, mutta nyt yli puolet maan ruoantarpeesta tuodaan ulkomailta ja maan riippuvuus lisääntyy vuosi vuodelta. Tunisiassa kuvattu dokumentti lähestyy ruokaan liittyviä kysymyksiä paikallisesta näkökulmasta ja tuo esiin maarajojen yli menevien ruokatuotantojen monimuotoisuutta ja kompleksisuutta. Couscous: Seeds of Dignity keskittyy kuskustuotannon poliittisiin, sosiaalisiin, taloudellisiin ja ekologisiin olosuhteisiin.</p>\n<p></p>\n&lt;h3&gt;&lt;/h3&gt;\n",
        "sv": "",
        "en": "<p>AARG Movie Night is showing two videos, one is Asunción Molinos Gordon’s<em> Purpose, Scope and Penalties</em> from 2016 and the other one is Habib Ayeb’s document film <em>Couscous: Seeds of Dignity</em> from 2017. The videos are part of AARG gatherings artistic program that is held at the same day. Artixtic program is curated by Ida Enegren, who is interested in food production and its socio-ecological entanglements. AARG Art and the Rural Gathering is an annual discussion event addressing current themes in contemporary art and the countryside. The program of the Kunsthalle Seinäjoki is based on countryside and issues and phenomena arising from the urban-rural interface.</p>\n<p></p>\n<p>Free entrance to the movie night. The bar is serving beverages the first hour of the event.</p>\n&lt;h3&gt;AARG Evening program at Hugo event space&lt;/h3&gt;\n<p>5:30 pm the bar is open (1h)<br>5:45pm Ida Enegren: welcome and introduction<br>6 pm Video: Asunción Molinos Gordo: Purpose, scope and penalties<br>6:20 Document: Habib Ayeb: Couscous: Seeds of Dignity<br>Commentary<br>20.00 The event ends</p>\n<p></p>\n&lt;h3&gt;<em>Purpose, Scope and Penalties</em>&lt;/h3&gt;\n<p><strong>Asunción Molinos Gordo</strong><br>2016, Video, 18 min<br>In the video Purpose, scope and penalties, three farmers and a researcher meet at a local café in Uchisar, Turkey, to drink tea and to discuss factors that impact farming and, in particular, to evaluate the consequences of the controversial seed law that was enacted in 2006. Seed law no. 5553 was carried through at record speed without the opportunity for citizens, farmers, or scientists to comment on it. The law regulates the production and selling of seeds and aims to restructure the seed sector to increase productivity and yield. Artist Molinos Gordo wants to shed light upon the bureaucratic and political obstacles faced by farmers.</p>\n<p></p>\n&lt;h3&gt;<em>Couscous: Seeds of Dignity</em>&lt;/h3&gt;\n<p><strong>Habib Ayeb</strong><br>2017, Document, 57 min<br>Couscous, with its various recipes, constitutes the staple food of all of the populations of the Maghreb region, including Tunisia. Almost self-sufficient in cereals until the beginning of the 20th century, Tunisia now imports more than half of its food needs as dependency increases year on year. The documentary, filmed in Tunisia, approaches food issues from a local viewpoint and highlights the food productions’ diversity and complexity that go beyond national borders. Couscous: Seeds of Dignity focuses on the political, social, economic, and ecological conditions of cereal and couscous production.</p>\n"
      },
      "name": {
        "fi": "AARG Elokuvailta",
        "sv": "",
        "en": "AARG Movie Night"
      },
      "info_url": null,
      "provider_contact_info": null,
      "provider": {
        "fi": "Seinäjoen taidehalli",
        "sv": "",
        "en": "Kunsthalle Seinäjoki"
      },
      "short_description": {
        "fi": "AARG elokuvaillassa nähdään kaksi videota, jotka sivuavat globaalia ruoantuotantoa materiaalisesti ja temaattisesti.",
        "sv": "",
        "en": "AARG Movie night has 2 videos that are dealing with global food production and its socio-ecological entanglements."
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agbjd2ylhm/?format=api",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:agbjdw7pfu",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:afpsj72xpy/?format=api"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmm4me/?format=api"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmw5y/?format=api"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmzcq/?format=api"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:agbjdw7pfu",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Facebook",
          "link": "https://fb.me/e/2QUoafjuQ",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Instagram",
          "link": "https://www.instagram.com/seinajoentaidehalli/?hl=fi",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Event Organizer Link",
          "link": "https://www.seinajoentaidehalli.fi/aarg-art-and-the-rural-gathering/",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:da2cf60c-928b-4af4-b1c9-df5a91379321",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 9139,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2022-08-12T11:35:05.987049Z",
          "last_modified_time": "2022-08-12T11:35:05.987069Z",
          "name": "AARG2022_leiska_taidehalli.jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/5usxou9l6qe7284_AARG2022_leiska_taidehalli.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:da2cf60c-928b-4af4-b1c9-df5a91379321",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/9139/?format=api",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2022-08-12T11:41:26.213132Z",
      "last_modified_time": "2022-08-12T11:41:27.176899Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-08-25T08:00:00Z",
      "end_time": "2022-08-25T17:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Pii Anttila",
        "contact_email": "pii.anttila@gmail.com",
        "contact_phone": "044 4255823",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "taidehalli@seinajoki.fi",
        "provider_phone": "",
        "other_attachments": "[{\"name\":\"ohjelma_program_AARG_2022.pdf\",\"url\":\"https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/5usxou9l6qe7k8w_ohjelma_program_AARG_2022.pdf\"}]",
        "registration_description": "{\"fi\":\"https://link.webropol.com/s/aarg2022\",\"sv\":\"\",\"en\":\"https://link.webropol.com/s/aarg2022\"}"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "location_extra_info": {
        "fi": "Nyykoolinkatu 25",
        "en": "Nyykoolinkatu 25"
      },
      "description": {
        "fi": "&lt;h1&gt;AARG 2022 keskustelutapahtuma&nbsp;&lt;/h1&gt;\n&lt;h3&gt;SEINÄJOEN TAIDEHALLI&lt;/h3&gt;\n&lt;h3&gt;Torstaina 25.08.2022 alkaen klo 11.00&lt;/h3&gt;\n<p>Ennakkoilmoittautuminen: <a href=\"https://link.webropol.com/s/aarg2022\">https://link.webropol.com/s/aarg2022</a></p>\n<p>Ohjelmassa seminaari, opastettu näyttelykierros ja elokuvailta. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.</p>\n<p>Tervetuloa osallistumaan AARG tapahtumaan Seinäjoelle taide-ja kulttuurikeskus Kalevan Navettaan! Tilaisuuden järjestää Seinäjoen taidehalli.</p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p><a href=\"https://www.seinajoentaidehalli.fi/wp-content/uploads/ohjelma_program_AARG_2022.pdf\"><strong>AARG 2022 Ohjelma / Program</strong></a></p>\n<p></p>\n<p><strong>ART AND THE RURAL GATHERING</strong></p>\n<p>Art and the Rural Gathering on Seinäjoen taidehallin lanseeraama keskustelualusta ja tapaamispaikka, joka on suunnattu taiteen ja kulttuurin kentällä toimiville ammattilaisille, kuten taiteilijoille, kuraattoreille, tutkijoille sekä luovan alan tekijöille. AARG 2022 esittää havaintoja ja kysymyksiä kestävän ruuantuotannon tulevaisuudesta taiteen kontekstissa ja toimii samalla Seinäjoen taidehallin kolmen eläinteemaisen näyttelyn (2020-2022) kokoavana tilaisuutena. Ohjelmassa on keynote-puhe dokumentaristi ja kirjailija <strong>Riikka Kaihovaaralta</strong>, jolta ilmestyy syyskuussa 2022 uusi kirja <em>Vieras eläin ja muita luontokappaleita</em>. Toinen keynote-puhuja on dosentti <strong>Panu Pihkala</strong>, joka on johtava suomalainen asiantuntija ympäristöahdistukseen liittyvässä tutkimuksessa. Tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa toimivan Pihkalan teokset, Päin helvettiä? Ympäristöahdistus ja toivo (2017) sekä Mieli maassa? Ympäristötunteet (2019) ovat herättäneet laajaa keskustelua. Seinäjoen taidehallin taidekuraattori <strong>Sanna Karimäki-Nuutinen</strong> avaa keskustelua Seinäjoen taidehallin näyttelyiden teemoihin vuosina 2020-22. Karimäki-Nuutisen puheenvuoro liittyy myös hänen väitöskirjatutkimukseensa Jyväskylän yliopistossa. Tutkimuksessaan hän selvittää, miten nykytaidenäyttely osallistuu yhteiskuntapoliittisiin eläin- ja ruokakeskusteluihin Etelä-Pohjanmaalla. Tarkastelun kohteena on erityisesti Gustafsson&amp;Haapojan Siat –näyttely.</p>\n<p></p>\n<p>Lisäksi seminaarissa taiteilija <strong>Teemu Lehmusruusu</strong> ja kuraattori <strong>Saara Karhunen</strong> johdattelevat pohtimaan asemaamme ravintoverkossa ja suhdettamme maaperään. Lapualla on samaan aikaan kansainvälinen ISEAS 2022 ruokasymposiumi, jossa taiteilijat ja tutkijat työskentelevät sosiaalisesti sitoutuneiden taiteen menetelmin. AARGissa kuulemme ajankohtaisen katsauksen symposiumin perustajalta taiteilijalta ja väitöskirjatutkijalta <strong>Katja Juholalta</strong> sekä osallistuvilta taiteilijoilta ja tutkijoilta, joita ovat mm. taiteilijat <strong>Teemu Mäki</strong>, <strong>Raisa Foster, Joan Marie Kelly</strong> sekä professori <strong>Anniina Suominen</strong>.</p>\n<p></p>\n<p>AARG-seminaarin taiteellisen ohjelmaosuuden kuratoinnista vastaa Taideyliopistossa taiteen esittämiskäytäntöjä opiskeleva <strong>Ida Enegren.</strong> Enegren kuratoi teoksia, jotka sivuavat ruoantuotantoa sekä materiaalisesti että temaattisesti. Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö teki yhteistyötä Taidehallin ja Ida Enegrenin kanssa toteuttaen kahden viikon residenssijakson Taideyliopiston Kuvataideakatemian opiskelijan kanssa Kalevan Navetassa kesällä 2022. Residenssitaiteilijaksi valikoitui avoimen haun kautta kuvanveistoa opiskeleva taiteilija <strong>Tuomas Lehtomaa</strong>. Hänen teoksensa <em>kesäkuu, elokuu</em> koostuu sulavista jääkuutioista Kalevan Navetan katolla ja kartasta, joka on kääritty ohjelmaosuuden julkaisun ympärille. Ohjelman päättää elokuvailta, jossa näytetään videot <strong>Asunción Molinos Gordo</strong>: Purpose, Scope and Penalties sekä dokumentti <strong>Habib Ayeb</strong>: Couscous: Seeds of Dignity.</p>\n<p></p>\n<p>Seinäjoen taidehallin ohjelmalinjaukset kumpuavat maaseudusta ja urban-rural –rajapinnasta nousevista kysymyksistä ja ilmiöistä. Vuosittain järjestetty AARG Gathering keskustelutapahtuma nostaa esille eri näkökulmia ja toimintatapoja taiteen ja maaseudun risteyskohdista. Vuosina 2020 ja 2021 tapahtumat on järjestetty livelähetyksinä, joiden tallenteet ovat katsottavissa nettisivuilla <a href=\"https://www.seinajoentaidehalli.fi/aarg-art-and-the-rural-gathering/\">https://www.seinajoentaidehalli.fi/aarg-art-and-the-rural-gathering/</a></p>\n<p></p>\n<p>Olet lämpimästi tervetullut. Nähdään Seinäjoella!</p>\n",
        "sv": "",
        "en": "<p>AARG Art and the Rural Gathering is an annual discussion event addressing current themes in contemporary art and the countryside. AARG 2022 presents observations and questions about the future of sustainable food production in the context of art and at the same time serves as an assembly for the three animal-themed exhibitions: <a href=\"https://www.seinajoentaidehalli.fi/en/whats-it-like-to-be-an-animal/\">What’s It Like to Be an Animal</a>, <a href=\"https://www.seinajoentaidehalli.fi/en/gustafssonhaapoja-pigs/\">Pigs</a> and  <a href=\"https://www.seinajoentaidehalli.fi/en/noelia-mora-solvez-farming-2/\">Farming</a> presented in Kunsthalle Seinäjoki in 2020-2022. AARG gathering includes guided exhibition tour, seminar and movie night.&nbsp;</p>\n<p></p>\n<p>Seminar have 10 speakers and art program. Check out the program: <a href=\"https://www.seinajoentaidehalli.fi/wp-content/uploads/ohjelma_program_AARG_2022.pdf\"><strong>AARG 2022 Program</strong></a></p>\n<p></p>\n<p></p>\n<p><em>AARG is a platform for discussion and a place of coming together for art institutions, curators and other art professionals whose work is concentrated in the countryside. The program guidelines of the Kunsthalle Seinäjoki draw from the questions and phenomena arising from the countryside and urban-rural interface. </em></p>\n"
      },
      "name": {
        "fi": "AARG keskustelutapahtuma nykytaiteen ja maaseudun ajankohtaisista teemoista",
        "sv": "",
        "en": "AARG Art and the Rural Gathering 2022"
      },
      "info_url": null,
      "provider_contact_info": null,
      "provider": {
        "fi": "Seinäjoen taidehalli",
        "sv": "",
        "en": "Kunsthalle Seinäjoki"
      },
      "short_description": {
        "fi": "AARG on Seinäjoen taidehallin järjestämä keskustelutapahtuma, joka pureutuu nykytaiteen ja maaseudun ajankohtaisiin teemoihin. ",
        "sv": "",
        "en": "AARG presents observations and questions about the future of sustainable food production in the context of art. "
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agbjdw7pfu/?format=api",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:agbjdotoru",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:af7snfyady/?format=api"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmw5y/?format=api"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "Facebook",
          "link": "https://fb.me/e/2IHbUs836",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:agbjdotoru",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": false,
          "price": {
            "fi": "Oviraha: Jäsenet 10€, muut 15€",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "Lipunmyynti käteisellä ja kortilla paikan päällä",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:c99a11bc-1958-443c-b72d-c4459caa9e8e",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 9136,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2022-08-12T11:04:37.197463Z",
          "last_modified_time": "2022-08-12T11:04:37.197482Z",
          "name": "artem-kovalev-jGN7JUKZcU0-unsplash.jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/bt1u9l6qd3ox3_artem-kovalev-jGN7JUKZcU0-unsplash.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:c99a11bc-1958-443c-b72d-c4459caa9e8e",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/9136/?format=api",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2022-08-12T11:04:50.593186Z",
      "last_modified_time": "2022-08-12T11:11:56.251562Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-10-10T15:30:00Z",
      "end_time": "2022-10-10T17:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Arja Myllymäki",
        "contact_email": "lakeudenhenkinenseura@gmail.com",
        "contact_phone": "+358 44 3171 353",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "lakeudenhenkinenseura@gmail.com",
        "provider_phone": "+358 44 3171 353",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\"fi\":\"Ei ennakkoilmoittautumista\",\"sv\":\"\",\"en\":\"\"}"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "location_extra_info": null,
      "description": {
        "fi": "<p><strong>Tervetuloa Lakeuden henkinen seura ry.:n luennolle maanantaina 10.10. klo 18.30! Tällä kertaa luennoimassa on Heikki Kulju otsikolla \"Ufoilmiöt Suomessa ja muualla sekä vieraat sivilisaatiot ja niiden mahdolliset vaarat\".</strong></p>\n<p>Heikki Kulju on Suomen Ufotutkijat ry:n puheenjohtaja sekä tutkimuspäällikkö. SUT ry:n toiminnassa hän on ollut mukana alusta asti. Hän on Suomenedustaja kansainvälisessä, maan ulkopuolisia sivilisaatioita tutkivassa ICER-organisaatiossa. Heikki on ollut mukana ufotutkimuksessa n. 50 vuotta ja harrastanut pitkään hypnoosiin ja parapsykologiaan liittyviä asioita laaja-alaisesti. Hän on pääosassa YLE:n syksyllä 2022 alkavassa, viisiosaisessa TV-dokumentissa “Ufotutkijat”.</p>\n<p>Luennolla Heikki tulee kertomaan Suomen todistusvoimaisimmasta ufotapahtumasta, ET-sivilisaatioista sekä myös mahdollisista uhista, joita eräät ET-ryhmät voivat aiheuttaa tai ovat jo aiheuttaneet. Heikki vastaa myös yleisön kysymyksiin koskien para-alueita ja ufoilmiöitä.</p>\n<p><strong>Luentopaikka: Työväenyhdistyksen kerhotila, Keskuskatu 17, Seinäjoki</strong></p>\n<p><strong>Oviraha: Jäsenet 10€, muut 15€</strong></p>\n<p><strong>Maksutapa: Korttimaksu/Käteinen</strong></p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "name": {
        "fi": "Luento: Ufoilmiöt Suomessa ja muualla - Heikki Kulju",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "info_url": null,
      "provider_contact_info": null,
      "provider": {
        "fi": "Lakeuden henkinen seura ry.",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "short_description": {
        "fi": "Luennoitsijavieraana Heikki Kulju puhumassa ufoilmiöistä Suomessa ja muualla sekä vieraat sivilisaatiot ja niiden mahdolliset vaarat.",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agbjdotoru/?format=api",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:agbjdplyc4",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:af7snfyady/?format=api"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmw5y/?format=api"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "Facebook",
          "link": "https://fb.me/e/2VejapGUa",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:agbjdplyc4",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": false,
          "price": {
            "fi": "Oviraha: Jäsenet 10€, muut 15€",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "Lipunmyynti käteisellä ja kortilla paikan päällä",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:c99a11bc-1958-443c-b72d-c4459caa9e8e",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 9137,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2022-08-12T11:07:36.735686Z",
          "last_modified_time": "2022-08-12T11:07:36.735713Z",
          "name": "marek-piwnicki-xlxvFVLtMx8-unsplash.jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/bt1u9l6qd7kqg_marek-piwnicki-xlxvFVLtMx8-unsplash.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:c99a11bc-1958-443c-b72d-c4459caa9e8e",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/9137/?format=api",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2022-08-12T11:08:09.649698Z",
      "last_modified_time": "2022-08-12T11:11:22.758553Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-11-07T16:30:00Z",
      "end_time": "2022-11-07T18:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Arja Myllymäki",
        "contact_email": "lakeudenhenkinenseura@gmail.com",
        "contact_phone": "+358 44 3171 353",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "lakeudenhenkinenseura@gmail.com",
        "provider_phone": "+358 44 3171 353",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\"fi\":\"Ei ennakkoilmoittautumista\",\"sv\":\"\",\"en\":\"\"}"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "location_extra_info": null,
      "description": {
        "fi": "<p><strong>Tervetuloa Lakeuden henkinen seura ry.:n luennolle maanantaina 7.11. klo 18.30! Tällä kertaa luennoimassa on Sini Sieppi otsikolla \"Kaksoisliekkien tarkoitus ja tehtävä\".</strong></p>\n<p>Sini Sieppi on intuitiivinen näkijä, henkinen valmentaja ja kaksoisliekkialkemisti, joka avautui henkimaailman palvelukseen koettuaan voimakkaan henkisen heräämisen vuonna 2011. Hän on Valonsisarten kouluttama intuitiivinen energiahoitaja ja Rakkaudentähden kouluttama näkijä sekä parantaja. Sini on toiminut päätoimisena henkisen alan yrittäjänä vuodesta 2018.</p>\n<p>Luennolla Sini vastaa yleisimpiin kaksoisliekeistä esitettyihin kysymyksiin, kuten “<em>Mikä on kaksoisliekki eli parisielu?”</em>, “<em>Onko kaikilla kaksoisliekki?</em>”ja “<em>Mikä on liekkiyhteyden tarkoitus?</em>” Kaksoisliekkien kohtaaminen on tullut tänä aikana entistä tavallisemmaksi ilmiöksi, sillä käymme ihmiskunnassa läpi suurta heräämisen ja tietoisuuden muutoksen aikaa. Kaksoisliekeillä on tässä muutoksen ajassa tärkeä tehtävä, josta Sini tulee kertomaan lisää.</p>\n<p><strong>Luentopaikka: Työväenyhdistyksen kerhotila, Keskuskatu 17, Seinäjoki</strong></p>\n<p><strong>Oviraha: Jäsenet 10€, muut 15€</strong></p>\n<p><strong>Maksutapa: Korttimaksu/Käteinen</strong></p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "name": {
        "fi": "Luento: Kaksoisliekkien tarkoitus ja tehtävä - Sini Sieppi",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "info_url": null,
      "provider_contact_info": null,
      "provider": {
        "fi": "Lakeuden henkinen seura ry.",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "short_description": {
        "fi": "Luennoitsijavieraana Sini Sieppi puhumassa kaksoisliekkien tarkoituksesta ja tehtävästä.",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agbjdplyc4/?format=api",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:agbjdp7ot4",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:af7snfyady/?format=api"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmw5y/?format=api"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:agbjdp7ot4",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Facebook",
          "link": "https://fb.me/e/1MnNp5IH7",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": false,
          "price": {
            "fi": "Oviraha: Jäsenet 10€, muut 15€",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "Lipunmyynti käteisellä ja kortilla paikan päällä",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:c99a11bc-1958-443c-b72d-c4459caa9e8e",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 9138,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2022-08-12T11:10:13.238454Z",
          "last_modified_time": "2022-08-12T11:10:13.238476Z",
          "name": "aaron-blanco-tejedor-QUGWB1kqjQI-unsplash.jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/bt1u9l6qdaya5_aaron-blanco-tejedor-QUGWB1kqjQI-unsplash.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:c99a11bc-1958-443c-b72d-c4459caa9e8e",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/9138/?format=api",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2022-08-12T11:10:51.069395Z",
      "last_modified_time": "2022-08-12T11:10:52.529104Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-12-05T16:30:00Z",
      "end_time": "2022-12-05T18:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Arja Myllymäki",
        "contact_email": "lakeudenhenkinenseura@gmail.com",
        "contact_phone": "+358 44 3171 353",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "lakeudenhenkinenseura@gmail.com",
        "provider_phone": "+358 44 3171 353",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\"fi\":\"Ei ennakkoilmoittautumista\",\"sv\":\"\",\"en\":\"\"}"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "location_extra_info": null,
      "description": {
        "fi": "<p><strong>Tervetuloa Lakeuden henkinen seura ry.:n luennolle maanantaina 5.12.. klo 18.30! Tällä kertaa luennoimassa on Niko Hosionahootsikolla \"Henkinen kasvu\".</strong></p>\n<p></p>\n<p>Niko Hosionaho puhuu intuitiivisesti omasta henkisestä matkastaan, joka on auttanut häntä nousemaan omaan voimaansa sekä olemaan välittämättä peloista. Koska mielen luoma pelko on ainoa este, joka pidättää meitä jahtaamasta unelmia, taikka toteuttamasta itseämme juuri sellaisena kuin olemme. Puheena tulee olemaan myös elämä &amp; henkisyys, joka opettaa meitä joka hetki.</p>\n<p></p>\n<p><strong>Luentopaikka: Työväenyhdistyksen kerhotila, Keskuskatu 17, Seinäjoki</strong></p>\n<p><strong>Oviraha: Jäsenet 10€, muut 15€</strong></p>\n<p><strong>Maksutapa: Korttimaksu/Käteinen</strong></p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "name": {
        "fi": "Luento: Henkinen kasvu - Niko Hosionaho",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "info_url": null,
      "provider_contact_info": null,
      "provider": {
        "fi": "Lakeuden henkinen seura ry.",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "short_description": {
        "fi": "Luennoitsijavieraana Niko Hosionaho puhumassa henkisestä kasvusta.",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agbjdp7ot4/?format=api",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:agbjdnnwgi",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:af7snfyady/?format=api"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmw5y/?format=api"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:agbjdnnwgi",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Facebook",
          "link": "https://fb.me/e/1Y8qvXCwr",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": false,
          "price": {
            "fi": "Oviraha: Jäsenet 10€, muut 15€",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "Lipunmyynti käteisellä ja kortilla paikan päällä",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:c99a11bc-1958-443c-b72d-c4459caa9e8e",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 9134,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2022-08-12T10:58:15.658847Z",
          "last_modified_time": "2022-08-12T10:58:15.658876Z",
          "name": "chris-lawton-5IHz5WhosQE-unsplash.jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/bt1u9l6qcuo9h_chris-lawton-5IHz5WhosQE-unsplash.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:c99a11bc-1958-443c-b72d-c4459caa9e8e",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/9134/?format=api",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2022-08-12T10:59:41.259796Z",
      "last_modified_time": "2022-08-12T10:59:42.297637Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-09-12T15:30:00Z",
      "end_time": "2022-09-12T17:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Arja Myllymäki",
        "contact_email": "lakeudenhenkinenseura@gmail.com",
        "contact_phone": "+358 44 3171 353",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "lakeudenhenkinenseura@gmail.com",
        "provider_phone": "+358 44 3171 353",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\"fi\":\"Ei ennakkoilmoittautumista\",\"sv\":\"\",\"en\":\"\"}"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "location_extra_info": null,
      "description": {
        "fi": "<p><strong>Tervetuloa Lakeuden henkinen seura ry.:n luennolle maanantaina 12.9. klo 18.30! Tällä kertaa luennoimassa on Lippe Äystö otsikolla \"Luonnon voimistia\".</strong></p>\n<p></p>\n<p>Lääketieteen isänä pidetty Hippokrates on sanonut <em>”Luoja loi kaikki sairaudet, mutta Hän loi myös kasvit, joilla ne voi parantaa.”</em>. Luonnosta löytyy apua monenlaisiin kehon ja mielen ongelmakohtiin.</p>\n<p></p>\n<p>Luennolla Lippe Äystö kertoo omasta yrttipolustaan luonnon parantavien voimien äärelle, joistain parantavista kasveista sekä suhteestaan luonnonhenkiin.</p>\n<p></p>\n<p><strong>Luentopaikka: Työväenyhdistyksen kerhotila, Keskuskatu 17, Seinäjoki</strong></p>\n<p><strong>Oviraha: Jäsenet 10€, muut 15€</strong></p>\n<p><strong>Maksutapa: Korttimaksu/Käteinen</strong></p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "name": {
        "fi": "Luento: Luonnon voimaa - Lippe Äystö",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "info_url": null,
      "provider_contact_info": null,
      "provider": {
        "fi": "Lakeuden henkinen seura ry.",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "short_description": {
        "fi": "Lakeuden henkinen seura ry.:n luennoitsijaviraana Lippe Äystö puhumassa omasta yrttipolustaan, parantavista yrteistä ja luonnonhengistä.",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agbjdnnwgi/?format=api",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:agbjdlq5wq",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:af7snfyady/?format=api"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmw5y/?format=api"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:agbjdlq5wq",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Facebook",
          "link": "https://fb.me/e/3nO1joofK",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": false,
          "price": {
            "fi": "Oviraha: Jäsenet 15€, muut 20€",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "Lipunmyynti käteisellä ja kortilla paikan päällä",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:c99a11bc-1958-443c-b72d-c4459caa9e8e",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 9133,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2022-08-12T10:48:39.147392Z",
          "last_modified_time": "2022-08-12T10:48:39.147413Z",
          "name": "meediotilaisuus.jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/du129l6qciwqt_meediotilaisuus.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:c99a11bc-1958-443c-b72d-c4459caa9e8e",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/9133/?format=api",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2022-08-12T10:51:23.463993Z",
      "last_modified_time": "2022-08-12T10:51:25.231954Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-08-28T10:00:00Z",
      "end_time": "2022-08-28T11:30:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Arja Myllymäki",
        "contact_email": "lakeudenhenkinenseura@gmail.com",
        "contact_phone": "+358 44 3171 353",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "lakeudenhenkinenseura@gmail.com",
        "provider_phone": "+358 44 3171 353",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\"fi\":\"Ei ennakkoilmoittautumista\",\"sv\":\"\",\"en\":\"\"}"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "location_extra_info": null,
      "description": {
        "fi": "<p><strong>Tervetuloa Lakeuden henkinen seura ry.:n meediotilaisuuteen sunnuntaina 28.8. klo 13! Anita de Coteau tuo viestejä edesmenneiltä läheisiltämme.</strong></p>\n<p></p>\n<p>Huom! Tilaisuus alkaa klo 13, mutta ovet suljetaan jo klo 12:45! Tulethan siis ajoissa paikalle.</p>\n<p></p>\n<p>Anita de Coteau on selvänäkijä, meedio, energiahoitaja ja laulaja. Hän on ollut lapsesta asti selvänäköinen, ja kommunikointi henkien kanssa on hänelle luontaista. Hänen erityisalaansa ovat yliluonnolliset ilmiöt, menneet elämät ja voimakkaat hoidot sekä kyky nähdä kehon sisällä olevat olotilat ja sairaudet. Televisiosta tuttu Anita tulee pitämään meediotilaisuuden, jonka kesto on noin 1,5h.</p>\n<p></p>\n<p>Yksityisaikoja varattavissa numerosta 0413661426.</p>\n<p></p>\n<p><strong>Luentopaikka: Työväenyhdistyksen kerhotila, Keskuskatu 17, Seinäjoki</strong></p>\n<p><strong>Oviraha: Jäsenet 15€, muut 20€</strong></p>\n<p><strong>Maksutapa: Korttimaksu/Käteinen</strong></p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "name": {
        "fi": "Meediotilaisuus - Anita de Coteau",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "info_url": null,
      "provider_contact_info": null,
      "provider": {
        "fi": "Lakeuden henkinen seura ry.",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "short_description": {
        "fi": "Anita de Coteau tuo viestejä edesmenneiltä läheisiltämme.",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agbjdlq5wq/?format=api",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:agbjdgh2km",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:afx3f475gy/?format=api"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmm5ny/?format=api"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:agbjdgh2km",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "Facebook",
          "link": "https://www.facebook.com/events/731992907523066",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": false,
          "price": {
            "fi": "Liput ennakkoon 19€ Tiketistä. Liput ovelta 20 €, mikäli jäljellä.",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "https://www.tiketti.fi/eva-manu-kalevan-navetta-seinajoki-lippuja/72938",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:b2a8979b-d6a5-4f51-b868-8657a24d49ac",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 9132,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2022-08-12T10:23:32.722573Z",
          "last_modified_time": "2022-08-12T10:23:32.722600Z",
          "name": "274468810_4917164488352793_3290896107185090018_n.jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/12uulc9l6qbn1jd_274468810_4917164488352793_3290896107185090018_n.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:b2a8979b-d6a5-4f51-b868-8657a24d49ac",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/9132/?format=api",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2022-08-12T10:28:18.160800Z",
      "last_modified_time": "2022-08-12T10:28:19.088729Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-09-03T17:00:00Z",
      "end_time": "2022-09-03T19:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Seinäjoen Elävän musiikin yhdistys Selmu ry",
        "contact_email": "annukka@selmu.fi",
        "contact_phone": "040 581 0666 / 040 719 9118",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "info@selmu.fi",
        "provider_phone": "040 581 0666",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "location_extra_info": null,
      "description": {
        "fi": "<p>Kalevan Navettaan saapuu suosittu pop-folkduo <strong>Eva + Manu</strong> .</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "name": {
        "fi": "Eva + Manu Kalevan Navetassa",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "info_url": null,
      "provider_contact_info": null,
      "provider": {
        "fi": "Seinäjoen Elävän musiikin yhdistys Selmu ry",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "short_description": {
        "fi": "Seinäjoen Kalevan Navettaan saapuu suosittu pop-folkduo Eva + Manu.",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agbjdgh2km/?format=api",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:agbirdilbe",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:afr2uxtu6e/?format=api"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmtwq/?format=api"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:agbirdilbe",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": false,
          "price": {
            "fi": "10-25€ riippuen ilmoittautumisajankohdasta",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "https://ykv-suunnistus.net/",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:e400a560-85c3-468d-8a57-ace4d0c9581b",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 9131,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2022-08-10T16:18:07.653940Z",
          "last_modified_time": "2022-08-10T16:18:07.653962Z",
          "name": "Retkeily",
          "url": "https://epkalenteri-user-content.s3.eu-central-1.amazonaws.com/event-images/defaultimages/Retkeily.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:e400a560-85c3-468d-8a57-ace4d0c9581b",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/9131/?format=api",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2022-08-10T16:18:41.055476Z",
      "last_modified_time": "2022-08-10T16:18:41.917318Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-11-05T09:00:00Z",
      "end_time": "2022-11-05T12:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Hanna Helander",
        "contact_email": "hanna.helander@netikka.fi",
        "contact_phone": "0408464316",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "leiri@ykv-suunnistus.net",
        "provider_phone": "",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\"fi\":\"Ilmoittautumiset ennakkoon 31.10.22 mennessä ykv-suunnistus.net-sivujen kautta. Jälki-ilmoittautumiset 1.11 lähtien sekä tapahtumapaikalla.\",\"sv\":\"\",\"en\":\"\"}"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "location_extra_info": null,
      "description": {
        "fi": "<p>YKV:n suunnistusjaoston järjestämä polkujuoksutapahtuma Ylistaron Hanhikoskella la 5.11.2022.</p>\n<p></p>\n<p>Matkat 5,6km ja 10,8km.</p>\n<p></p>\n<p>Lisätiedot: https://ykv-suunnistus.net&nbsp;</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "name": {
        "fi": "Lepokallion lenkki -polkujuoksu",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "info_url": null,
      "provider_contact_info": null,
      "provider": {
        "fi": "Ylistaron Kilpa-Veljet, suunnistusjaosto",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "short_description": {
        "fi": "Polkujuoksutapahtuma",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agbirdilbe/?format=api",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:agbipzdizy",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:af4grqoc2y/?format=api"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:afpqcmmw5y/?format=api"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:agbipzdizy",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": false,
          "price": {
            "fi": "35,00€",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "https://gorento.fi/collections/kurssit-ja-koulutukset/products/ohjattu-sieniretki-piirilla-18-9-2021-klo-13-15",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:50a0479d-17d0-4e4f-a75c-2e59e533250b",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 9129,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2022-08-10T13:09:38.667643Z",
          "last_modified_time": "2022-08-10T13:09:38.667666Z",
          "name": "Retkeily",
          "url": "https://epkalenteri-user-content.s3.eu-central-1.amazonaws.com/event-images/defaultimages/Retkeily.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:50a0479d-17d0-4e4f-a75c-2e59e533250b",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/9129/?format=api",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2022-08-10T13:14:29.471223Z",
      "last_modified_time": "2022-08-10T13:14:31.012653Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-08-27T11:00:00Z",
      "end_time": "2022-08-27T13:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Hanna Haapaneva-Hakamäki",
        "contact_email": "info@gorento.fi",
        "contact_phone": "0449820194",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "info@gorento.fi",
        "provider_phone": "0449820194",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\"fi\":\"Voit ilmoittautua myös sähköpostilla info@gorento.fi\",\"sv\":\"\",\"en\":\"\"}"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "location_extra_info": null,
      "description": {
        "fi": "<p>Tule ottamaan haltuun Suomen metsien ja syksyn paras anti ja opettelemaan sienien keruuta, käyttövinkkejä sekä tunnistusta. <br>Sieniretkellä tutustumme muutamaan sieneen lähemmin, sekä niiden myrkyllisiin näköislajeihin.</p>\n<p>Tarjolla myös maistiaisia, jossa sienet ovat pääosassa.</p>\n<p>Paikkoja kävelylle on 10 ja se toteutetaan jos vähintään 6 osallistujaa.<br><br>Sieniretken meille ohjaa koulutettu sieni-/yrttiohjaaja:<br><br><strong>Sirpa Uusitalo</strong>, sieni-/yrttineuvoja Teuvalta. Olen käynyt sienipoimijakoulutuksen Kullaan metsäopistolla syksyllä 2018, jolloin oli koulutuksen saaneella lupa myös kouluttaa uusia kerääjiä.<br>Villiyrttipuolen opiskelun suoritin keväällä 2021. Luonto on ollut aina sydäntäni lähellä, varsinkin metsä. Se on kuullut nuoruuden surut ja itkut ja ollut lohduttaja aina.<br><br>Myöhemmin ymmärsin, että luonto tarjoaa henkisen hyvinvoinnin lisäksi terveellistä lähiruokaa. Sienestys alkoi rouskujen ja sienisalaatin ohella kiinnostaa enemmän, kunnes siitä tuli hyötyliikuntaa parhaimmillaan. Huvi ja hyöty.<br>Kaikki 4 tytärtäni ovat jotensakin yhtä sienihullua sakkia kun äitinsäkin.<br>Mikäs parempaa terapiaa, metsän siimeksessä harrastuksen lomassa on helppo puida lastenkin kanssa syvempiäkin tuntemuksia tai nauraa sydämen kyllyydestä. <br><br>Sieniretkellä on tarkoitus tutustua yleisimpiin ruokasieniin, niiden valmistus ja säilömistapoihin ja näköislajeihin. Tarkoitus ei ole opiskella Suomen kaikkia sieniä, vaan se, että uskallat poimia parhaimman sadon ja parhaimmat sienet rikastuttamaan omaa ja läheistesi ruokavaliota, sekä uskaltaudut maistamaan jotain uutta jo oppimasi lisäksi. Tervetuloa mukaan.<br>-Sirpa</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "name": {
        "fi": "Ohjattu Sieniretki Piirillä",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "info_url": null,
      "provider_contact_info": null,
      "provider": {
        "fi": "Go-Rento Oy",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "short_description": {
        "fi": "Tule ottamaan haltuun Suomen metsien ja syksyn paras anti ja opettelemaan sienien keruuta, käyttövinkkejä sekä tunnistusta. ",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agbipzdizy/?format=api",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:agbioxkoya",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:af4nvmdyae/?format=api"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:qyupevyuro/?format=api"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:agbioxkoya",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:445a87da-484b-4995-a22e-6a86bea6bfc0",
      "sub_events": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agbipcvyay/?format=api"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agbipcvxve/?format=api"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agbipcvxji/?format=api"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agbipcvwqq/?format=api"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agbipcvwdi/?format=api"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agbipcvw5a/?format=api"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agbipcvvuy/?format=api"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agbipcvvfe/?format=api"
        }
      ],
      "images": [
        {
          "id": 9124,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2022-08-10T10:38:56.130996Z",
          "last_modified_time": "2022-08-10T10:38:56.131016Z",
          "name": "kurinpiirillekuva.jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/ev7a99l6nhb4j9_kurinpiirillekuva.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:445a87da-484b-4995-a22e-6a86bea6bfc0",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/9124/?format=api",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2022-08-10T10:46:55.454170Z",
      "last_modified_time": "2022-08-10T11:36:32.428938Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-08-24T14:30:00Z",
      "end_time": "2022-08-24T16:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Minna Nevanen",
        "contact_email": "minna.nevanen@seinajoki.fi",
        "contact_phone": "0444181035",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "peraseinajoki.monipalvelukirjasto@seinajoki.fi",
        "provider_phone": "064166540",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "location_extra_info": null,
      "description": {
        "fi": "<p>Kaikki kutojat, tikkuajat, neulojat ja virkkaajat!</p>\n<p>Nyt lähäretähänki porukalla yhtöösehen iltahan pikkuuseksi aijaksi praataamahan :)&nbsp;</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "name": {
        "fi": "Kurinpiiri Peräseinäjoen kirjastossa",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "info_url": null,
      "provider_contact_info": null,
      "provider": {
        "fi": "Peräseinäjoen monipalvelukirjasto",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "short_description": {
        "fi": "Kurinpiiri Peräseinäjoen kirjastossa joka toinen keskiviikko klo 17.30-19.00.",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agbioxkoya/?format=api",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:agbipcvyay",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:af4nvmdyae/?format=api"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:qyupevyuro/?format=api"
        }
      ],
      "super_event": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agbioxkoya/?format=api"
      },
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:agbioxkoya",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:445a87da-484b-4995-a22e-6a86bea6bfc0",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 9124,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2022-08-10T10:38:56.130996Z",
          "last_modified_time": "2022-08-10T10:38:56.131016Z",
          "name": "kurinpiirillekuva.jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/ev7a99l6nhb4j9_kurinpiirillekuva.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:445a87da-484b-4995-a22e-6a86bea6bfc0",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/9124/?format=api",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2022-08-10T11:36:31.507434Z",
      "last_modified_time": "2022-08-10T11:36:31.507458Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-11-30T15:30:00Z",
      "end_time": "2022-11-30T17:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Minna Nevanen",
        "contact_email": "minna.nevanen@seinajoki.fi",
        "contact_phone": "0444181035",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "peraseinajoki.monipalvelukirjasto@seinajoki.fi",
        "provider_phone": "064166540",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "location_extra_info": null,
      "description": {
        "fi": "<p>Kaikki kutojat, tikkuajat, neulojat ja virkkaajat!</p>\n<p>Nyt lähäretähänki porukalla yhtöösehen iltahan pikkuuseksi aijaksi praataamahan :)&nbsp;</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "name": {
        "fi": "Kurinpiiri Peräseinäjoen kirjastossa",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "info_url": null,
      "provider_contact_info": null,
      "provider": {
        "fi": "Peräseinäjoen monipalvelukirjasto",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "short_description": {
        "fi": "Kurinpiiri Peräseinäjoen kirjastossa joka toinen keskiviikko klo 17.30-19.00.",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agbipcvyay/?format=api",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:agbipcvxve",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:af4nvmdyae/?format=api"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:qyupevyuro/?format=api"
        }
      ],
      "super_event": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agbioxkoya/?format=api"
      },
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:agbioxkoya",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:445a87da-484b-4995-a22e-6a86bea6bfc0",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 9124,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2022-08-10T10:38:56.130996Z",
          "last_modified_time": "2022-08-10T10:38:56.131016Z",
          "name": "kurinpiirillekuva.jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/ev7a99l6nhb4j9_kurinpiirillekuva.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:445a87da-484b-4995-a22e-6a86bea6bfc0",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/9124/?format=api",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2022-08-10T11:36:31.415060Z",
      "last_modified_time": "2022-08-10T11:36:31.415082Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-11-16T15:30:00Z",
      "end_time": "2022-11-16T17:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Minna Nevanen",
        "contact_email": "minna.nevanen@seinajoki.fi",
        "contact_phone": "0444181035",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "peraseinajoki.monipalvelukirjasto@seinajoki.fi",
        "provider_phone": "064166540",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "location_extra_info": null,
      "description": {
        "fi": "<p>Kaikki kutojat, tikkuajat, neulojat ja virkkaajat!</p>\n<p>Nyt lähäretähänki porukalla yhtöösehen iltahan pikkuuseksi aijaksi praataamahan :)&nbsp;</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "name": {
        "fi": "Kurinpiiri Peräseinäjoen kirjastossa",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "info_url": null,
      "provider_contact_info": null,
      "provider": {
        "fi": "Peräseinäjoen monipalvelukirjasto",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "short_description": {
        "fi": "Kurinpiiri Peräseinäjoen kirjastossa joka toinen keskiviikko klo 17.30-19.00.",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agbipcvxve/?format=api",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:agbipcvxji",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:af4nvmdyae/?format=api"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:qyupevyuro/?format=api"
        }
      ],
      "super_event": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agbioxkoya/?format=api"
      },
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:agbioxkoya",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:445a87da-484b-4995-a22e-6a86bea6bfc0",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 9124,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2022-08-10T10:38:56.130996Z",
          "last_modified_time": "2022-08-10T10:38:56.131016Z",
          "name": "kurinpiirillekuva.jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/ev7a99l6nhb4j9_kurinpiirillekuva.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:445a87da-484b-4995-a22e-6a86bea6bfc0",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/9124/?format=api",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2022-08-10T11:36:31.320283Z",
      "last_modified_time": "2022-08-10T11:36:31.320306Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-09-21T14:30:00Z",
      "end_time": "2022-09-21T16:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Minna Nevanen",
        "contact_email": "minna.nevanen@seinajoki.fi",
        "contact_phone": "0444181035",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "peraseinajoki.monipalvelukirjasto@seinajoki.fi",
        "provider_phone": "064166540",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "location_extra_info": null,
      "description": {
        "fi": "<p>Kaikki kutojat, tikkuajat, neulojat ja virkkaajat!</p>\n<p>Nyt lähäretähänki porukalla yhtöösehen iltahan pikkuuseksi aijaksi praataamahan :)&nbsp;</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "name": {
        "fi": "Kurinpiiri Peräseinäjoen kirjastossa",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "info_url": null,
      "provider_contact_info": null,
      "provider": {
        "fi": "Peräseinäjoen monipalvelukirjasto",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "short_description": {
        "fi": "Kurinpiiri Peräseinäjoen kirjastossa joka toinen keskiviikko klo 17.30-19.00.",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agbipcvxji/?format=api",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:agbipcvw5a",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:af4nvmdyae/?format=api"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:qyupevyuro/?format=api"
        }
      ],
      "super_event": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agbioxkoya/?format=api"
      },
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:agbioxkoya",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:445a87da-484b-4995-a22e-6a86bea6bfc0",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 9124,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2022-08-10T10:38:56.130996Z",
          "last_modified_time": "2022-08-10T10:38:56.131016Z",
          "name": "kurinpiirillekuva.jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/ev7a99l6nhb4j9_kurinpiirillekuva.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:445a87da-484b-4995-a22e-6a86bea6bfc0",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/9124/?format=api",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2022-08-10T11:36:31.221718Z",
      "last_modified_time": "2022-08-10T11:36:31.221742Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-11-02T15:30:00Z",
      "end_time": "2022-11-02T17:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Minna Nevanen",
        "contact_email": "minna.nevanen@seinajoki.fi",
        "contact_phone": "0444181035",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "peraseinajoki.monipalvelukirjasto@seinajoki.fi",
        "provider_phone": "064166540",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "location_extra_info": null,
      "description": {
        "fi": "<p>Kaikki kutojat, tikkuajat, neulojat ja virkkaajat!</p>\n<p>Nyt lähäretähänki porukalla yhtöösehen iltahan pikkuuseksi aijaksi praataamahan :)&nbsp;</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "name": {
        "fi": "Kurinpiiri Peräseinäjoen kirjastossa",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "info_url": null,
      "provider_contact_info": null,
      "provider": {
        "fi": "Peräseinäjoen monipalvelukirjasto",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "short_description": {
        "fi": "Kurinpiiri Peräseinäjoen kirjastossa joka toinen keskiviikko klo 17.30-19.00.",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agbipcvw5a/?format=api",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:agbipcvwqq",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:af4nvmdyae/?format=api"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:qyupevyuro/?format=api"
        }
      ],
      "super_event": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agbioxkoya/?format=api"
      },
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:agbioxkoya",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:445a87da-484b-4995-a22e-6a86bea6bfc0",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 9124,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2022-08-10T10:38:56.130996Z",
          "last_modified_time": "2022-08-10T10:38:56.131016Z",
          "name": "kurinpiirillekuva.jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/ev7a99l6nhb4j9_kurinpiirillekuva.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:445a87da-484b-4995-a22e-6a86bea6bfc0",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/9124/?format=api",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2022-08-10T11:36:31.122121Z",
      "last_modified_time": "2022-08-10T11:36:31.122144Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-10-19T14:30:00Z",
      "end_time": "2022-10-19T16:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Minna Nevanen",
        "contact_email": "minna.nevanen@seinajoki.fi",
        "contact_phone": "0444181035",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "peraseinajoki.monipalvelukirjasto@seinajoki.fi",
        "provider_phone": "064166540",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "location_extra_info": null,
      "description": {
        "fi": "<p>Kaikki kutojat, tikkuajat, neulojat ja virkkaajat!</p>\n<p>Nyt lähäretähänki porukalla yhtöösehen iltahan pikkuuseksi aijaksi praataamahan :)&nbsp;</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "name": {
        "fi": "Kurinpiiri Peräseinäjoen kirjastossa",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "info_url": null,
      "provider_contact_info": null,
      "provider": {
        "fi": "Peräseinäjoen monipalvelukirjasto",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "short_description": {
        "fi": "Kurinpiiri Peräseinäjoen kirjastossa joka toinen keskiviikko klo 17.30-19.00.",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agbipcvwqq/?format=api",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:agbipcvwdi",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:af4nvmdyae/?format=api"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:qyupevyuro/?format=api"
        }
      ],
      "super_event": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agbioxkoya/?format=api"
      },
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:agbioxkoya",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:445a87da-484b-4995-a22e-6a86bea6bfc0",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 9124,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2022-08-10T10:38:56.130996Z",
          "last_modified_time": "2022-08-10T10:38:56.131016Z",
          "name": "kurinpiirillekuva.jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/ev7a99l6nhb4j9_kurinpiirillekuva.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:445a87da-484b-4995-a22e-6a86bea6bfc0",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/9124/?format=api",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2022-08-10T11:36:31.016707Z",
      "last_modified_time": "2022-08-10T11:36:31.016731Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-10-05T14:30:00Z",
      "end_time": "2022-10-05T16:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Minna Nevanen",
        "contact_email": "minna.nevanen@seinajoki.fi",
        "contact_phone": "0444181035",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "peraseinajoki.monipalvelukirjasto@seinajoki.fi",
        "provider_phone": "064166540",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "location_extra_info": null,
      "description": {
        "fi": "<p>Kaikki kutojat, tikkuajat, neulojat ja virkkaajat!</p>\n<p>Nyt lähäretähänki porukalla yhtöösehen iltahan pikkuuseksi aijaksi praataamahan :)&nbsp;</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "name": {
        "fi": "Kurinpiiri Peräseinäjoen kirjastossa",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "info_url": null,
      "provider_contact_info": null,
      "provider": {
        "fi": "Peräseinäjoen monipalvelukirjasto",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "short_description": {
        "fi": "Kurinpiiri Peräseinäjoen kirjastossa joka toinen keskiviikko klo 17.30-19.00.",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agbipcvwdi/?format=api",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:agbipcvvuy",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:af4nvmdyae/?format=api"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:qyupevyuro/?format=api"
        }
      ],
      "super_event": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agbioxkoya/?format=api"
      },
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:agbioxkoya",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:445a87da-484b-4995-a22e-6a86bea6bfc0",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 9124,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2022-08-10T10:38:56.130996Z",
          "last_modified_time": "2022-08-10T10:38:56.131016Z",
          "name": "kurinpiirillekuva.jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/ev7a99l6nhb4j9_kurinpiirillekuva.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:445a87da-484b-4995-a22e-6a86bea6bfc0",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/9124/?format=api",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2022-08-10T11:36:30.900780Z",
      "last_modified_time": "2022-08-10T11:36:30.900804Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-09-07T14:30:00Z",
      "end_time": "2022-09-07T16:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Minna Nevanen",
        "contact_email": "minna.nevanen@seinajoki.fi",
        "contact_phone": "0444181035",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "peraseinajoki.monipalvelukirjasto@seinajoki.fi",
        "provider_phone": "064166540",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "location_extra_info": null,
      "description": {
        "fi": "<p>Kaikki kutojat, tikkuajat, neulojat ja virkkaajat!</p>\n<p>Nyt lähäretähänki porukalla yhtöösehen iltahan pikkuuseksi aijaksi praataamahan :)&nbsp;</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "name": {
        "fi": "Kurinpiiri Peräseinäjoen kirjastossa",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "info_url": null,
      "provider_contact_info": null,
      "provider": {
        "fi": "Peräseinäjoen monipalvelukirjasto",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "short_description": {
        "fi": "Kurinpiiri Peräseinäjoen kirjastossa joka toinen keskiviikko klo 17.30-19.00.",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agbipcvvuy/?format=api",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:agbipcvvfe",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:af4nvmdyae/?format=api"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:qyupevyuro/?format=api"
        }
      ],
      "super_event": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agbioxkoya/?format=api"
      },
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:agbioxkoya",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:445a87da-484b-4995-a22e-6a86bea6bfc0",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 9124,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2022-08-10T10:38:56.130996Z",
          "last_modified_time": "2022-08-10T10:38:56.131016Z",
          "name": "kurinpiirillekuva.jpg",
          "url": "https://dsre702v2imo2.cloudfront.net/event-images/ev7a99l6nhb4j9_kurinpiirillekuva.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:445a87da-484b-4995-a22e-6a86bea6bfc0",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/9124/?format=api",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2022-08-10T11:36:30.782824Z",
      "last_modified_time": "2022-08-10T11:36:30.782848Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-12-14T15:30:00Z",
      "end_time": "2022-12-14T17:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Minna Nevanen",
        "contact_email": "minna.nevanen@seinajoki.fi",
        "contact_phone": "0444181035",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "peraseinajoki.monipalvelukirjasto@seinajoki.fi",
        "provider_phone": "064166540",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "location_extra_info": null,
      "description": {
        "fi": "<p>Kaikki kutojat, tikkuajat, neulojat ja virkkaajat!</p>\n<p>Nyt lähäretähänki porukalla yhtöösehen iltahan pikkuuseksi aijaksi praataamahan :)&nbsp;</p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "name": {
        "fi": "Kurinpiiri Peräseinäjoen kirjastossa",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "info_url": null,
      "provider_contact_info": null,
      "provider": {
        "fi": "Peräseinäjoen monipalvelukirjasto",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "short_description": {
        "fi": "Kurinpiiri Peräseinäjoen kirjastossa joka toinen keskiviikko klo 17.30-19.00.",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agbipcvvfe/?format=api",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "eptapahtumat:agbiouwjze",
      "location": {
        "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/place/eptapahtumat:afxejz4ypm/?format=api"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/keyword/eptapahtumat:qyupevyuro/?format=api"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "EP Kalenteri",
          "link": "https://www.epkalenteri.fi/event/eptapahtumat:agbiouwjze",
          "language": "fi"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "eptapahtumat",
      "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:872d2012-b662-4846-821b-cbd1024da3c4",
      "sub_events": [
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agbiovonrm/?format=api"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agbiovondy/?format=api"
        },
        {
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agbiovomsq/?format=api"
        }
      ],
      "images": [
        {
          "id": 9123,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2022-08-10T10:33:34.511535Z",
          "last_modified_time": "2022-08-10T10:33:34.511555Z",
          "name": "Lukeminen",
          "url": "https://epkalenteri-user-content.s3.eu-central-1.amazonaws.com/event-images/defaultimages/shutterstock_735521536.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "eptapahtumat",
          "publisher": "eptapahtumat:oidc:user:872d2012-b662-4846-821b-cbd1024da3c4",
          "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/image/9123/?format=api",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2022-08-10T10:35:26.044489Z",
      "last_modified_time": "2022-08-10T10:38:44.451166Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-09-29T14:30:00Z",
      "end_time": "2022-09-29T16:00:00Z",
      "custom_data": {
        "contact_name": "Sari Hautakorpi",
        "contact_email": "sari.hautakorpi@seinajoki.fi",
        "contact_phone": "0504079818",
        "provider_name": "",
        "provider_email": "ylistaro.monipalvelukirjasto@seinajoki.fi",
        "provider_phone": "",
        "other_attachments": "[]",
        "registration_description": "{\n      \"fi\": \"\",\n      \"sv\": \"\",\n      \"en\": \"\"\n     }"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "location_extra_info": null,
      "description": {
        "fi": "<p></p>\n",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "name": {
        "fi": "Novellikoukku Ylistaron monipalvelukirjastolla",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "info_url": null,
      "provider_contact_info": null,
      "provider": {
        "fi": "Ylistaron monipalvelukirjasto",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "short_description": {
        "fi": "Tule tekemään omia käsitöitäsi ja kuuntelemaan ääneen luettuja novelleja. Voit tulla myös pelkästään nauttimaan tarinoista! Kahvitarjoilu.",
        "sv": "",
        "en": ""
      },
      "@id": "http://epkalenteri.linkedevents.fi/v1/event/eptapahtumat:agbiouwjze/?format=api",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    }
  ]
}